– Norske festivaler burde åpne for testing av syntetiske rusmidler

Når det blir dokumentert at syntetiske rusmidler brukes på norske festivaler, vil et naturlig steg videre være å legge til rette for testing, slik det gjøres i andre europeiske land.

b
a

Jon Olsen er NATT&DAGs ruskommentator.

PÅ EN UKE ble 80 personer tatt med narkotika på norske festivaler. På naturskjønne Værøy i Lofoten arresterte politiet 55 personer i en omfattende aksjon, og uttalte til lokalavisa at de ikke ønsket «en festival, i den form den hadde i år, tilbake til Nordland». På Stavernfestivalen ble 29 personer tatt.

Selv om øl er den soleklare favoritten blant norske festivalgjengere, er det de ulovlige rusmidlene som har skapt festival-overskrifter i år. Politiets ivrige aksjoner mot landets festivaler utgjør offentlighetens samlede innsats for å håndtere landets voksende, alternative ruskultur. Langt flere tiltak kunne vært innført, om man valgte å anerkjenne at illegale rusmidler også vil være til stede. Et kjent innslag på europeiske festivaler, er å la brukere teste sine syntetiske rusmidler på egne steder. Dette foregår uten moralske pekefingre, eller trussel om straff. Tiltak av denne typen finnes ikke i Norge, inntil videre. NATT&DAG har lenge tatt til orde for økt bruk av slike tester.

I AMSTERDAM HAR TESTING av denne typen foregått lenge. Der har frivillige organisasjoner utført slike tester siden tidlig på 90-tallet. I tillegg innførte bystyret for noen år siden en såkalt «5 pill policy», som innebærer at ecstasy-brukere ikke trenger å frykte straffesanksjoner om de er i besittelse av fem eller færre piller. Amsterdam samarbeider også med organisasjoner som tilbyr testing av piller og pulver, både i egne lokaler og i stands på festivaler.

Les også: – Legaliser MDMA

Det finnes også kultur for slik testing i andre europeiske land, som Portugal. Som regel er det ildsjeler som står bak, og bringer tjenesten til festivaler. I ettertid kommer ofte offentlige instanser etter med samarbeidsavtaler. For dette er effektivt, skadereduserende arbeid. Slike kjemiske tester er enkle å gjennomføre, og har de siste årene også blitt billigere. De avslører ikke alt om pulveret de tester, men kan gi viktig informasjon til brukere som ofte blir servert løgner om produktene de kjøper.
I år har flere festivaler i England for første gang hatt egne områder der brukere kan finne ut mer om hva pillene deres inneholder. Svaret kommer innen kort tid. Tjenesten tilbys av organisasjonen The Loop, som driftes av Fiona Measham, professor i kriminologi. Measham forteller at pillene de har testet varierer fra 25 til 250 mg MDMA. Enkelte piller er altså ti ganger så sterke som andre. Dette er bare en av flere utfordringer for brukere av ulovlige rusmidler. Enkelte av pillene inneholder også noe helt annet enn brukerne ble lovet da de kjøpte dem.

Les også: NATT&DAGs guide til hvordan skrive tendenssaker om MDMA

Til BBC forteller Measham at så mye som en fjerdedel av brukerne som fikk testet rusmidlene sine, ba de ansatte på teststasjonen om å kvitte seg med dem. De ville ikke ta dem lenger. Dette viser at ærlig informasjon om rus også medfører forebygging. Folk foretrekker å vite hva de tar.

Measham nevnte også at mange av brukerne som kontakter dem på festivaler kommer etter at de har brukt rusmidler, for å finne ut hva som er i dem. Dette gjelder særlig brukere som har hatt en negativ erfaring, og som forsøker å finne ut hva som gikk galt. En slik nysgjerrighet er positiv, og bør belønnes. Vi befinner oss i dag i en absurd situasjon der brukere som ønsker å vite mer om de ulovlige rusmidlene de tar, motarbeides av myndighetene.

I NORGE BØR det gjøres langt mer for å redusere risikoen brukere av ulovlige rusmidler utsetter seg selv for. Slike teststasjoner bør iverksettes på norske festivaler fra og med neste år. En mer realitetsorientert strategi vil være mer effektiv, fremfor de klassiske nullvisjonene. At den alternative ruskulturen er kommet for å bli, anerkjennes på stadig flere områder. I år samles det for første gang inn data om rusbruk på norske festivaler, i regi av FHI. Dette er et steg i riktig retning.

Når det blir dokumentert at syntetiske rusmidler brukes på norske festivaler, vil et naturlig steg videre være å legge til rette for testing, slik det gjøres i andre europeiske land.

Les også: – Etter fire dager på MDMA følte jeg meg så sliten og suicidal at jeg måtte ta en ukes pause fra alt