Makulator

Kristian Augusts gate 7A

TIL TROSS FOR AT NAVNET YMTER OM UHYGGELIGE TING SOM TILINTETGJØRELSE, ØDELEGGELSE OG TOTAL DESTRUKSJON SÅ ER DET ALLTID EN LETTELSE Å KOMME TIL MAKULATOR. 

… JA. DETTE BLE UBEHAGELIG FOR ALLE, IKKE SANT? DET GÅR IKKE AN Å HOLDE PÅ SÅNN. Å DRIVE Å SKRIKE TIL HVERANDRE!!!!

Og nettopp det har Makulator skjønt. For deres policy er å ha såpass lav musikk at det går an å høre hverandre. For dypest sett er vel egentlig alle menneskers ønske å bli sett, hørt og anerkjent. Og man oppnår ganske enkelt ikke anerkjennelse ved å stå å brøle selvfølgeligheter fram og tilbake. 

Man hauses opp av høye stemmer, og det er kanskje nettopp fraværet av disse som gjør Makulator til et trygt og godt sted å være. At man er omringet av bøker, venner og at Oslo tinghus kneiser 100 meter unna kan kanskje også tenkes å ha en viss korrigerende og oppdragende effekt. 

At tinghuset er naboen, sier nødvendigvis noe om stedets lokasjon. Og det er en fin lokasjon for en bar. Det ligger som en liten uberørt oase, et tilfluktssted fra krigssonen Youngs, uten at det byr på uoverkommelige vanskeligheter med å komme seg hjem. Men hjem vil man jo ikke uansett, når man er på Makulator. For der har de en bakgård.