Unge Høyre-leder: – Høyre er håpløst utdatert i spørsmål om bioteknologi

Det er ikke de unge som ikke har tatt inn over seg kompliserte etiske problemstillinger i debattene om bioteknologi. Det er snarere enkelte partier, deriblant mitt eget, som er håpløst reaksjonære i mange av disse spørsmålene.

I vinter inviterte Bioteknologirådet videregående skoler over hele landet til å bli med på Ungdommens bioteknologiråd. Gjennom prosjektet ble videregående skoleelever invitert til å diskutere sentrale problemstillinger knyttet til gen- bioteknologi, og fremme sine synspunkter. Godt over 1000 elever fra i alt 62 klasser i 17 ulike fylker deltok i undersøkelsen, og for litt over en uke siden ble resultatet overlevert helse- og omsorgsminister Bent Høie og Bioteknologirådets leder Kristin Halvorsen.

Kan det være at norsk politikk innen bioteknologi på flere områder rett og slett er håpløst utdatert?

Den entydige konklusjonen er at dagens ungdomsgenerasjon i nær sagt alle sentrale bioteknologispørsmål er mer liberale enn foreldregenerasjonen. Ungdomsforsker Viggo Vestel ved Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) uttaler til NRK at han er overrasket over tallene, ettersom dagens ungdom ellers nærmer seg foreldregenerasjonen på de fleste andre områder.

Han mener det «kan ha sammenheng med at unge har større fortrolighet og tiltro til teknologisk utvikling, men det kan også hende at de unge ikke har tatt inn over seg kompliserte problemstillinger som berører etikk», sier han. Men Vestel burde vurdere et tredje alternativ. Kan det være at norsk politikk innen bioteknologi på flere områder rett og slett er håpløst utdatert?

Bremseklosser

Vi kan begynne med eggdonasjon, altså assistert befruktning med eggceller fra en donor. Minst 22 land i Europa, inkludert resten av Norden, har tillatt eggdonasjon. Norge står imidlertid stadig fast i debatten om hvorvidt vi skal tillate dette eller ikke, til tross for at det har vært flertall på Stortinget for eggdonasjon i flere perioder.

Argumentene er snarere smått absurde

Alle tenkelige samarbeidskonstellasjoner har nemlig ett eller flere partier som er innbitte bremseklosser. Under forrige regjering var det Sp som satte ned foten og sørget for at saken aldri kom til Stortinget. I 2017 skal den nåværende bioteknologiloven revideres, og et flertall i Bioteknologirådet har – slik de også gjorde under forrige regjering – anbefalt at eggdonasjon blir lovlig i Norge. Det er imidlertid stor sjanse for at saken får samme utfall igjen. Denne gangen er det Høyre og KrF som er bremseklosser, og Sp har allerede bedt KrF sette foten ned før saken kommer til Stortinget.

Det er selvfølgelig ingenting i veien med å være bremsekloss for en uønsket utvikling. Det er imidlertid ikke helt lett å få tak på hvorfor eggdonasjon er så fryktelig problematisk for de nevnte partier. Argumentene er snarere smått absurde. For ikke å velge enkleste motstands vei kan jeg illustrere det med mitt eget moderpartis argumenter.

Ikke til å bli klok av

«De som starter et resonnement med utgangspunkt i foreldres rett til å få barn, havner ofte ned på et ja til eggdonasjon. De som starter med barnas rett til å kjenne sine egne biologiske foreldre, i dette tilfelle sin mor, havner ofte ned på et nei til eggdonasjon. For Høyre er det helt klart barnets rett til å fødes av sin biologiske mor som teller tyngst», argumenterer helsepolitisk talskvinne, Tone Wilhelmsen Trøen, i et innlegg på Høyres nettsider.

Barnets beste er altså det førende prinsippet for Høyre, men hvilket barns beste Trøen har i tankene er ikke helt godt å si. For det barnet Høyre angivelig vil ivareta rettighetene til, blir ikke blir født i dag på grunn av Høyres standpunkt.

Det Trøen i realiteten argumenterer mot er altså anonym eggdonasjon og ikke eggdonasjon som sådan.

Retten til å kjenne sitt biologiske opphav deler jeg imidlertid med Trøen og jeg regner med at hun mener denne gjelder mor så vel som far? Hvorfor det skulle være et argument mot eggdonasjon er det derimot ikke lett å bli klok på. Denne retten er nedfelt i FNs barnekonvensjon, og er årsaken til at anonyme sæddonorer har vært forbudt i Norge siden 2005. Det Trøen i realiteten argumenterer mot er altså anonym eggdonasjon og ikke eggdonasjon som sådan.

Ønsket om å videreføre genene sine er et ganske grunnleggende menneskelig behov. Skal en kvinne med fungerende livmor, men defekte eggstokker kunne bære frem et barn med sin partners gener, må hun ha eggdonor. Av nøyaktig samme årsak har vi tillatt par der mannen er infertil å få barn via sæddonasjon siden 1930. Etter mitt syn burde det derfor være lett for Høyre-folk å argumentere familiekonservativt for å tillate eggdonasjon.

Bioteknologiens Ludvig

Høyre er generelt sett et både teknologioptimistisk og forskningsvennlig parti, men når det kommer til humanmedisinsk bruk av bioteknologi har vi kjørt oss fast i et spor, der alle nyvinninger nesten automatisk sees på som noe negativt.

Den rødgrønne regjeringen fikk for eksempel til en viktig liberalisering, da de tillot forskning på overtallige befruktede egg i 2007. De gjorde dermed slutt på en påfallende dobbeltmoral i Norge, der vi benyttet medisinske fremskritt som følge av forskning på dette i andre land, men mente det var uetisk å ta del i utviklingen selv. Skal vi tro Høyres stortingsprogram for inneværende periode ønsker partiet seg imidlertid tilbake denne praksisen. Der står det nemlig at vi vil «si nei til forskning på befruktede egg».

Hvorfor det skulle være helt greit å kaste befruktede egg, men uetisk å forske på dem, er et bortimot uforståelig standpunkt

Årlig blir det destruert omtrent 15.000 ferske overtallige befruktede egg i Norge som har for lav kvalitet til å bli implantert i en kvinne (2007-tall). Hvorfor det skulle være helt greit å kaste befruktede egg, men uetisk å forske på dem, er et bortimot uforståelig standpunkt. Det gir i det hele tatt liten mening å være mot forskning på overtallige befruktede egg, men for kunstig befruktning. Ja, med mindre man da synes det er negativt at vi finner nye kurer mot alvorlige sykdommer.

Jeg tror det er sunt at norsk politikk har en etisk grensevakt som ser med kritisk blikk på nye teknologiske muligheter og vurderer etiske problemstillinger. Vi gjør lurt i ikke å gi Reodor Felgen helt frie tøyler i laboratoriet, men Høyre trenger heller ikke å innta rollen som Ludvig.

Høyre har behov for en nyorientering i gen- og bioteknologi-politikken. Resultatet av Ungdommens bioteknologiråd er kanskje et godt sted å starte.

X