5 uansvarlige, historiske russeknuter som ble forbudt

Russetiden er en lang og stolt tradisjon, men den er samtidig i kontinuerlig endring. Verden går fremover og russen ruller med.

Dette gjenspeiles også i russeknute-tradisjonen. Visste du for eksempel at russeknutene først ikke var knuter i det hele tatt? Opprinnelig var alle russ utstyrt med en avskåret rot, som man markerte merittene sine på ved å skjære hakk med en flintsten. Herfra kommer faktisk uttrykket «å rote», da mange av utfordringene var klinebaserte selv i eldre steinalder.

Senere byttet man ut roten med en fiskekrok laget av ben, som man hang forskjellige figurer på (ofte kongler, da det var lite tilgang på husly i denne perioden av norsk historie). Herfra kommer uttrykket «å hooke», for også i neolitikum-perioden var menneskene keene.

LES OGSÅ: Et forsvar for sober omtale av sobert uteliv

Men nok om russeknutenes beskaffenhet. Også hva man har måttet gjøre for å skaffe seg forskjellige knuter kan være interessante linser å forstå russetidsånden gjennom. I år vedtok for eksempel bergensrussen å droppe ølkorken (24 øl på 12 timer) og vinkorken (en vinflaske på 20 minutter) fordi de er utdaterte og livsfarlige. På tide!

Alkoholrelaterte knuter er blitt mest vanlig den siste tiden – før var det en god del annet som sto på plakaten. Her er 5 andre russeknuter som – antageligvis – ble ofret på grunn av ny kunnskap og sunn fornuft:

1) Drivved i hjelmen:

1100-tallsklassikeren «ro til verdens ende, men unngå å falle utfor stupet» skal ha krevd mange liv og ble ofte skjelt ut i media, før den gradvis ble faset ut rundt århundreskiftet.

2) Mini-ljå:

«Snik en smittebærende rotte ombord på et rivaliserende russeskip». Slik lød en av de nye knutene Bjørgvin-russen introduserte i 1349. Det ble med det ene året, da dette eksperimentet fikk katastrofale følger for hele nasjonen. Riktignok forble årets russelåt ‘49 en snakkis i flere tiår etterpå, med den smertelig uforglemmelige åpningslinjen: «Det kom et skip til Bjørgvin i 1349… FOR Å KNULLEEEEE!»

3) Stake:

1500-tallets kjempesuksess «få den lokale magistraten til å tro at økonomiansvarlig på russekjerra er en heks» ble fjernet ved statlig resolusjon da Danmark-Norge oppdaget omfattende rot i skattematrikkelen og mangelen på økonomisk kompetanse ble hemmende for unionens vekst. Det var også i denne perioden man introduserte blåruss, som dessverre ble rammet av gjentatte pogromer til godt ut på 1600-tallet.

LES OGSÅ: Intervju med den alkoholfrie ølen Stig

4) Kaffebønne:

«Du må ikke sove!» var den kortfattede instruksen for en 1930-tallsknute som viste seg vanskelig å gjennomføre for de aller fleste: Hold deg våken og bevisst gjennom en svært turbulent tid i europeisk historie. Arnulf Øverland var en av få som skaffet seg kaffebønnen, og er kjent som en russelegende den dag i dag. Ble fjernet under okkupasjonen, og er aldri blitt gjeninnført.  

5) Oljefat:

Denne var svært populær på 1960- og 70-tallet, men forholdene ligger ikke lenger til rette for å klare den: «Spaser inn i økonomien foreldrene dine har bygget, ri på vekstbølge etter vekstbølge, vinn i oljelotto, kjøp opp all eiendom og kutt stigen til trehuset som er middelklassen slik at både vekst, bolig- og arbeidsmarked stopper opp innen neste generasjon kommer til og du skal leve historisk lenge på en stadig fattigere velferdsstat, alt mens du ødelegger miljøet, hater innvandrere og prioriterer din egen lykke først i alle livets spørsmål.»    

LES OGSÅ: Hold av dansegulvet til måteholdsfolket

X