STJERNEKARTET OG TERRENGET

b
a

– DanielErickson er lead game designer for Star Wars: The Old Republic.Han vet alt om Star Wars: du kan spørre ham hva en tauntaun1 etertil frokost, og han vil kunne svare, sier PR-personen som geleider meg gjennomspillutviklingsstudioet BioWare Austins lange, tett dekorerte ganger.

BioWare er utvikleren bak populære dataspillserier som Baldur’s Gate, Dragon Age og MassEffect. Star Wars: The Old Republic (heretter omtalt som SWTOR)er en MMORPG (Massively Multiplayer Online Role Playing Game, tenk World ofWarcraft) som kom sprutende ut på markedet rundt juletider i fjor. Det er,som tittelen antyder, forankret i Star Wars-universet.

Ok, så hva eter en tauntaun til frokost?,spør jeg, etter å ha ristet lead gamedesignerens hule hånd og plassert min kropp dypt ned i et par sofaputer.

– De eter enspesiell type vegatabilsk materiale, som vokser i planeten Hothsvulkanske indre, svarer Daniel Ericksson.

– For å væreærlig vet jeg ikke nøyaktig hva den spiser til frokost og hva den gomler i segtil lunch, legger han til, bevisst som han er på vitenskapens begrensninger.Dette er nemlig en mann med bakgrunn i akademia.

Post-modernistiskmatstell

Når mansnakker om maten skinner den, og på bordet foran oss ligger en bok, ettertittelen å dømme kalt The Star Wars Cookbook. Jeg peker, og spør: TheStar Wars Cookbook?

– Antakeligviset av de mest grufulle lisensierte produktene som noensinne har blitt laget, det er som om det virker som om de ikke enganghar prøvd litt, engang, på å få til noe fornuftig. Det er ingenting wookie3ved en Wookie Cookie, sett bort fra at ordene rimer. Tusken RaiderTaters er ganske enkelt ovnsbakte potetbåter, i kokeboken avbildet med en tuskenraider4 stående på toppen. Pickeled Jar-Jar5 – det gir ingen mening.Det er som om idéen bak produktet går omtrent slik: “Du liker Star Wars,gi oss penger!” Sith Speeder Sunrise – Darth Maul6 sittende på encantaloup-melon-båt, og de kaller melonen en speeder7. Jeg vet ikke omdet er ironisk ment eller ei.

Hvem vet? Ikkedu. Hvem vet? Ikke jeg. Det jeg derimot skjønner, men det er lite vi veit, erat dette ikke akkurat er Modernist Cuisine8, men snarere enpost-modernistisk utforskning av matlaging, basert på en dyp innsikt i detfaktum at et måltids kontekst – konnotasjonene, eksempelvis manet frem avutseende og finurlig dandering – er avgjørende for opplevelsen avsmaksopplevelsen.

Så konseptetbak SWTOR går ikkeomtrent slik: Du liker Star Wars,gi oss penger?

– Nei, nei, viprøver å trenge inn i hjerteroten, det handler om alt det vi elsker!

Ganske weird bakgrunn

DanielErickson var inntil nylig lead writer for SWTOR. Deter etmassivt spill, som det har tatt et team på omtrent tjue forfattere femtiarbeidsår å skrive. Hvor mange yrkesaktive liv som tilsammen har blittbrukt (og ikke minst vil bli brukt, etter at denne fantastisk godt skrevneartikkelen blir publisert) på å konsumere denne intrikate spillopplevelsen,det, ja, det tør jeg nesten ikke tenke på. Jeg blir slått i bakken aveksistensiell angst bare ved tanken på å tenke på slikt: Spillet har blitt solgti to millioner eksemplarer, som alle har i snitt fem timer spilletid hver dag.Det blir ti millioner timer spilletid hvert døgn. Det svimler for meg, og jegser mitt liv passere i revy. 416666,66666666666666666666666667 døgn spillinghvert enkelt døgn. Jeg kaster mentalt opp. Nå har han overtatt stillingen som leadgame designer sier David Ericksson.

– Jeg gjordeogså en del designing av spillet før jeg ble lead game designer også,for historien er en ganske key piece av et BioWare-spill.

Jasså, har dujobbet med andre BioWare-spill, kanskje?

– Jepp, SWTORhar jeg jobbet med de siste seks årene. Før det jobbet jeg med Dragon AgeOrigins9.

Ok. Fortell omdin bakgrunn. Alt.

