Digital-darwinisme

Rettssaken mot The Pirate Bay durer og går. Jeg lar diskusjonen omkring rettog galt ligge død her. Og når jeg håper piratene vinner frem, er det ikke fordijeg vil laste ned Narnia III gratis. Det er fordi jeg håper at den aldri skal bliprodusert.

Hadde det vært opp til ledelsen iverdens filmstudioer og plateselskaper hadde lovene for sjørøveri vært uendretfra 1700-tallet og frem til i dag. Prosedyre, domsavsigelse, straffeutmåling ogeksekusjon i løpet av en formiddag: Skyldig og dømt til døden ved henging frarånokken. Slik er det imidlertid ikke lenger. Verden forandrer seg. Ogrettsaken på andre siden av riksgrensen, er altså et glimrende eksempel påakkurat det.

Myehar allerede vært skrevet og sagt om The Pirate Bays klinsj med kulturindustriene.Og det er forståelig# dette er virkelig en av de – kanskje den – viktigste hendelsen i filmverdenen dette tiåret. Ikke så myefor forbrukerne på kort sikt: Om Spiderman III kjøpes for 79,- påPlatekompaniet eller lastes ned, har ikke all verden å si. Nei, det sentrale erselvsagt om dette kan føre til noen strukturforandringer i selve bransjen.

Opphavsrett eringen naturgitt regel på linje med årstider og tyngdekraft. Siden det er filmvi dealer med her, holder vi musikkbransjen med Falck og venner utenfor. At etkjellerband fra Sagene som selger åtte plater, men lastes 8000 ganger,fortviler, ja det er forstålig. Jeg skjønner grininga til filmindustrien også,jeg. Ingen liker å bli robba. Nå er det jo slik at folk som laster ned faktiskkjøper også. Besøkstallene på kino er ikke katastrofale. Og diskusjonen utvidesved å peke på at kunstverk er til for å deles. At spredning og allmenn nytelseav åndsverket burde være betaling nok. All slik argumentasjon faller for døveører hos de høye herrer i Universal, Fox og Dreamworks. Der de sitter ogskjelver i styrerommene, leser grafer, kikker i krystallkulene og desperatforsøker å ruge ut motangrep og nye strategier.

Og for å si det enkelt: Det kunne ikke vært bedre! Hollywoodhar ikke klart å lage en interessant storfilm på snart ti år. Samtidig sommiddelmådighetene har solgt i bøtter og spann. LOTR, Harry Potter, Narnia og enevig remse tegneseriefilmer. Ikke nisjefilm for kidsa, men hovedproduktet somserveres for alle mann. Dyre produksjoner, dritkjedlige produksjoner. Somforhåpentligvis er det første som forsvinner i dragsuget som rammer bransjenved eventuelle omveltninger. Men egentlig kan så mye som over hodet mulig avdet eksisterende vaskes vekk i tillegg.

Ikkenoe fantasy-hat her, altså. Hollywood kan godt fortsette å filmatiseretegneserier for min del. Jeg er bare så avsindig lei av den der evinneligesafinga og dorske fantasiløsheten som råder i storindustrien. 90-tallets USAintroduserte til sammenligning en fantastisk indie-generasjon med Tarantino, Coens,Sodenbergh, Burton og Fincher. Enestående tidsbilder som American Beauty ogRomeo & Julie. Tekniske kvantesprang som Terminator II eller Jurassic Parkog The Matrix. Disney gjenoppfant tegnefilmen, Pixar introduserte den førstehelaftens data-animerte.

Siden2000 har det egentlig ikke skjedd noe som helst. De nevnte regissørene holderstadig på, sammen med en gjeng reale oldinger med en snart 80-år gammal Clint Eastwood ispissen. Flinke folk, men nok er nok. Her må alle vinduer åpnes på vidt gap.Full gjennomtrekk, maks fart i sirkulasjonen. Tabula Rasa. Og da det som alltider penga som styrer, er en økonomisk vilkårs-endring som fildeling kan føre medseg akkurat den riktige medisinen.

Omdette er helt utopisk? Absolutt ikke. Liknende ting har skjedd før: IHollywoods gullalder rett etter krigen eide studioene både regissører ogskuespillere. Det virket uunngåelig. En struktur totalt ulik dagens forhold.Alle filmer så ut som Casablanca. Så brøt denne produksjonsformen fullstendigsammen. TV’en kom, besøkstallene flønka, selve studiosystemet viste seg dyptulønnsomt. Og man fryktet reelt for fremtiden til hele den amerikanskefilmindustrien. Men hva skjedde? For å gjøre en kompleks historie enkel:Gamlingene feiget ut og stakk. Og over natta var det duket for Steven og Lucas.Coppola og Scorsese. Forman og Polanski. Og noen av de aller besteHollywood-filmene til dato: Gudfaren. Star Wars. Taxi Driver. Gjøkeredet. En nytype filmer som ikke lignet noe som var produsert tidligere.

Deter dobbelt Darwin-jubileum i år.Og er det én ting mannen har lært oss, er det at ting forandrer seg. Og at detikke er noe å bråke for. Derfor driter jeg i at det er urettferdig at film somde store studioene har brukt de skitne dollarene sine på å lage, blir lastetned gratis. Det var ikke rettferdighet som utryddet dinosaurene heller. Det varikke rettferdighet som tvang bransjen i kne for førti år siden. Det varevolusjon. Og så kan man jo si: Hva om Piratene taper? Hva skjer da medfildelerene? Det vet jeg selvsagt ikke. Ingen gjør det. Men siterer med gledeDr. Ian Malcolm fra nevnte Jurassic Park: Nature finds a way! Så er det bare åkrysse fingrene og håpe det skjer så fort som mulig.

X