N&D anbefaler: Utstillingen «Ave Maria» av Marte Gunnufsen.

Hore-Madonna komplekset møter Franz Schuberts Ave Maria over en kopp billig rødvin hos Galleri Knipsu i kveld.

 

b
a

Hei Marte. Kan du fortelle litt om utstillingen som åpner hos KNIPSU i kveld?

Ja, altså, utstillingen sirkulerer rundt temaer som hore-madonna-komplekset, feminisme og sexindustri, og setter bevisst uskyld og begjær opp mot hverandre. Med tanke på det nevnte komplekset fokuserer jeg på den delen av stereotypien som eksisterer omkring kvinnen som hore eller madonna, ikke utelukkende som psykiske lidelse.

Jeg er klar over at visualisering av kvinner i en seksuell kontekst blir uunngåelig politisk, men jeg er mest opptatt av å sette enkeltindividet i sentrum og gi dem en selvstendig stemme. Utstillingen kan derfor også sees som en kritikk av samfunnets umyndiggjøring av en marginalisert gruppe i form av et gitt endimensjonalt lovverk og opprettholdelse av stigma.

Det jeg setter pris på i rollen som kunstner i møte med sosialpolitikk, er at jeg kan fokuserer på det emosjonelle og mellommenneskelige. I motsetning til den akademiske tilnærmingen som ofte er formålstjenlig og preget av vitenskap og teori, behøver ikke kunsten å komme frem til en klar analyse

Med min bakgrunn som musiker vil motsetningsforholdet mellom det musikalske materialet og det visuelle også spille en viktig rolle i utstillingen.

Kan du si noe om de utstilte arbeidene?

Et arbeid er ”(W)´ho´re whore?”. Det ble gjort i samarbeid med gateprostituerte hvor jeg oppsøkte dem i «felten» på Vippetangen i Oslo med blyant og tegneark. Jeg oppfordret her kvinnene til å tegne sitt forhold til det mannlige kjønnsorgan, hvilket de gjorde med innlevelse og humor. At humor oppstod i denne situasjonen etablerte en uventet forbindelse, derav et større innblikk i deres livsanskuelse og tilstedeværelse.

Et annet er Ave Maria II. Det er en filmatisk iscenesettelse av en stripper som gjennom koreografi beveger seg til Franz Schuberts Ave Maria. Her i Jessye Normans versjon for mezzo soporan og orgel. Konflikten mellom det jomfruelige og det syndige utgjør grunnideen. Jeg har valgt å spille inn filmen i slow motion, hvilket også innebærer en stor opplevelse av anatomisk detaljrikdom for betrakteren.

Ser også at du gjør en performance klokken 20.30?

Ja, stemmer det! Ave Maria III er en performance for flygel og 500 ping pong baller og latexkostyme. Jeg plasserer ping pong ballene inni flygelet. På grunn av ballenes marginale vekt, fører pianospill til stor aktivitet, og ballene spretter til alle kanter. Til dette arbeidet har jeg lagd et variasjonsverk over Franz Schuberts Ave Maria

Salige greier på valentinsdagen i Bergen altså. Dørene åpner klokken 20.00 og utstillingen står til 9 mars.

Inngang gratis.

Galleri Knipsu, Komediebakken 9, Bergen.

http://knipsu.no/