NATT&DAG guider til Jordens vrede

b
a

Har du noen gang forsøkt å lese en IPCC-rapport? Vi sovnettre ganger da vi leste rapporten som konkluderer med at det har vært vitenskapeligkonsensus om konsekvensene av menneskeskapte klimaendringer i over tjue år.

Konsensus! I tjue år? Det betyr at man siden nittitallet har vært enige om atdet vi driver med ikke bare er feil, men selvutslettende. Jordens underganghadde fortjent bedre. Hvordan kan en så brutal sannhet være så vanskelig åmarkedsføre?

Klimakrisen har et aldri så lite imageproblem. Det er helt opplagt at detikke er harde fakta som mangler. Men miljøet vil aldri bli like fascinerendesom onde gangstere, hensynsløse diktatorer og psykopater med mamma-komplekserog maskingevær. Klimakrisen er abstrakt, gradvis og langsom. Kort sagt: den kommendeklimakatastrofen er noe menneskeheten har dårlig anlegg for å håndtere. Det tiltross for at klimaendringene nå skjer langt raskere enn det de mest radikaleforskerne trodde for bare ti år siden. Det finnes åpenbart ingen intuitiv måtefor deg å knytte eksosen som kommer ut av bilen din til en snøstorm. For at duskal kunne wrap your head around klimakrisen bryter vi den derfor ned i en enkeltretten-trinns innføring med utgangspunkt i fleip-eller-fakta-påstander. Detteer NATT&DAGs guide til Jordens vrede:

Påstand:Miljøengasjement leder bare til Fuck for Forrest, Oddekalv, Inga MarteThorkildsen eller Hallgeir Langeland.

Fakta

Hver gang vi ser en aktivistgruppe fra Natur og Ungdom fårvi lyst til å åpne en egen borerigg i Lofoten og kjøpe femten SUV-er som vikjører gjennom demonstrasjonen deres på vei til vårt nystartede kullkraftverk iNordmarka. Neida. De er søte og omsorgsfulle, men de er ikke med på å gjøre miljøbevegelsenveldig sexy. Miljøorganisasjoner som har nettbannere som sier “Bli med på ungdomsopprør!”for så å avertere med arrangementer som “vardebrenning for et oljefrittLofoten!” kan ikke akkurat skryte av å ha fingern på opprørs-pulsen. Nå harvisstnok Natur og Ungdom gått inn for å bytte ut raddislooken medperleøredobber. Fra døvt til døvt og snobbete? Alt for å passe bedre inn inorsk politisk sentrum og bli tatt seriøst av andre politikere. Men hva med årekruttere en ung, sint og effektiv bevegelse? Problemet for miljøbevegelsen erat det er den hviteste bevegelsen verden har sett – den er hvit, nerdete ogukul. Dette gjelder spesielt i Norge. Frederic Hauge er unntaket som bekrefter reglen.

Påstand:Norge er en miljønasjon med en miljøvennlig oljeindustri.

Fleip

Norske politikere elsker å bygge opp rundt Gro HarlemBrundtlands myte om at det er typisk norsk å være god, når det faktisk ertypisk norsk å være middelmådig. Vi definerer dritten i midten. Også når det kommertil miljø. Norge ligger akkurat på EU-snittet i CO2-utslipp per innbygger, deter halvparten av den jevne amerikaner, men over det dobbelte av en innbygger iet gjennomsnittlig utviklingsland. Norge og Statoil er best i klassen på åfremstille olje “miljøvennlig”. Norsk olje har minst utslipp per oljefat, mendet blir litt som å skryte av å ha den mest faste diaréen. Norske politikere ogoljeindustrien kan likevel ikke forklare hvordan vi skal kunne kutte mellomseksti og åtti prosent av klimagassutslippene innen 2050 ved å la være åutvinne syttifem prosent av verdens kjente ressurser, som må til for å unngå enklimakatastrofe.

Påstand: Det hadde vært chill med middelhavsklima på Nesodden!

Fleip

Det hadde vært chill med middelhavsklima på Nesodden. Vi skal ikke nekte for det. Vi foretrekker norske jenter i bikini over egoet til Northug, is og frossent sikkel i skjeggstubber når enn det skulle være. Pro- blemet er at dersom det blir middelhavsklima på Nesodden, så har klimaet kollapset. Dette vil skje i takt med at gradestokken stiger.*

*Basert på modeller fra Hadley Centre som er brukt av blant annet National Geographic.

Les mer av saken på side 19 i avisa eller pdf-versjonen her!