Kunsth4ll Stavanger

b
a

Tilgjengeligheten førertil at mannge oppsøker arenaer som de tidligere hadde vært lykkelig uvitendeom.

Etter årevis med konflikt og forfall blirkunstforeningen til kunsthall. Med en bygningsmasse som bærer preg av glemselog skitt, representerer det fysiske visningsrommet fortsatt en ukjent størrelsei distriktet. Men nettsiden kunne renoveres umiddelbart, og det var nettopp derdirektør Hanne Mugaas startet.Med både ny nettside og energi, lover hun en høst med både kattevideoer og kvinnekamp.

Vi elsker at den nyekunsthallen hilser velkommen med ny nettside og kattevideoer. Hva fikk deg tilå våge en slik virtuell start?

– Vi har åpnet kunsthallen først påinternett fordi vi retter oss mot et internasjonalt publikum i tillegg til detlokale. Kunstfeltet er et internasjonalt nettverk, og i tillegg til å viseinternasjonale kunstnere i Stavanger, er det helt essensielt for oss ådistribuere våre utstillinger og aktiviteter via våre nettsider. I 2013 er dethelt vanlig å se og oppleve kunst både på utstillinger og som kunstneriskeprosjekter eller dokumentasjon over internett. Jeg legger derfor opp til enaktiv internettside, med så mye billedmateriale som mulig. Da vi lansertenettsidene i juni, feiret vi dette ved å lansere prosjektet Remoji av Tara Sinn, samt at vi vistevideoserien Cat Videos 1999-2002 avFrances Stark, som også skal vises på Kunsthallen i september.

Du sier det er vanligå oppleve kunst både som utstillinger og i form av dokumentasjon overinternett, og det er vi enig i, men hvordan påvirker det hva som vises?Kattevideoer på nett er en … eh, purrfect match, men hvor viktig blir det åkuratere ting som utelukkende skal vises på nettsiden?

Internett gjør atkunst ofte blir sett i en helt annen kontekst, og som del av en størresammenheng – istedenfor å eksistere kun innenfor det spesialiserte ogkontrollerte kunstrommet. Dette gjør at kunst kan få en større påvirkningskraftog nå et større publikum.

Hvordan påvirker tilstedeværelsen på nett hvilkeutstillinger som kommer til å bli satt opp i hallen?

– Nårdet gjelder kunsthallen blir det viktig å kuratere prosjekter som enten foregåruavhengig av prosjektene i gallerirommene, eller som har en sammenheng meddisse. Når det er sagt, så kommer ikke nødvendigvis internett til å være fokusnår det gjelder innholdet i utstillingene. Vi kommer til å vise prosjekter medforskjellige typer problemstillinger, og i forskjellige media.

Hva tenker du om fremtiden til kunst som ikke kanformidles på internett?

– Jegmener at den nåværende tilgjengeligheten av kunst og kultur via internett vilføre til at det vil komme flere besøkende til museer og gallerier, samtkonserter, kinoer, og andre kulturelle arenaer. Som en reaksjon nettopp på denubegrensede tilgjengeligheten. Man vil fortsatt, eller kanskje til og med istørre grad, oppleve kunst og kultur fysisk, og sammen med andre.Tilgjengeligheten fører også til bedre kunnskap, både kunsthistorisk og om detsom skjer her og nå. Dette fører til at man oppsøker arenaer som man tidligerehadde vært lykkelig uvitende om.

Vi er selvsagt spent på hvilkenvei kunsthallen skal ta, nå som vi endelig tør å håpe på noe kunstneriskinteressant etter en årrekke med kunstpjatt. Hva kommer vi til å få møte ihøst? Skryt så mye du vil!

– Vi kommer til å åpne selve kunsthallen 13.september med utstillingen Hold StenhårdtFast På Greia Di – Norsk Kunst og Kvinnekamp 1968-89. Utstillingen erkuratert av Eline Mugaas, Elise Storsveen og Kunsthall Oslo. Utstillingen blevist på Kunsthall Oslo tidligere i år, hvor jeg så den og falt pladask. Det eren utrolig viktig utstilling som vises flere steder i Norge. Jeg synes også at dette er en fantastisk utstillingå åpne kunsthallen med. Her er det mange glemte skatter! Flere av arbeidene harikke vært stilt ut siden sekstitallet, og andre har aldri blitt vist i det heletatt. Vi viser også Los Angeles-baserte Frances Stark’s video My Best Thing, som er basert påsamtaler hun har hatt med fremmede i chatte-programmer på internett. I tilleggopprettes det et kunstprogram for barn, et kunstbibliotek basert på kunstneresbok-anbefalinger, samt månedens kunstkake basert på kunstneresfavoritt-kakeoppskrifter.

I november-desember kommer en størresoloutstilling med Lina Viste Grønli, en fantastisk kunstner som har stilt utinternasjonalt. For tiden jobber hun med en skulptur som skal stå permanentutenfor FN-bygningen i New York. Hun er oppvokst i Stavanger, så jeg er destomer fornøyd med at hennes første store solopresentasjon, med både gamle og nyeverk, vises i Kunsthall Stavanger.

Hanne Mugaas er direktør og kunstnerisk leder vedKunsthall Stavanger (tidligere Stavanger Kunstforening). Bygget er det sammesom før, og adressen er Madlaveien 33. Nettsiden finner du påwww.kunsthallstavanger.no.