ANMELDELSE: Rusreformen

VI SYNES DET er flott at regjeringen her har valgt å lytte til Rusreformutvalget, fagmiljøene og brukerorganisasjonene, og gått inn for å avkriminalisere bruk, innehav og erverv av mindre mengder narkotika til eget bruk. Dette mener vi er helt nødvendig for at denne reformen skal være reell.  Det er også positivt at regjeringen ikke går inn for noen ytterligere sanksjoner utover oppmøteplikt for den rådgivende enheten, selv om de legger opp til å gi administrativt gebyr for dem som bryter oppmøteplikten. Å innføre straffelignende sanksjoner ville utelukkende være å videreføre kriminaliseringen i en ny drakt, samtidig som det ville bli […]

LES VIDERE GRATIS

Alt du må gjøre er å registrere deg. Det går raskt og koster ingenting.

Personvernserklæringen vår kan leses her.