Professor ved Politihøgskolen om Actis-notatet: – Klassisk stråmanndialog

Paul Larsson, professor ved forskningsavdelingen til Politihøgskolen, er skeptisk til Actis-notatet «Hva vet vi om cannabis?».

b
a

– I gjennomgangen av punktene setter Actis opp en klassisk stråmanndialog ved å tillegge «motstanderne» andre og mye enklere meninger enn de stort sett har. Dette er jo det eldste trikset i boka, sier Paul Larsson.

Paul Larsson

Paul Larsson, professor i kriminologi ved forskningsavdelingen til Politihøgskolen, er skeptisk til Actis-notatet.

Larsson er professor i kriminologi ved forskningsavdelingen til Politihøgskolen og har skrevet flere bøker om organisert kriminalitet og narkotikaregulering.

Professoren mener Actis – Rusfeltets samarbeidsorgan bruker statistikk som er tatt ut av sammenheng i notatet «Hva vet vi om cannabis?» fra 2014.

– Innen debatten om illegale markeder så mener eksempelvis de færreste at legalisering vil fjerne de illegale markedene i cannabis. Det har jeg nesten til gode å se. Men man hevder at de illegale markedene vil bli mindre og at skadevirkningene vil bli færre, sier Larsson.

Videre kommenterer professoren det er bevist at poenget som males opp om forholdet mellom brukernivå og straff ikke stemmer.

– Det er helt andre forhold som påvirker, det kan man se ut fra statistikken til ESPAD (European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs, red.anm). Det synes knapt å være noen  sammenheng mellom straffenivå og bruk i det hele tatt – i så fall burde USA  være rent, og det er en nasjon med massiv bruk av det meste.

Larsson minner også om en grunnleggende innvending til narkotikaforbudet, fremmet av Johs. Andenæs, nestor i norsk juss og professor i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo.

– Man straffer ikke selvbeskadning, bortsett fra når det gjelder narkotika. Å straffe bruk av  narkotika bryter dermed med grunnleggende strafferettslige prinsipper og kan sies å i seg selv være uetisk, sier Larsson.

LES OGSÅ: Kommentar: – Actis’ notat om cannabis smaker av propaganda