En pervers filosof

“Kulturteoriens Elvis”, “provokatøren”, “LadyGagas elsker” og andre tabloide merkelapper man liker å klistre på denslovenske filosofen Slavoj Žižek til side. La oss konse litt på det som erviktig: Žižek er en mester i smarte, kontrære analyser av kultur og popkultur og åpinpointe de store ideologiske strømningene i samtiden. Dessuten er han jævligmorsom (noen ga ut en bok med alle vitsene hans).

The Pervert’s Guide toIdeologyer altså en film på OIFF du burde får med deg.Vi har sett frem til denne filmen som er blitt noen år forsinket, av uvisse grunner.Det er en oppfølgertil The Pervert’s Guide to Cinema, begge regissert av Sophie Finnes, derŽižek analyserte kjente filmer med utgangspunkt i psykoanalytisk teori. Dennegang analyserer han også film, men med et større fokus på ideologi. La osspusse litt på sosiologikunnskapene: ideologi er mekanismene som formerhva vi mener og hvordan vi oppfører oss. Vanligvis er vi ikke bevisste dem,det er kollektive ideer og overbevisninger vi har om hvordan ting er, som vitar for gitt, men som egentlig ikke er naturgitt, men kulturelt skapt, ogderfor innebærer et maktaspekt. Ideologien er som regel ikke der du forventer at den skal være. Heldigvis har du folk somŽižeksom kan gjøre deg oppmerksom på det.

I T.P.G.T.I, som vi fra nå skal kalle filmen, skal Žižek undersøke filmklippfra mer enn 20 filmer med henblikk på ideologi knyttet til blant annet kapitalisme,fascisme, forbruk, stalinisme og religion. Fiennes følger samme metode som i denførste filmen, som fysisk setter Žižek inn i rekonstruksjoner av kjentefilmsett. Denne gangen er filmer somA Clockwork Orange,TaxiDriver,The Sound ofMusic,Titanic,Brazil,Jesusiste fristelse, Haisommer,Zabriskie Pointogmange flere inkludert.

.

The Pervert’s Guide to Ideology

Oslo Internasjonale Filmfestival

Onsdag 21 november, Sentrum scene kl 17.15, Fredag 23november, Filmens Hus, kl 17.00. 100 kr

X