Har du klær med legaliseringssymboler kan du risikere å bli nektet inngang på barer i Tromsø

I august i fjor inngikk Tromsø kommune og Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF) samarbeidsprosjektet «Bry Deg Uteliv» – en kampanje der kommunen, utelivet og politet går sammen i kampen mot narkotika. Studentsamfunnet Driv er blant utestedene som er med i prosjektet, og på en plakat de har hengt opp kan vi lese at det innebærer en nulltoleranse for narkotika i utelivslokalene, umiddelbar anmeldelse til politiet ved overtredelse og bortvisning dersom man har «klær og effekter med legaliseringssymboler for narkotika».

Det siste punktet skaper reaksjoner.

– Et paranoid statement

Bendik H. Woie sitter i kommunestyret i Tromsø for Rødt. Han mener kommunen går for langt i sin inngripen i folks klesvalg, og synes tiltaket minner om sensur.

Bendik H. Woie. Foto: privat

– Jeg er imot det som omhandler legaliseringssymboler. Det tenker jeg er et typisk paranoid statement å skulle gjennomføre. For hvilken rett har kommunen til å gripe inn i folks klesvalg?

Han tilføyer:

– Dette er en inngripen i ytringsfriheten, og det ser veldig dumt ut at kommunen signerer på dette. Hvis noen har en t-skjorte der det står «legalize it» så er ikke det å ta til orde for å gjøre noe ulovlig, dette er jo et helt lovlig standpunkt å ha. Jeg tror ikke at dette vil gi oss en ruspolitikk som er til det beste for Tromsø.

Woie er også kritisk til at kommunen samarbeider med NNPF, som han mener er en omstridt aktør.

– Jeg mener at NNPF i realiteten er en lobbyorganisasjon for mest mulig streng politikk på rusområdet. At kommunen samarbeider med dem legitimerer dem som en nøytral aktør, når de egentlig er ganske omstridt. Det blir tydeligere og tydeligere at de står for noe annet enn hva det politiske flertallet mener om ruspolitikk.

– Ikke en inngripen i ytringsfriheten

Nina-Helen Brændeland, saksbehandler i Tromsø kommune, forklarer at en av målsetningene til «Bry deg uteliv» er å drive forebyggende arbeid mot bruk av narkotika og illegale stoffer.

–  Av den grunn er ikke legaliseringssymboler ønskelig, noe aktørene i utelivsbransjen i Tromsø selv har tatt initiativ til. Det markerer at det er nulltoleranse for slike stoffer og symboler som fremmer disse, svarer hun i en email. 

– Lei voldelige ungdomsgjenger? Legaliser, og fjern markedsgrunnlaget

Er det ikke litt rart å slå ned på folks klesvalg på denne måten? 

– Kommunen griper ikke inn i hvert enkelt sitt klesvalg. Utelivsbransjen ønsker ikke symboler i sine lokaler som fremmer bruk og/eller legalisering av ulovlige rusmidler. Derfor er blant annet klær med slike symboler ikke ønsket i lokalene til aktørene i «Bry deg uteliv». Dette støtter kommunen.

Hva mener dere om kritikken fra Bendik Woie, at det er en inngripen i ytringsfriheten? 

– Utelivsaktørene setter selv regelverk for egne lokaler, innenfor gjeldende lov- og regelverk. Det er ikke en inngripen i den enkeltes ytringsfrihet å gi uttrykk for at man ikke ønsker legaliseringssymboler i egne lokaler, ut over det har kommunen ingen mening. Woie står naturligvis fritt til å ytre egne meninger. 

N&D anmelder partienes ruspolitikk

Woie mener også at kommunen, gjennom samarbeidet, legitimerer NNPF som en nøytral aktør. Hva vil dere si om samarbeidet med NNPF? 

– NNPF er en anerkjent aktør i rusforebyggende arbeid. Kommunen samarbeider med NNPF på lik linje som med andre aktører som driver forebyggende arbeid innenfor ulike områder.  

Tromsø kommune hadde ikke anledning til å svare på NATT&DAGs oppfølgingsspørsmål. 

– Ikke ønskelig i våre lokaler

President i studentsamfunnet Driv, Torbjørn Sandviken Bøe, er også uenig i kritikken fra Woie. Ifølge ham er det viktig for dem som studentsamfunn å vise at de tar avstand fra narkotiske midler, og at det å slå ned på legaliseringssymboler tydeliggjør dette standpunktet.

– Vi mener ikke dette er en inngripen i ytringsfriheten. Så lenge det er ulovlige midler som reklameres for, så er det helt innenfor å sette restriksjoner på hva vi aksepterer og ikke aksepterer i våre lokaler. Det er en bevisst handling for å unngå å fremme ulovlige rusmidler på privat område.

Tror dere at det kommer til å hjelpe? 

– Vi tror ikke at dette alene kommer til å bekjempe bruken av narkotiske stoffer, men viser at vi har nulltoleranse for slike stoffer og symboler som fremhever disse. Vi mener helt klart ikke at vi har rett til å gripe inn i folks klesvalg, vi ønsker bare å presisere hva som ikke er ønskelig for oss å ha i våre lokaler.

Hva menes egentlig med «legaliseringssymboler»? 

– Det vi legger i legaliseringssymboler er tekstiler eller merker med f.eks hasjlogo eller tekst som fremmer bruk eller legalisering av ulovlige rusmidler. Altså reklamering for illegale rusmidler. 

Å ville legalisere noe er vel et helt legitimt standpunkt å ha? 

– Som organisasjon mener vi at folk skal få lov å mene det de ønsker. Alle har rett til sin mening og sine standpunkter. 

Det har ikke lyktes NATT&DAG i å få klarhet i om alle utestedene som har forpliktet seg til avtalen slår ned på legaliseringssymboler. 

LES OGSÅ: Rapport fra frontlinjen av Anders Anundsens krig 
mot cannabis​

X