Artikler av Rasmus Hungnes

Spill·

6. september 2020

Mark Fisher skreiv at det er lettare å sjå for seg verdas undergang enn at kapitalismen forsvinn. Årets spelsnakkis Animal Crossing: New Horizons er eit døme på korleis vi lærer bort denne tanken til nye generasjonar.

Spill·

7. februar 2019

Medan eit impotent, rasistisk fallossymbol trugar med å grise til grensa mellom Sambandsstatane og Mexico, kan ein trygt oppleve xenofobi i sofakroken.