Jon Olsen

DEBATT: – Ikke kupp rusreformen vår!

Storaktøren Actis har sagt de støtter en avkriminalisering, samtidig som de beskriver dette som en ordning der for eksempel rusbruk kan sanksjoneres med «sivilrettslige eller administrative sanksjoner». I Portugal, rusreformens forbilde, brukes derimot ingen sivilrettslige tiltak. Her hinter Actis om å tillate en form for straff forkledd som noe annet. Men hjelpetiltak fra helsefeltet er ikke sivilrett. Rusreformens mandat er at samfunnets reaksjon på bruk og besittelse av illegale rusmidler til eget bruk overføres fra justissektoren til helsetjenesten. Selv om brukere av tunge rusmidler er de som må hjelpes først, finnes det langt flere nordmenn som brukere mildere rusmidler som […]

LES VIDERE GRATIS

Alt du må gjøre er å registrere deg. Det går raskt og koster ingenting.

Personvernserklæringen vår kan leses her.