Vedum, Trettebergstuen, Gjengen

En bønn

b
a

Restriksjonene har trådt i kraft, vi har 100 centimeter mellom alle vi ikke bor med. En kvadratmeter per pers. 

Kultur- og utelivet frykter restriksjonene som trådte i kraft i natt. Det er enda ikke klart hvordan regjeringen skal kompensere de blødende bransjene som igjen må redusere virksomheten.

Det blir avlysninger, det blir permitteringer, har vi blitt fortalt. Med mindre regjeringen stepper opp sitt giver “game”. 

Det ligger ikke an til at de gjør det. Linda Wiken jobber i Parkteateret Scene, og sier det er soleklart hva kulturlivet burde bli kompensert med.

Vi må få dekket tap av inntekter både når kapasiteten begrenses, men også når publikum uteblir som resultat av pandemien. Man bør her sammenligne med tall fra normalårene 2017-19

Og ambisjonen for kommende periode med restriksjoner er klar. 

– Vi vil holde folk i arbeid, og samtidig gi publikum et godt kulturtilbud! Og for at vi skal klare det så trenger vi en lønnsstøtteordning. Vi har til vanlig en kapasitet på 500, men når vi skal ha sitteplasser, og metern skal opprettholdes faller kapasiteten vår til nærmere 100. Det gir vesentlig lavere inntekter. 

Hun ønsker seg også en bedre søknadsprosess, for de som skal søke om kompensasjon. 

– Til nå har vi søkt kompensasjon for hvert enkeltarrangement, noe som har tatt oss mye tid. Det er veldig frustrerende å se at de arbeidstimene vi har til rådighet gikk med til søknadsarbeid. Vi hadde spart mye tid om vi kunne søke kompensasjon for en periode, noe vi håper vil bli mulig i denne runden.

Så kom igjen Vedum, kom igjen Trettebergstuen. Hold folk i jobb, og ikke glem at vi helst skal ha et sted å gå når dette er over.