– Den er, sommed mange kunstnere, ganske weird. Jeg har grad i antikk historie, filmog manusforfatting, og jeg tok en mangfoldig mengde ymse mellomfag. Etterstudiene ble jeg spill- og filmkritiker, før jeg fikk jobb i Electronic Arts,først som produsent, deretter designer, hvorpå jeg ble lead designer ogjobbet med NBA Street10-spillene, som er et helt annet felt enn SWTOR.

– Til og medda pleide mine kolleger å erte meg, gråter Daniel Erickson.

– De anklagetmeg for å prøve å putte alver og dverger som hugger i berger inn i spillene,for alle visste godt hvor i landet min lidenskap lå. Når jeg senere fikksjansen til å jobbe i BioWare, hadde de to forskjellige stier som designerekunne tråkke gjennom# tekniske designere, som var folk som drev med myeprogrammering, og forfattere. Jeg passet definitivt ikke inn i den førstekategorien, så jeg proklamerte: Jeg skrev jo før, jeg blir forfatter!

Så hvor i StarWars-sagaen passer The OldRepublic inn?

– Det foregåromtrent 3000 år før Darth Vaders oppstandelse. Dette er den tiden Obi WanKenobi snakker om ifilmene, de hundrevis av generasjonene da den gamlerepublikkens riddere fremdeles fantes, en tid med tusener på tusener av jedier,sith11 i tusende fold, og disse var samfunnets hovedkrigere. SWTOR har StarWars-tech med en nærmest føydal-europeisk feel, hva utrustningsnivåog konfliktmengde angår.

Men si meg,hvilke forholdsregler tar dere for å forsikre at spillet er tro mot sagaen?

– En avutfordringene med Star Wars er at det er gigantisk. Det er ikke bare denmest populære vestlige franchisen: Det er antageligvis den største med tanke påtilhørende produkter, bøker og tegneserier, og man må i grunn kjenne det fraende til annen, fordi fan-basen gjør det. Og en av de store utfordringene ved åbeherske læren om Star Wars-universet, er å få de delene som motsier segselv til å gi mening, for det er steder i det utvidete universet som står idirekte kontrast til hverandre. Vi prøver å være tro selv mot disse delene.Dersom vi støter på logiske problemer, for eksempel forårsaket av tidligereforfattere som ikke har vært oppmerksomme på hverandre, gjør vi en retcon12.Det har vært flust av latterlig nørdete, dog intenst interessante debatter pågang i forfatterrommet, rundt hva som er sann kanon, hvilke hendelsersom “virkelig” har hendt, og hva som kun er “tomme rykter”.

En nerf kanbli til fem høns

Ryktespredninger et fenomen Daniel Erickson har appropriert som et effektivt triks for å omgåuoverensstemmelser i den omfattende Star Wars-sagaen. Inspirasjonen harrøtter i hans egen bakgrunn fra antikk historie, hvor en av de viktigstelæresetningene er: Du var ikke der, så du vet ikke hva som skjedde. Detnærmeste du kan komme sannheten er å se på de små nedskrevne antikketekstfragmentene, som ikke en gang i seg selv er fakta, selv om de ble skrevetmed påstand om at de var sanne, og prøve å formulere et solid argument.Dette gir fullkommen mening for de av oss som har kjennskap til hukommelsensplastiske natur, og forstår at vi ikke en gang kan stole på oss selv.

– Vi prøvde ålegge et lag av denne kunnskapen inn i SWTORs univers, for å gi det enslags følbarhet, en tekstur. Det er som å få en bøtte isvann i trynet når duinnser at noe en karakter sier står direkte i kontrast til noe en annen harsagt tidligere. Man tenker: “Å ja, dette er jo akkurat som i virkeligheten,bare fordi noen fortalte meg dette er det ikke nødvendigvis sant”. En detalj ispillet, satt i verk av rykte-idéen, angår svaret på et av de store spørsmålenespillerne av forgjengeren Knights of the Old Republic brenner inne med:Hva skjedde med Revan, stjernen fra det originale spillet? I stedet for å holdedet hemmelig for alltid, valgte vi å la forskjellige karakterer gi forskjelligesvar gjennom hele det nye spillet. Ingen av dem er enige om hva som skjedde,for det har gått 300 år siden han levde, men alle har sin egen teori.

Star Wars i det utvidete felt

Er det mulig åbeskrive størrelsen på det utvidete Star Wars-universet?

– Puh! sukkerErickson sukkersøtt, slått i bakken av det enorme stjernekartet han trolig serfor seg, med et utall intrikateplottlinjer som vikler seg inn i hverandre og former en gigantisk, ubørstbarfloke.

