Artikler av Gaute Brochmann

21. september 2017

I 2009 mente N&D at «det glade nittitall sto i gjengkriminalitetens tegn», men at en rekke hendelser det siste året hadde fjernet mye av den verste gjengkriminaliteten. Spørsmålet ble selvsagt da hvem som nå hadde «styringa i byens underverden», og da stilte vi naturlig nok spørsmålet til daværende politimann Eirik Jensen.