KOMMENTAR: – SAS-reklamen er nyliberalistisk identitetspolitikk

Det er nedslående å se hvor mange personer som identifiserer seg med venstresiden som sluker nyliberalistisk propaganda rått, skriver Anders Eiebakke.

b
a

Anders Eiebakke, billedkunstner og gammel N&D-skribent.

SAS-reklamen er problematisk. Den organiserte kampanjen mot den er åpenbart verre, men man må kunne se kritisk på innholdet i reklamen uansett hvor kjipe kritikerne er.

REKLAMEN OPERERER med utgangspunkt i at sosiale framskritt som demokrati og likestilling er noe man importerer og ikke kjemper frem selv. Folkestyret ble, ifølge reklamen, importert fra Hellas. Verken grekerne eller romerne hadde folkestyre. Det var slavestater der kun en liten del av mennene hadde stemmerett, de frie borgerne. Når det skandinaviske demokratiet ble tvunget fram i begynnelsen av det 20. århundret, var det ikke grekerne som var forbildet. Det var den internasjonale arbeiderbevegelsen og den internasjonale kvinnebevegelsen, småbønder og liberale byborgere. Overklassen kjempet mot. Det vil si, de historiske brødrene til direktørene i SAS var stort sett imot.

Les også: Borgerkrig i podcast-venstre

Det skandinaviske demokratiet, der arbeiderrepresentasjon og stor innflytelse fra den organiserte arbeiderklassen står sentralt, ble innført etter blodige kamper og har blitt motarbeidet av kapitalen hele veien. Ideen vokste fram i den internasjonale arbeiderbevegelsen og ikke i ett land. I utviklingen av det moderne demokratiet, som på tross av alle dens begrensninger var et stort framskritt, var skandinaviske arbeidere veivisere i solidaritet på tvers av landegrensene.

Les også: Alt du trenger å vite om 8chan

Svenske arbeidere etablerte for eksempel radikale fagforeninger i Norge, og truet med generalstreik mot en eventuell svensk invasjon av Norge i 1905. Kommunisten Rosa Luxemburgs motstand mot norsk løsrivelse fra unionen var i det minste essensialistisk arbeiderisme: hun oppfattet alt som tok fokus bort fra klassekamp som noe negativt. De som i dag angriper lokalt selvstyre, har et diametralt motsatt utgangspunkt.

SAS-REKLAMEN ER NYLIBERLISTISK identitetspolitikk der klasse ikke eksisterer. Der menneskene er kunder. Der lokal forankring og lokal kultur egentlig er en illusjon. Det farlige med at store deler av venstresiden går på dette våset, er at det lager åpent mål for høyreekstreme krefter som naturlig nok utnytter det urimelige i reklamens påstander. Nazistene er eksperter på å parasittere på venstresidens analyser og gjøre dem til sine der det er formålstjenlig. Deres våte drøm er å kunne fylle det vakuumet som oppstår når venstresiden forlater klasseanalyse og sunn fornuft, til fordel for relativistisk og postmoderne kulturkritikk.

Les også: Guide: Slik kjenner du igjen en terrorist

Derfor er det nedslående å se at mange personer som identifiserer seg med venstresiden, sluker nyliberalistisk propaganda rått. Det er IKKE nasjonalistisk eller sjåvinistisk å være stolt over framskrittene som skandinavere tvang frem. Det er reaksjonært (og dessuten fordummende) når ideer og rettigheter framstilles som om de blir «importert», som varer.

Ledelsen i SAS har interesser av å framstille denne historieskrivingen som noe progressivt og instinktene mot SAS’ nyliberalisme som noe ondsinnet. Det lykkes de langt på vei med, takket være fraværet av både kritisk tenkning og marxistisk analyse på norsk venstreside. Heldigvis kan man gjøre noe med begge deler.

Innlegget ble først delt på Eiebakks Facebook-profil, og er redigert for publisering.