– Jeg mener,det er bokstavelig talt hundrevis på hundrevis av Star Wars-produkter,hvor alle har kommet med generøse bidrag til kanonen. Bøkene, tegneseriene,(åpenbart) filmene men også tegnefilmseriene, Clone Wars13, den originaleClone Wars-serien før det, det går så langt tilbake. Det finsavis-tegneserier fra 70-tallet, fra før det fantes noe annet Star Wars ennden første filmen, da de stakkars forfatterne og tegnerne ikke ante noe omhvilke veier historien senere skulle vandre gatelangs. Sagaen har beveget seginn i noen veldig interessante territorier: Det fins Marvel-tegneserier fra70-tallet der Darth Vader prøver å få lån i banken, mye zany opplegg,ass.

Tilfeldigtrash-kulturell referanse: Dette kan minne om den tyrkiske, post-modernistiskeaffæren Dünyayı Kurtaran Adam (Mannen som reddet en verden)(bedre kjent som Turkish Star Wars)fra 1982, som skamløststjelerscener fra Star Wars, der den Darth Vader-inspirerte antagonisten bersin erkefiende, filmens protagonist, om hjelp til å snakke fornuft med damensin. Tilfeldig trash-kulturell referanse slutt.

Siden jegliker å snakke om meg selv og alt det som foregår i mitt liv: en gang fant jeg en roman-versjon av A New Hopepå et loppemarked. Den er ganske interessant, siden man får innblikk ikarakterenes indre liv: Blant annet får man beskrevet hvordan C3POsodørsensorer fungerer, og hvordan han reagerer med kvalme på den grusommeduften av jawaenes manglende hygiene.

– Morsomt! Jegvil si at bokversjonen av Return of the Jedi gjør en formidabel jobb medå takle noen av den mer hardcore fansens ankepunkter ved filmen.


Som hva da?

– Som hvordandet å likvidere keiseren får hele imperiet til å rakne når det fortsatt fins enmassiv militærflåte: Alle imperiets håndlangere dør ved keiserens død. Ibokversjonen av Return of the Jedi kommer det frem at keiseren var såtotalt og direkte i kontroll av sine styrker at de ikke hadde evne, treningeller know-how til å koordinere operasjoner uten ham. Så ved hans dødblir flåten som en slags Titten Tei uten Birgit Strøm. (Den oppmerksomme leservil skjønne at Daniel Erickson trolig ikke har brukte denne metaforen, kanskjeer det jeg som har skrevet den inn mellom hans tekstuelle lepper i nok etforsøk på å avdekke intervjuets manipulative natur, jou. anm.).

Ingentidsreiser

– Det er mangeslike juveler man snubler over, fortsetter Daniel Erickson, før han fortsetteri fistel:

– Og det er joskikkelig bra, og det er selvfølgelig tallrike ting som har måttet bli retconetså fort som mulig# “nei nei! Det var ikke slik det hendte.” Det fine med åskrive Star Wars er at George Lucas alltid har vært ekstremt åpen for atfolk utforsker hans univers, han ser det som et sted han har skapt hvor andremennesker kan plaske rundt og leke seg. Han sier basically at det hanikke liker fant sted i en annen dimensjon, og ser ganske enkelt bort fra det.Slik påvirker det ikke filmene hans, så alle får lage sine egne Star Wars-greier.

Har dere bruktGeorge Lucas som konsulent, eller?

– Alt blirgodkjent av Lucasfilm. De er virkelig åpne, de er pretty muchdrømme-franchiseren når det gjelder å få gjøre din egen greie. Det er noenveldig få regler: Ingen wookie-jedi. Det er strengt forbudt. Man kanikke forklare Yoda. Man kan ikke forklare bakgrunnen hans, ikke navngi artenhans, si hvilken planet han kommer fra, du kan ikke forklare hva som skjer medtreet – alle Yoda-greiene forblir et mysterium. Det er omtrent alt. Ellers erdet meste ok. Det er noen få småting som dette, ellers: Har du lyst har du lov.Men ingen tidsreiser.

Ok. Hva ergreien med hatten?

– Den er fra StarTours i Disneyland. Den har Death Star-ører. Det er ganske hard-core, sierDaniel Erickson om R2-D2-Mikke Mus-hatten jeg pent ber ham om å sette på hodetfør jeg foreviger øyeblikket foran et av de mange semi-kitschy Star Wars-printsenesom henger på veggene i BioWare Austins korridorer.

– Ikkegodkjent, sier en forbipasserende PR-agent om Daniel Ericksons sexy positur. -Absolutt ikke godkjent.

Se også intervju med Dr. Greg Zeschuk, grunnlegger av BioWare