NATT&DAG fikk kritikk av PFU for omtale av Kari Jaquesson

Utvalget mente at vi ikke hadde tilstrekkelig dekning for å skrive at Jaquesson «har ment at jødene står bak ISIS». NATT&DAG er uenige.

b
a

Kari Jaquesson klagde inn NATT&DAG for saken «Topp 9 artige radikaliseringer!» som vi publiserte i november i fjor.

Saken presenterer ni rare vesener som vi synes har hatt en morsom og interessant radikalisering. Blant dem er Gry Jannicke Jarlum, Lille Larven Aldrimett og altså Kari Jaquesson, som blir beskrevet slik:

Listens mest åpenbare, samtidig mest absurde? Reisen hennes har gått fra aerobic-instruktør på God Morgen Norge til Syria-farer. I mellomtiden har hun gitt ut kostholdsbøker, vært medlem i Kvinnegruppa Ottar, vært lettkledd på forsiden av Mann, ment at jødene står bak ISIS… Helt rå radikalisering, Kari!

Jaquessons klage siktet til formuleringen «ment at jødene står bak ISIS». Hun skriver at hun aldri «har skrevet eller ment noe slikt».

PFUs sekretariat innstilte på at NATT&DAG ikke hadde brutt god presseskikk, men etter dissens av utvalgets leder Alf Bjarne Johnsen snudde et flertall av utvalget til at vi hadde brutt kravet til faktakontroll i Vær Varsom Plakatens punkt 3.2. De mente at det ikke var tilstrekkelig dekning for å skrive at Jaquesson har ment at jødene står bak ISIS. De avviste Jaquessons påstand om at vi også hadde brutt punkt 4.14.

 

Her er NATT&DAGs tilsvar til Kari Jaquessons klage:

Bakgrunn

I en diskusjon på Aftenposten-journalist Ingeborg Sennesets offentlige Facebook-side 1. februar 2015, skrev klager et innlegg (vedlegg 1) som siden ble bredt omtalt og diskutert i pressen. Som mange, deriblant fire forskere ved HL-senteret (vedlegg 2), har påpekt, er innleggets innhold og retoriske strategi svært typisk for konspirasjonsteorier om skjult, jødisk makt.

Jaquessons uttalelser ble bredt omtalt i pressen første halvdel av 2015. I forbindelse med denne dekningen skrev hun et innlegg på verdidebatt.no, hvor hun hevder følgende: «Jeg har på ingen måte hverken skrevet, sagt eller insinuert at Israel står bak IS.» På oppfølgingsspørsmål fra Dagbladet, om hun er enig i «at innlegget på Facebook kan tolkes som konspiratorisk», svarer hun: «For å tolke det på den måten må man ha et merkelig verdenssyn».

Det opprinnelige innlegget som Jaquesson svarte på i februar 2015, handler om hvorvidt jødehat er spesielt utbredt blant europeiske muslimer. I sitt svar spekulerer hun i hvem som «står bak» et «enormt PR-arbeide» som reproduserer en forestilling om at det er farlig å være jøde i Europa. Jaquesson mener man bør «se etter pengene, hvem tjener på dette?» og at «det er klart det er beleilig og behagelig» å si at jødehatet er økende og at det er muslimenes skyld. Videre etterlyser hun «mer graving og nysgjerrighet fra pressen»:

«Det er mange spørsmål som ikke blir stilt. For eksempel: Hva kommer det av at IS som liksom skal være så ekstreme islamister og liksom vil legge hele Europa under ikke angriper Israel? De truer påståelig med angrep mot Europa, men ikke mot Israel som vel må være en viktig «fiende» om de er det de påstår/påstås å være? Hvordan kan dette ha seg? De er jo faktisk «next door». Er ikke det pussig?

Hvem er det som tjener på IS’ aktiviteter og det disse brukes til å sverte muslimer som sådan?»

I et senere innlegg i samme tråd (Vedlegg 3) linker Jaquesson, med innledningen «Kveldens siste kommentar for min del», til wikipedia-artikkelen Genie Energy. Genie Energy er et amerikansk energiselskap som ifølge artikkelen blant annet utreder oljeutvinning på Golan-høyden. Utredningen er kontroversiell fordi området ifølge FN formelt tilhører Syria, og Israels anneksjon fra 1981 er ikke anerkjent internasjonalt. I Wikipedia-artikkelen kan man også lese at Genie Energys leder- og eierskap blant annet inneholder Jacob Rothschild, Michael Steinhardt og Howard Jonas. Disse tre er profilerte, jødiske forretningsmenn som ofte nevnes i forbindelse med konspirasjonsteorier om jødisk verdensmakt. Rothschild-familien har sågar vært gjenstand for antisemittiske konspirasjonsteorier siden 1700-tallet. Genie Energy og oljeutredningen på Golan-høyden er også en veletablert trope i moderne, antisemittiske konspirasjonsteorier, og et populært emne på kjente, konspirasjonsteoretiske nettsteder som TruNews, Syrian Facts, 21st Century Wire og XYZ. Her er refrenget at Israel og jødisk finansmakt står bak borgerkrigen i Syria, eskaleringen av krigen i Syria og/eller opprettelsen av IS/ISIS.

