Kommentar: Politiets agenda gjør at norsk rusdebatt ikke når det politiske nivået

Advokat John Christian Elden kritiserer politiets håndtering av Skutle-saken, og med god grunn, mener kommentator Jon Olsen. Er en åpen dialog om rus virkelig så skremmende?

b
a

Høyres stortingsrepresentant Erik Skutle ble nylig bøtelagt for å ha skaffet seg (ervervet) psykedelisk sopp og cannabis på en ferietur til Amsterdam. I Bergens Tidene-saken «Skutle ble bøtelagt for narko-sopp» publisert onsdag 25. mars har avisen fått innsyn i forelegget han nylig har vedtatt.

Til BT forteller Skutle at han vedtok forelegget uten å ta stilling til skyldspørsmålet, slik straffeprosessloven åpner for. Dette var for å få saken ut av verden en gang for alle. Da Skutle nylig vedtok forelegget for ervervelse (kjøp) av sopp som selges lovlig over disk i Nederland, fikk Bergens Tidende innsyn i forelegget og slo opp saken som Skutle hadde håpet å si seg ferdig med.

– Det er neppe tilfeldig at politiet lekker ut forelegget akkurat nå, samtidig som de glemmer å si at vi skriftlig har meddelt dem at vedtakelsen av forelegget ikke innebærer en erkjennelse av straffeskyld mot politiets anklager, men er en måte å få saken ut av verden på fordi han tross alt har innrømmet å ha røyket hasj, skriver Skutles forsvarer John Christian Elden i en e-post.

Skutle ble rikskjent for saken i fjor, men har ikke erkjent straffeskyld for sopp-ervervelsen. I 2014 innrømmet stortingsrepresentanten å ha røyket hasj, og reaksjonene som fulgte var sterkt fordømmende fra alle kanter. Den gang var Skutle intervjuet i BT uken før arrestasjonen, hvor han kritiserte den store narkoaksjonen politiet hadde gjennomført på skolene i Bergen, og tok til orde for at cannabis burde avkriminaliseres.

Skutle ser ut til å være en prioritert aktør for både Bergenspolitiet og BT. Aksjonen som førte til Skutles arrestasjon i fjor, ble utløst av en spørreundersøkelse om holdninger til rusbruk på en lokal videregående skole . I pressen fortalte politiet med bekymring om ungdommens holdninger til narkobruk. Dagen før forelegget ble kjent, stod Skutle i spissen for at Bergen Høyre vedtok et program som slår fast «at rusavhengige skal behandles og hjelpes, fremfor å straffes for rusrelaterte forbrytelser». Fra utsiden ser behandlingen av Skutles sak ut til å være en prosess der politiet bruker sine maktmidler og lekkasjer til å gjøre livet vanskeligst mulig for den tiltalte.

Elden har også tidligere påpekt problematiske sider ved politiets prioriteringer i Skutle-saken i sitt blogginnlegg «Narkotikasiktet Stortingsmann» – Spillet bak kulissene. Han mener politiet har brukt uforholdsmessige ressurser på saken.

– Politiet skyter spurv med kanoner i utgangspunktet ved bruk av telefonavlytting, overskuddsinformasjon m.v. for å stanse en kritisk samfunnsdebatt. I denne saken har politiet hatt en egen agenda som deltager i samfunnsdebatten, og som har overskygget kriminalitetsbekjempelsen og personvernet, skriver Elden.

Samme dag som oppslagene om Skutles nye forelegg skrev en politiker kronikken «Politikere bruker også MDMA» på NRK Ytring. Her tar den anonyme forfatteren for seg problematikken rundt at hennes overraskende gode erfaringer med MDMA ikke kan omtales åpenlyst. Skutle-sakens runde to bekrefter denne begredelige tilstanden, og formuleringer som «Skutle vil fortsatt ikke svare på omfanget av sin narkotikabruk» indikerer det fiendtlige debattklimaet som preger slike saker. Mediene er som ulver med rusbrukerne, og i dette tilfellet vanskeliggjøres åpen kommunikasjon rundt rusbruk vi allerede vet er utstrakt i landet. Er en åpen dialog om rus virkelig så skremmende?

– Lekkasjen av forelegget er svært alvorlig sett på bakgrunn av at hele saken mot Skutle startet nettopp med lekkasjer fra samme politikammer, og viser at de intet har lært av straffeprosessen eller personvernretten. Der de burde gått svært stille i dørene, slår de dem inn med rambukk, skriver Elden.

Brukere av illegale rusmidler får svi i det offentlige, spesielt om de velger å være ærlige om det. Særlig politikere og andre offentlige personer må trå varsomt om ikke venner skal bli til fiender. Norsk rusdebatt er kommet et stykke på vei de siste år, men når aldri opp på det politiske nivå om politiet selv har en egen agenda som deltager i samfunnsdebatten.

Denne kommentaren er blitt rettet etter at NATT&DAG ble gjort oppmerksom på at den inneholdt uriktig informasjon om at det var utstedt et nytt forelegg mot Skutle.