«Gratulerer» – Else Kåss Furuseth er best på teater

I Noreg er det i fylgje tal frå Folkehelseinstituttet om- lag 500-600 folk som kvart år tek sitt eige liv. I eit døme frå nettsidene deira står det at om ein reknar 10 pårørande per sjølvmord så vil 5000-6000 nye pårørande bli ramma i Noreg kvart år. Verdas Helseorganisasjon (WHO) sette i 1993 opp ei liste med 6 førebyggande tiltak. Fyrste punkt på denne lista er betre psykiatrisk behandling. Få undersøkingar er gjort på kor mange som går i terapi i Noreg, kvifor vi går i terapi og kven desse er. Tidsskrift for Norsk psykologforening skreiv i 2009 at blant […]

LES VIDERE GRATIS

Alt du må gjøre er å registrere deg. Det går raskt og koster ingenting.

Personvernserklæringen vår kan leses her.