Munch tilbrakte julaften på bordell

b
a

Fakta:Steffen Kverneland (født 14. januar 1963 i Haugesund) er en av Norgesmest respekterte tegneserieskapere og illustratører. Han står bak en haugtegneserier og har vunnet en nesten like stor haug med priser for dem. Sistesuksess er Kanon-serien som han har snekretsammen med tegnekompisen Lars Fiske. I MUNCH er fem kapitler fra Kanon 1-5 samlet,sammen med noe nytegnet stoff. Boka blir rundt 280 sider, og viser sju årsmonomant arbeid med Munch. Boka utkommer i mars i Norge, Tyskland og Nederland.

GJENNOM SIN KANON-serie harSteffen Kverneland moderert og nyansert kunstnermyter og andre populærevandrehistorier. Men revisjonismen går begge veier, ikke alle historier“kveles”, noen blir også bedre. Tafor eksempel Munch sin omgang med horer# ja, hvem ellers skulle stått aktmodellpå denne tiden? Det er noe komisk ved det å observere borgelige fruer på Louvre, som trolig uvitende og i påtatt oppstemthet betrakter figurative malerier av horer. Forholdet mellom betrakteren og utøverens liv og arbeid har til alle tider vist et mishold. SomKverneland skriver i Kanon 2: “Allemodeller var jo horer på den tiden (…). Horene var de eneste som ville stånakenmodell. På horehus kunne du male, drikke og pule døgnet rundt. Munch varjo der til og med på julaften!!”.

Toulouse-Lautrec bodde store deler av livet på bordell

Var det virkelig utbredt, Steffen? Hore- og pulehistorier har joen tendens til å gå fra én fjær til fem høns …

–At det var ekstremt mye prostitusjon iKristiania på den tiden er det ingen tvil om, og det tyder på at det var markedfor det også. Hvorfor skulle man ellers prostituere seg? Jeg tror ikke det åvære horekunde var spesielt kontroversielt på den tida. Det het ikke “å gå påhorehus”, det het “å gå til en pike”. Toulouse-Lautrec, for eksempel, bodde storedeler av livet på bordell, og Munch kunne som nevnt finne på å tilbringe julender.

I hvilke bilder av Munch finner vi horer,som du vet om?

– Han lagde en del malerier, grafiske blad og tegninger fra bordeller og av horer,blant annet et par han lagde da han bodde hos Max Linde i Lübeck. De heter Juleaften på bordell, og han har tegnetinn seg selv på noen av dem. Mest kjent er kanskje dobbeltportrettet av horene Rose og Amelie, som han malte i 1893.Det har jeg tatt utgangspunkt i når han i en av seriene mine får etsjalusianfall, og bestemmer seg for å dra på horehus. Teksten er Munchs egneord, og jeg antok at han da dro ned til Vika, der bordellene lå tett i tett påden tida.

Kan du fortelle litt om prosjektet og hvordan det hele startet?

– Da jegfor sju år siden bestemte meg for å lage en biografisk tegneserie om EdvardMunch, ville jeg prøve å komme så tett som mulig inn på menneskene, miljøet ogtiden – få det til å leve og puste. Jeg ville høre Munch og Strindbergs egnestemmer, ikke biografens referat. Dermed laget jeg min egendogme-regel: All tekst skal være autentiske sitater og det er strengt forbudt åomskrive eller legge noe til selv. Og til alt hell viste det seg at nesten altMunch gjorde var selvbiografisk, og det finnes enorme mengder med brev,notater, dagbøker, tegninger, grafikk og malerier.

Jeg laget min egen dogme-regel: All tekst skal være autentiske sitater

Ga det deg et annet synpå Munch?

– Jeg hadde sett meg lei på den begredelige myten omdet geniale, ensomme, misforståtte, forfulgte, forfylla, og halvgærne nervevraketMunch – det er bare en bitteliten flik av sannheten. Desto mer jeg leste megopp, desto mer fremsto han som en selvsikker, driftig, humoristisk og en smulePR-kåt maler som hadde flust med venner og beundrere gjennom det aller meste avlivet. Jeg ville ikke lage en streit biografi som sveipetkronologisk gjennom Munchs liv fra krybbe til død. Jeg ville gå rett påindrefiletene, nemlig bohemtida i Kristiania i 1880-åreneog årene i Berlin på 1890-tallet da han fikk sitt internasjonale “skandale-gjennombrudd”.Det var i disse hektiske årene han malte sine mest berømte bilder, som Skrik, Madonna, Vampyr, Det syke barnet og mange flere. Dessuten var det etuimotståelig persongalleri rundt Munch i denne perioden: August Strindberg,Hans Jæger, Oda og Christian Krohg, Dagny Juel, den polske satanistforfatterenStanislaw Prszybyszewski og en rekke andre litterære og intellektuellefriskuser.

Munch hadde et voldsomt drag på damene uten å måtte betale

Apropos myter. Du kaster et nytt lys på Munch og portretterham – helt berettiget – både som sosial og humoristisk, men man kommer kanskjeikke helt bort fra at han fremstod som en smule sky? Ikke at det er noegalt med det, men tror du muligens horeriet hans også fungerte som et verktøyfor denne intimitetsangsten?

– Jeg er ingen ekspert på Munch og horeri, men ifølgesamtidige kilder hadde han et voldsomt drag på damene uten å måtte betale, oggjennom livet hadde han en rekke mer eller mindre kortvarige forhold tilkvinner. Han brukte også svært ofte kvinnelige nakenmodeller, så at han led aven slags seksuell intimitetsangst tror jeg nok ikke. “Skyheten” hans overforkvinner var nok mer en vegring mot å binde seg til én# de tok for mye tid ogforstyrret ham fra å male. Da var det mer praktisk å ta seg en tur på bordell,så kunne han dra hjem og jobbe videre etterpå.