Kill Them All! på Nationaltheatret

b
a

“Rykk frem til selvmord”, lyder undertittelen på Tore Vagn Lids sørgespill om et Europa i krise, et sørgespill som foretar en leting etter mennesket i systemet og systemet i mennesket. For der det klassiske dramaet behandler selvmordet som en unik historie, føyer selvmordene som tematiseres i Kill them all! seg inn i en rekke lignende tragedier i Europa i dag: mennesker som velger døden som siste utvei når deres forretninger går konkurs, når deres pensjoner kuttes, deres økonomi kollapser og deres verdighet forsvinner: “Når noen hever armen for å stemme over en beslutning i Europas finanssentrum, Frankfurt, hever noen pistolen for å skyte seg ut av fornedrelsen i Madrid.” Vagn Lid er kjent for sine formsterke og politisk ladede forestillinger, for sitt særegne teaterspråk og sine konseptuelle tolkninger. Av denne forestillingen kan man angivelig forvente seg en utforskning av feltet mellom hørespill, kammerspill, konsert og konfrontasjon.

Nationaltheatret,
premiere 27. februar.