I «Ancestors: The Humankind Odyssey» styrer ein ei menneskeape gjennom millionar år med evolusjon

Første del av Stanley Kubricks 2001: A Space Odyssey (1968), kjend som «Dawn of Man», ender idet ei menneskeape på krigsstien oppdagar at eit bein kan brukast som mordvåpen. Via eit klassisk kryssklipp spolast det nokre millionar år fram, og vips, så har klubbeteknologien leia til interplanetariske romskip. I overlevingsspelet Ancestors: The Humankind Odyssey (PC, PS4, XB1) trer spelaren inn i rolla som nettopp menneskeape. Spelet har i stor grad motteke lunken og til dels negativ kritikk, og forventingane mine var høvesvis nedjustert. Men sanneleg, eg skulle bli svært positivt overraska av denne ambisiøse evolusjonssimulatoren. DET HEILE startar for ti […]

LES VIDERE GRATIS

Alt du må gjøre er å registrere deg. Det går raskt og koster ingenting.

Personvernserklæringen vår kan leses her.