NATT&DAG går nye veier for å finansiere viktig journalistikk

Vi lanserer innsikt-prosjekt i samarbeid med ANFO og Opinion for å grave i unges mediehverdag //INTERNANNONSE

b
a

Brorparten av NATT&DAGS inntekter kommer fra kultur, festival og utelivsbransjen, og pandemien traff oss følgelig hardt. Det store frafallet av annonseinntekter og inntekter fra arrangementer, gjorde at vi ble nødt til å delvis permittere redaksjonen, kutte avisutgivelser og engasjere færre frilansere. Det har også gjort at vi nå går nye veier for å finansiere journalistikken vår.

NATT&DAG har sammen med ANFO og Opinion nå laget et innsikt-prosjekt som skal grave i de unges alternative mediehverdag. Det skal videre danne grunnlag for redaksjonell produksjon i NATT&DAGs kanaler. Daglig leder i NATT&DAG, Christian Fure, mener samarbeidet vil føre til gode resultater.

– Vi har vært nødt til å finne alternative løsninger, og en av disse løsningene er å forene opinion og journalistikk. Vi samler unik innsikt, som danner grunnlag for kvalitetsjournalistikk i god NATT&DAG-stil. 

Å dykke ned i unges alternative mediehverdag er et naturlig sted å starte. Vi skal undersøke lignende trender fra andre land og hvilke konsekvenser disse får og allerede har fått. I utlandet har alternative nyhetskilder allerede stor påvirkningskraft, men hvordan står det til i Norge? Vi vet at unge nordmenn i stor grad får nyheter fra feeden deres i sosiale medier, men vi vet mindre om deres forhold til alternative medier. Og det er mye å ta tak i.

Hvordan ender unge i Norge opp med å gro fast i et ekkokammere av konspirasjonsteorier og uredigert samfunnsinformasjon? Hva skjer når medier og offentlige og kommersielle institusjoner ikke er klarer å være relevante for en hel generasjon? Og hvordan påvirkes verdenssynet til unge nordmenn når de får informasjon og nyheter fra helt andre kanaler enn resten av samfunnet?

ANFO Annonsørforeningen, med Jan Morten Drange i spissen, mener satsingen er viktig, og oppfordrer flere til å ta del i prosjektet og få vite mer om hverdagen til folk i 20-åra.

– ANFO er opptatt av det som er viktig for norske markedsførere. Medieutviklingen er spennende og gir oss svært mange muligheter. Men også store utfordringer. Det er dessverre slik at en del av den informasjonen eksempelvis unge målgrupper konsumerer ikke alltid holder den kvalitet og krav til sannhet som vi tradisjonelt har vært opptatt av. Vi synes det er viktig at unge målgrupper utdannes til det vi gjerne kaller sunt kritiske mediekonsumenter. Ingen er tjent med at parallelle univers og alternative sannheter får fotfeste. Vi heier på redaktørstyrte medier hvor journalistikk er en profesjon og kvalitet er en selvfølge. Derfor mener vi at et slikt studium er svært viktig.

Til nå er Vipps, Sparebanken Øst, Obos DnB og tidligere nevnte Anfo med som samarbeidspartnere. Det gjør det mulig for NATT&DAG å starte opp prosjektet umiddelbart.

– Vi er svært takknemlige for alle disse ønsker å være med på prosjektet. I retur får de unik innsikt i unges medievaner og ikke minst masse grundig journalistikk som treffer denne målgruppen godt, sier daglig leder Christian Fure.

– Vi håper selvsagt flere ønsker å kjøpe innsikten til bruk i sin organisasjon. Da vil prosjektet vare lenger og får større kraft.