Justisdepartementet: – Ønsker ikke å strupe ytringsfriheten til Juss-Buss

I det årlige infobrevet som blir sendt ut til organisasjoner som mottar statsstøtte for å tilby fri rettshjelp, var det i år lagt til en ny setning: «Det er ikke anledning til å benytte tilskuddet til aktiviteter som faller utenfor formålet for denne tilskuddsordningen, for eksempel rettspolitisk arbeid.» En av organisasjonene som mottar denne støtten er Juss-Buss, og de opplever setningen som en klar føring fra justisdepartementet og justisministeren om å slutte å uttale seg rettspolitisk om de vil beholde støtten. Daglig leder Hanne Hareide Skårberg reagerer sterkt, og kaller det et forsøk på å «strupe ytringsfriheten» deres, i en kommentar på NATT&DAG fredag. […]

LES VIDERE GRATIS

Alt du må gjøre er å registrere deg. Det går raskt og koster ingenting.

Personvernserklæringen vår kan leses her.