Tar du drugs? Hvor mye? Med hvem? Hvorfor?

Hjelp oss å bli smartere om rus! Ta verdens største spørreundersøkelse Global Drug Survey i samarbeid med NATT&DAG.

b
a

Vi trenger hjelp!

Folks rusvaner er i konstant endring. Fra år til år endres måtene vi tar narkotika på, hva vi tar, og hvor vi får tak i det. En god og konstruktiv rusdebatt er et viktig satsningsområde for NATT&DAG, og for en best mulig debatt trenger vi naturligvis best mulig faktagrunnlag.

Derfor har vi inngått et samarbeid med Global Drug Survey 2016 – tidenes største spørreundersøkelse om rus. Hjelp oss å kartlegge også norske rusvaner og -holdninger, slik at vi kan være enda smartere når vi snakker om rus. Ta spørreundersøkelsen her:

TRYKK HER FOR Å DELTA