Speaking and Building #2

Black Box teaterSpilles 1.–4. novemberMoving Targetser en utviklingsplattforminitiert av stipendiat ved KhiO, Eva- Cecilie Richardsen. Motivasjonen liggeri å, gjennom koreografiske utvekslinger med forskjellige kunstnere og ulikefelt, utvikle lesninger og kommunikasjon av dans og koreografi somkunnskapsfelt. Speaking and Buildinger et serielt prosjekt som utforsker de meningsforskyvningene som oppstår nårkoreografi flyttes fra et medium til et annet – fra rom til objekt til kropptil film til tekst til lyd. I Speakingand Building2 undersøkes deltakelsens problem i et eksistensielt ogstrukturelt perspektiv. Moving Targets tar her for seg problematikken knyttettil menneskets streben etter å inkluderes i et fellesskap uten å miste segselv. (NATT&DAG anbefaler: […]

LES VIDERE GRATIS

Alt du må gjøre er å registrere deg. Det går raskt og koster ingenting.

Personvernserklæringen vår kan leses her.