Hva er IKKE norsk kultur?

b
a

Hva er IKKE norsk kultur?

.

Hver måned vil meh-gubben i sokratisk ånd be et knippe Dagsnytt 18-aspiranter og Parasite Motel-søkere – AKA the usual suspects – om å redegjøre for fenomener og begreper du er avhengig av å forstå for å kunne holde hodet over vannet i det stadig mindre gjestmilde meningsdeltaet.

Petter Sundby aka Store P fra A-laget
Månedens Lars Berrum

– Eg klarasje engasjere meg i spørsmålet. Mitt svar ehalloween. Dette føles som en hjemmelekse.

Sarah Sørheim
Redaksjonssjef i Etter Børs, Dagens Næringsliv

– Alt kan bli norsk kultur. Men dessverre er det mye som ikkeer det ennå. Å si unnskyld til folk man dulter inntil på gata for eksempel. Åvente til alle på banen har gått av før man går på selv. Eller å kjøpe en ny ølmed en gang om man velter en annen sin på bar. Å være høflig og ljuge (altsåkomme med komplimenter) på den riktige måten når en jobber i butikk. Å brukekondom. Å kle seg pent på jobb. Det eneste jeg håper og tror aldri kommer til åbli norsk kultur er at det er greit å filme seg til frispark på fotballbanen.Og menn som bruker hårbånd.

Tommy Gulliksen
Regissør i Dokumentaravdelingen og fotballtrener i Skeid

– Kultur er aldri truet. Den er bare konstant i forandring. Etresultat av våre verdier og valg. Hvis jeg skal peke på noe i norsk kultur somdet er svært lite toleranse for, må det være vold og fysiske maktmidler. Densterkestes rett gjelder ikke i Norge. Vi heier på underdogen.

Filip Roshauw
Journalist i Nationen og Comoyo Filter

– Det blir jævlig generelt og på vaklende grunnlag, men for åstarte med det brede kulturbegrepet (Hustad-kulturen): Norge i 2013 er en kultursom både virker lite interessert i og lite i stand til å se for seg omgripendeendringer i vårt eget samfunn. OK, vi kan angste over demografien og bekymreoss for eldrebølgen, innvandring og hva vi skal leve av etter oljen (foreløpig ervisst svaret en slags kombo av “kunnskap” og “kreativitet”), men jeg tror at viikke egentlig ser for oss at store omveltninger kan komme og jeg tror hellerikke at viljen til å kjempe for slike endringer er der. På godt og vondt. Isamfunnsdebatten gir det seg utslag i at de store tingene – felleslønnsforhandlinger, handlingsregelen osv. stort sett er freda, og at norskpolitikk er en kamp om en stadig mer vag og vidtfavnende medianvelger. I kultursektoren(Tajik-kulturen) gir det seg blant annet utslag i en litteratursfære som fremstårsom fullstendig avpolitisert. Lurer på når en stor norsk forfatter for eksempelbrukte ordet “olje” sist. For øvrig kan verken gjennombruddspasninger,fanatisme, gåsestek, basketball, aristokrati, Aust-Agder eller crack sies åvære særlig typisk for norsk kultur i 2013.

Aslak Borgersrud
Eks-Gatas Parlament, programleder, webredaktør iComputerworld

– Ikke Norsk Kultur var en liten sint mann født i ensomhet ien hule i Vest-Afrika. Ikke ble oppfostret av Bonobo-aper og møtte sineforeldre, eller for den saks skyld andre mennesker. Han ble tidlig utstøtt avapene, fordi han var komplett uten egenskaper. Blant annet var han verkenkorrupt eller bestikkelig. Han nektet å gå over gater på rødt lys, men nekterogså å vente på grønt. Han hatet skattemyndighetene, snøyt på skatten ogbetalte sin skatt med glede. Han hørte bare på musikk uten tone, rytme ellerpoetiske kvaliteter før han døde, middels gammel og svært deprimert da han imploderte,sannsynligvis som et resultat av indre uenighet, i forrige uke. Ikke NorskKultur var svært opptatt av å skape krig, mens han levde av fredsdue-eksport.Ikke vil alltid væremed oss i tankene. Neida. Joda.

