– Hvordan skal Høie bevare et forbud uten straffesanksjoner?

– Helseministerens forslag er et steg i riktig retning, men retorikken vitner om et manglende skille mellom de tunge brukerne og de som bruker rusmidler rekreasjonelt, skriver Jon Olsen.

b
a

Jon Olsen, ruskommentator i NATT&DAG

 

Helseminister Bent Høie har i dag tatt til orde for at håndtering og oppfølgning av dem som tas for narkotikabruk bør flyttes fra justissystemet til helsetjenesten. Høie hevder straffetiltakene er skadelige, og sier seg dermed enig et opprop fra en rekke organisasjoner på rusfeltet, som i fellesskap har hevdet at straff og bøter mot narkotikabruk og besittelse ofte gjør ofte mer skade enn gagn på både samfunn og den enkelte

Høie fortjener skryt for å ta til orde for at det er helsetjenesten og ikke justissektoren som skal ha ansvar for å følge opp de som tas for bruk og besittelse av narkotika. Når norske politikere tidligere har tatt til orde for at narkotikabrukere ikke bør straffes med bøter og fengsel, har dette skjedd i opposisjon. Problemstillingen har lenge vært tabu, men politikken er i bevegelse.

«Høie ser ut til å ha som utgangspunkt at alle som bruker narkotika ønsker å slutte med det. Dette er ikke tilfelle.

Ved å ta opp dette viktige, og samtidig kontroversielle poenget mens han fremdeles er landets Helseminister, bryter Høie en vond trend som har vært til irritasjon for de som vil endre ruspolitikken.

Les også: – Det Actis leverer er ideologisk forblindet og helt i tåka

Men; så til problemet som forblir stort – Høies uklare begrepsapparat. Høie synes fremdeles ordet avkriminalisering er lite heldig. Han sier også at forbudet skal bestå. Men hvordan bevare et forbud uten straffesanksjoner? Faren er at de alternative sanksjonene kan være straff i forkledning.

Så langt er Høies utspill hyllet fra alle kanter i den norske rusdebatten. Men at forslaget hans støttes av både NORMAL og Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF) – to grupper som ønsker vidt forskjellig politikk, vitner om at språket gir rom for misforståelser. NNPF ser ut til å tolke innspillet som en mulighet for tvangstiltak. Dette er skremmende.

«Jeg er uenig med Høie om at dagens forbud «sender et viktig signal om farene ved rusmisbruk»

Såkalte «alternative reaksjoner» er et begrep som må konkretiseres. Hvis alternativene består av lange, inngripende programmer, som de såkalte urinkontraktene som tilbys cannabisrøykende ungdom, vil nok mange fortrekke boten. Eller fengselscella.

Høies retorikk vitner om et manglende skille mellom de tunge brukerne og de som bruker rusmidler rekreasjonelt. Ikke alle som bruker narkotika er tunge brukere, svært mange er også ordinære borgere som søker et alternativt rusmiddel til alkohol.

Les også: – Norske festivaler burde åpne for testing av syntetiske rusmidler

Alle er nok enige om at misbrukere ikke bør straffes, men det tas lite høyde for at det finnes svært ulike meninger knyttet til rekreasjonsbruk. Høie ser ut til å ha som utgangspunkt at alle som bruker narkotika ønsker å slutte med det. Dette er ikke tilfelle.

Høie skriver at «de som er avhengige av narkotika skal slippe den stadig overhengende trusselen om bøter og straff». Men trusselen om straff er ikke skadelig bare for misbrukere som er avhengige av tunge rusmidler. De fleste av landets narkotikabrukere tilhører ikke denne gruppen.

Det er fristende å juble for at endringen kommer. Men desto viktigere er kampen for at endringen faktisk vil løse problemene den forrige politikken har skapt. Jeg er uenig med Høie om at dagens forbud «sender et viktig signal om farene ved rusmisbruk». Narkotikaforbudets generaliserte og forenklede linje undergraver informasjon om de spesifikke (og reelle) farene ved hvert enkelt av de forbudte rusmidlene.

Les også: Stenger Helvetes forgård

Blant de tyngste brukerne, finnes det størst behov for hjelp. Det er derfor viktig at politikerne lager forslag som dette, der man tar til orde for å legge død den mest brutale linjen i forbudspolitikken. Men det bør ikke undervurderes at den samme politikken også skaper problemer for rekreasjonelle brukere, en gruppe som knapt anerkjennes av norske politikere.

Høie har rett i at det er stor forskjell på dem som bruker narkotika, og at oppfølgning bør tilpasses brukerens behov. I fremtiden vil dette forhåpentligvis også gjelde rekreasjonelle brukere, brukere som ikke får tunge rusproblemer, og som ofte har mest behov for å være i fred.

Vil du skrive debattinnlegg? Send mail til [email protected]