– Retretten driver rent lureri og potensielt farlig behandling av pasienter med abstinenser

I novemberutgaven av NATT&DAG hevder styreleder for Stiftelsen Retretten, Knut T. Traaseth, at påstandene vi har fremmet om en økonomisk dobbeltrolle og at akupunktur ikke virker er uriktige og injurierende.

Mina Gerhardsen, som ble kåret til årets verste stemme av Natt&dag i 2015, uttalte i januar at rusdebatten «bør baseres på forskning og fakta, ikke ønsketenkning og myter». Da samme Gerhardsen i forhandlingene om statsbudsjettet nylig dro med seg en stiftelse som bruker akupunktur og vitaminer på rusavhengige for å hjelpe dem med å få mer penger og fast post på statsbudsjettet, ble det vanskelig å ikke reagere.
«Lynsjemobben som er mobilisert på sosiale medier viser hvorfor det var nødvendig å varsle anonymt.

Retrettens virksomhet ligner nemlig litt for mye på virksomheten til den infamøse Scientologi-klinikken Hank von Helvete la seg inn på – Narconon. Også de baserer seg på en misledet tankegang om at kroppen trenger avgiftning eller «detox» utover legeordinert nedtrapping – med andre ord: rent lureri og potensielt farlig behandling i en situasjon der pasienten har abstinenser. Der Narconon bruker badstue og vitaminer, har Retretten byttet ut badstuen med akupunktur. Virkningen er den samme; NADA.

Etter å ha fått innsyn i en mengde søknader og regnskap fra Retretten og lest om deres bruk av akupunktur og offentlige kunder som kjøper dette, var det vanskelig å ikke uttrykke bekymring både for økonomisk dobbeltrolle og for at det offentlige bruker penger på kvakksalveri. At Helsedirektoratet ikke stiller større krav til evidens er ganske drøyt.
Det er snakk om en legitim demokratisk varsling, og det er konsekvent brukt formuleringer som «mulig» og «sannsynligvis» i forbindelse med det juridiske. Stiftelsestilsynet har ifølge et brev vi har fått innsyn i datert 02. november vurdert saken. De har forklart Retretten hva som er korrekt prosedyre i slike saker og varslet at de vil kunne kreve dokumentert at styret har saksbehandlet brevet ved en senere anledning. Slik vi leser brevet er det på ingen måte noen frifinnelse, men et varsel til Retretten om å rydde opp.

I manges øyne er det som er kommet frem kritikkverdig – uavhengig av om man mot formodning skulle ha klart å balansere innenfor loven. Flere kommuneoverleger og politikere har takket for informasjonen og sagt de er helt enige; de varsler en gjennomgang. Vi har også fått kontakt med flere kritiske brukere; disse har ikke hatt effekt av akupunkturen og har i tillegg reagert på innholdet i kursene som holdes. Forskerne bak en kvalitativ evaluering av Retretten gjort av International Research Institute of Stavanger (IRIS) har innrømmet at det er utfordrende å få tak i kritiske informanter da det vanligvis er tiltaket som må supplere informantene av personvernhensyn.

Lynsjemobben som er mobilisert på sosiale medier viser hvorfor det var nødvendig å varsle anonymt. Rita Nilsen i Retretten ble videre gitt anledning til å kommentere saken før DiNapoli blogget om den, men valgte å ikke benytte seg av muligheten. 

Det er gledelig at Retretten varsler injurieveien. En eventuell injuriesak vi gi rikelig med anledning til å gjennomlyse alle Retrettens aktiviteter. Ytringer er nemlig ikke injurierende om man kan føre sannhetsbevis for påstandene, og alle fakta vi har lagt på bordet er godt dokumentert.

At Retretten nylig har varslet at de søker Stiftelsestilsynet om å la det norske Diakonhjem oppnevne styret, blant annet for å videreutvikle arbeidet med hjelp til videre hjelp for rusavhengige, kan ikke sees som annet enn en innrømmelse av at vår kritikk har vært berettiget. Om det løser problemene vi har pekt på, er imidlertid svært usikkert.

X