Nina Witoszek
Polakk og intellektuell

– Det som ikke er norsk kultur er alt som er “U”: unaturlig,u-fisk, u-land, urettferdig, uheldig, uanstendig, utrygg, utro, usunt, utsøkt, ogumma.

Egil Hegerberg
Bare Egil

– Det er to ting som ikke er norsk kultur: Det er sværekjøpesentre stappfulle av eksklusive merkevarer fra all verdens ekle ogoppskrytte designere. Det er jålete, tynt og skvipete importøl fraprestisjetunge bryggerier i Amerika og Det fjerne østen som ikke forholder segtil den tyske renhetsloven av 1516. Det er en løssluppen seksualmoral somhyller analsex, swinging, s/m, kjøssing, fingring og vulgærskulpturparkbygging. Det er bilindustri. Og det er utforskning og forsøpling avdet ytre rom. Disse to tingene er ikke norsk kultur, men det meste annet børvære innafor.

Astrid Meland
Blogger og VG-kommentator

– Jeg tenkte først at riktig svar på dette spørsmålet måvære Jon Hustad. Jeg innbilte meg at det var noe oppkvikkende unorsk over hanslite konforme stil. Men jeg tok feil, som vanlig. Det går ikke an å bare synsei slike spørsmål, her må man oppsøke ekspertise. Da jeg undersøkte medprofessoratet fant jeg fasiten. Det er simpelthen slik at hele landet erunorsk, i likhet med alle andre land. Det var den kjente sosiologen GudmundHernes som i en kronikk under EU-striden på 90-tallet spurte om “det norske” idet hele tatt kunne eksistere. Han visste jo at vi til og med hadde rappet flaggetfra danskene og at 17. mai var lånt av Gregor VIII. Det var tyvgods alt sammen nårhan så nærmere etter. Historiker Kåre Lunden bekreftet i sin kommentar“Eksisterer statsråd Hernes?” at Hernes ut fra hans egen logikk ikke kunneeksistere. For Hernes besto jo utelukkende av grunnstoffene O, H, N, P, Cl også videre, som finnes overalt, og alltid har gjort det, og som ikke er særegne forHernes. Da må dette gjelde for fjoråret også. Riktig svar er ALT.

Trond Høiås
Tåkefyrste Westerdals SoC

– Kultur er ikke bare fenomener som svever over et samfunn. Deter knytta til artefaktiske, mellommenneskelige, kunstneriske og sivilisatoriskeutvekslinger, og må igjen knyttes til samfunnshistorisk kontekst, politiskestandpunkter (i vid forstand) i tida, offentlighetsmarkører i tida og ikkeminst gruppetilhørighet, subkulturer (diskurser). Særlig det siste er viktigfor kulturell utvikling i et samfunn. Er alt som er en del av norske samfunneten del av norsk kultur? I mer eller mindre grad, ja. Bør alt ha berettigelse?Nei, men om det skal bekjempes, er avhengig av en åpen politisk diskusjon i etåpent politisk landskap.

Forfatterne i Nytt på Nytt
Se over

– Gå med bagett under armen. Å skyte med skarpt opp i været nårman er glad. Lage boliger av isblokker i en sirkel. Hoppe ut av vinduet når manmislykkes karrieremessig. Sitte oppå buss og tog på vei til jobb. Danse medbastskjørt for å ønske noen velkommen.

Aishath Afeef
Hun nye programlederbaben i NRK

– Halloween. Baby showers. Valentine’s Day. Cupcakes. Å ha aupairer. De ansatte på Carlings (ikke fordi de er svenske men på grunn av selgerstilenderes). Yoga. Brunch. Paradise Hotel. Høflig smalltalk med fremmede mennesker.High-end fashion. Take-away mat og drikke.

Mímir Krist jánsson
Islending, politisk journalist i Klassekampen og forfatterav boka De Superrike

– Det minst norske man kan forestille seg er en mann med JohnFredriksens formue, Aune Sands selvbilde, Europabevegelsens folkeforakt ogChristian Tybring-Gjeddes aristokratiske dobbeltnavn. Den sosiale likheten erdet norskeste vi har, og de som virkelig truer norsk kultur er de som har etintenst behov for å skille seg ut ved å rakke ned på den gemene hop. HeiaJanteloven!

Meh