Speaking and Building #2

Black Box teater
Spilles 1.–4. november

Moving Targetser en utviklingsplattforminitiert av stipendiat ved KhiO, Eva- Cecilie Richardsen. Motivasjonen liggeri å, gjennom koreografiske utvekslinger med forskjellige kunstnere og ulikefelt, utvikle lesninger og kommunikasjon av dans og koreografi somkunnskapsfelt. Speaking and Buildinger et serielt prosjekt som utforsker de meningsforskyvningene som oppstår nårkoreografi flyttes fra et medium til et annet – fra rom til objekt til kropptil film til tekst til lyd. I Speakingand Building2 undersøkes deltakelsens problem i et eksistensielt ogstrukturelt perspektiv. Moving Targets tar her for seg problematikken knyttettil menneskets streben etter å inkluderes i et fellesskap uten å miste segselv. (NATT&DAG anbefaler: Idenne produksjonen har Richardsen fått med seg Signe Becker på visuelt design/scenografiog Ingri Fiksdal som en av fem koreografer. Sammen med Ingvild Langgård ga Becker og Fiksdalundertegnede årets sterkeste kunstopplevelse med sin Night Tripper under scenekunstfestivalen Up to Nature.Det er lov å håpe at alt de tar i blir til gull. Også Speaking and Building2).

FORESTILLINGEN ER AVLYST

X