Alt dette for å vise at det er umulig å isolere Jaquessons «spørsmål» i Facebook-tråden fra de veletablerte insinuasjonene de medfører, og at det nok ikke krever et altfor merkelig verdenssyn å slutte at de sikter til jødenes påstått avgjørende rolle i etableringen av ISIS. Klager skriver i sin klage at hun «aldri har sagt eller skrevet noe slikt». NATT&DAG vil innvende at det er nettopp «noe slikt» hun har skrevet.

Klagepunktene

Før vi går nærmere inn på selve punktene, vil vi for enkelthetens skyld gjengi hele den delen av artikkelen som handler om Kari Jaquesson:

Kari Jaquesson

Listens mest åpenbare, samtidig mest absurde? Reisen hennes har gått fra aerobic-instruktør på God Morgen Norge til Syria-farer. I mellomtiden har hun gitt ut kostholdsbøker, vært medlem i Kvinnegruppa Ottar, vært lettkledd på forsiden av Mann, ment at jødene står bak ISIS… Helt rå radikalisering, Kari!

Om utvalget synes det er relevant kan det legges til grunn at artikkelen åpenbart er skrevet i en lett og humoristisk tone, som del i en rekke humoristiske saker NATT&DAG publiserer, hvis tone og konvensjoner våre lesere er godt kjent med. I samme artikkel skriver vi også at Gry Jannicke Jarlum har sett en UFO på nært hold. Ikke alt skal tolkes bokstavelig. Dette påvirker imidlertid ikke konklusjonen i dette tilsvaret.

Det første VVP-punktet Jaquesson mener er brutt, er 3.2, i det følgende gjengitt i sin helhet. Vi markerer i halvfet skrift hvilken formulering vi antar er relevant:

3.2 Vær kritisk i valg av kilder, og kontroller at opplysninger som gis er korrekte. Det er god presseskikk å tilstrebe bredde og relevans i valg av kilder. Vær spesielt aktsom ved behandling av informasjon fra anonyme kilder, informasjon fra kilder som tilbyr eksklusivitet, og informasjon som er gitt fra kilder mot betaling.

Som vi utla ovenfor, er NATT&DAGs syn at det er god dekning i Jaquessons offentlige uttalelser for påstanden om at hun har «ment at jødene står bak ISIS», uavhengig av om hun går og tror det i dag. Verbet ‘å mene’ refererer her til den offentlige handlingen Jaquesson utførte ved å produsere meningsinnhold på Sennesets Facebook-side, selv om det rent grammatisk var formulert som en rekke insinuerende spørsmål (se vedlegg 2 for diskusjon om denne velkjente strategien). Uttalelsene ble mye omtalt og diskutert i pressen, og konsensus synes å være at de i det minste reproduserte etablerte antisemittiske konspirasjonsteorier om IS. Ettersom Jaquessons uttalelser så grundig ble behandlet i offentligheten, mener vi at påstanden i saken må forstås som en referanse til uttalelsene og kontroversen, snarere enn en ny opplysning NATT&DAG formidler.

Videre mener Jaquesson at artikkelen bryter med punkt 4.14, som handler om tilsvarsretten. Etter NATT&DAGs syn er spørsmålet om dette punktet kun relevant om påstanden i artikkelen ikke forstås som en referanse til Jaquessons offentlige uttalelser og kontroversen rundt dem, eller om utvalget mener at tolkningen av hennes uttalelser, som altså reflekterer en konsensus, er usann, urimelig eller ny.

Forslag til minnelig løsning

Etter klagers henvendelser tilbød vi som minnelig løsning å legge inn en presisering om at hun er uenig i tolkningen av uttalelsene sine, med link til og gjengivelse av Dagbladet-uttalelsen hennes fra 2015. Det fant hun ikke å kunne akseptere. NATT&DAG har likevel lagt inn en slik presisering i saken.

Konklusjon

NATT&DAG har ikke brutt god presseskikk i henhold til VVP-punktene klager refererer til.

Etter grundig refleksjon finner vi derimot grunn til å få vurdert om artikkelen bryter med punkt 3.9, om hensynsfullhet i arbeidsprosessen. Har NATT&DAG utvist tilstrekkelig «hensyn overfor personer som ikke kan ventes å være klar over virkningen av sine uttalelser»? Har vi misbrukt klagers «uvitenhet eller sviktende dømmekraft»? Vi håper utvalget vil tilgi vår uerfarenhet med prosess og formaliteter og eventuelt informere oss om det er mulig for dem å gjøre en slik vurdering «på kjøpet» eller om vi i så fall må sende inn en separat klage mot oss selv.

 

Daniel Ramberg og Nikolai M. Kleivan

Redaktører, NATT&DAG