En koagulert verden

EN TILSTAND AVSTILLSTANDUtviklingen går ikke bare fremover, den øker ogsåfrekvensen. I dag vil ethvert nytt hipsterkrumspring bli blogget ut avWilliamsburg og lande på en iPad på Vindern – eller i Vladivostok for den saksskyld – i løpet av 0,14 sekunder. Tanker og trender har ingen hindringer hvatid og rom angår, syklusene blir stadig kortere og verden mer omskiftelig.Ulike tendenser avløser hverandre fortløpende og det aller nyeste er alltid denultimate valutaen. Slik har det alltid vært, og slik er det i stadig størregrad. Alle vet det. Det er simpel barnelærdom. Eller? For selv om forutsetningene for en kreativ spleisefest med transglobaltomfang […]

LES VIDERE GRATIS

Alt du må gjøre er å registrere deg. Det går raskt og koster ingenting.

Personvernserklæringen vår kan leses her.