NATT&DAG erfarer: Rød Ungdom planlegger væpna revolusjon

Redaktør i NATT&DAG: – Vi satt på en sovjetisk bar og så et rart dokument på toalettet.

NATT&DAG gjengir hele det lekkede strategidokumentet lenger ned i saken.

Det var en helt vanlig tirsdag da redaksjonen i NATT&DAG befant seg på den Sovjet-inspirerte baren Glasnost på Tøyen torg. Men brått tok ting en uventet vending: Et redaksjonsmedlem så et lurvete sammenbrettet stykke papir stikkende frem fra noen rør bak vasken ved pissoaret. 

Etter å ha trukket dokumentet ut, innså journalisten alvoret:

– Det har kommet frem mye om Rød Ungdoms nye ledelse de siste dagene, men at de er så radikale var overraskende selv for oss, sier journalisten som av sikkerhetshensyn ønsker å være anonym.

Nå kan NATT&DAG presentere en eksklusiv avsløring fra innsiden av Rød Ungdoms nye ledelse. Dokumentet vi fant var et utkast for en tipunkts plan for væpna revolusjon i Norge. Planen er åpenbart under utforming. Dokumentet var skriblet ned med penn i margen, og flere kaffeflekker antyder at dokumentet har sirkulert i organisasjonen over lenger tid.

Uhørt kynisk

«Grunnlaget for en revolusjon i Norge er historisk godt», skriver utvalget i sitt strategidokument, datert februar 2024. De uttrykker en krass kritikk av den moderne kapitalismen, og hevder at massene i Norge er manipulert av kapitalinteresser. Det argumenteres for at det nå er en økende misnøye blant befolkningen, spesielt blant unge menn, drevet av konspirasjonsteorier og en søken etter en alternativ vei til sosial rettferdighet.

Strategien dekker alt fra våpenforsyninger, opptrening av geriljasoldater, propaganda og usannsynlig kyniske strategier for å gjennomføre revolusjon i Norge. Det er Marxistisk plattform, et underutvalg av Rød Ungdom, som har laget dokumentet.

Det mest sjokkerende aspektet ved planen er imidlertid Marxistisk plattforms forslag om å ty til ekstreme midler for å oppnå sine mål. «Flere av våre kamerater i Hamas har tilbudt seg å lede treningsleirer om strategisk bruk av sivile i geriljakrig», skriver utvalget og følger opp: «MP anbefaler RU å gjøre moralske vurderinger om hvor hensynsløse vi bør være i kampen for en bedre verden.»

Syndebukker

Utvalget mener også det er nødvendig å se bort fra «egalitære og inkluderende prinsipper» som kommunismen er tuftet på. De tar aktivt til orde for at «målet helliger midlet», og foreslår derfor en målrettet svertekampanje mot skeive og miljøbevegelsen. «Det er bare å se til både USA, Russland og Europa for å finne eksempler på hvor effektive slike fortellinger er», skriver utvalget.

Den angivelige strategien inkluderer også planer om propaganda på sosiale medier og trening og forberedelse av geriljakrigere, samt angrep på norsk økonomi gjennom cyberkrigføring.

Når NATT&DAG konfronterte Gerilja-Gunnhild, angivelig leder for strategiutvalget, ville hun verken bekrefte eller avkrefte innholdet i dokumentet vi fant.

Denne sjokkerende avsløringen kaster et dystert lys over radikale elementer i norsk politikk og setter spørsmål ved sikkerheten og stabiliteten i landet. NATT&DAG vil fortsette å følge denne utviklingen nøye og bringe leserne de siste oppdateringene når de oppstår.

Les dokumentet i sin helhet her.