Game of Thrones vs USA

Game ofThrones vs USA

Ikkeoppdatert på amerikansk politikk, sier du? Men desto bedre informert ommaktforholdene i Westeros, riket der karakterene i HBO-serien Game of Thrones spiller ut sine slag?Slapp av, det du trenger å vite om aktørene i den kommende presidentkampen vetdu allerede. Game of Thrones ernemlig bare en lett omskriving av posisjoneringen og hestehandelen som pågårWashington.

Robb Stark = Barack Obama

Robb Starker den eldste sønnen til Ned Stark, Lord of Winterfell. Begge har eneståendeevner til mobilisere massene og rir på en bølge av velvilje og håp mot maktens tinder. Forsøk på åstrekke ut hender eller komme motstanderne i møte på annet vis, feiler (slikrådgiverne advarte) gang på gang, og viser delvis til kandidatenes optimisme,men kanskje aller mest til deres noe naive verdensanskuelse (til tross for at beggemistet faren sin i forholdsvis ung alder). Bedre valgkamputøvere ennmaktutøvere.

Stannis Baratheon = Mitt Romney

Stannis erden eldste av nevøene til den forrige kongen, Robert Baratheon. Romney errepublikanernes presidentkandidat i november. Begge er retthaverske (politiskvingling oppvurderes til “politisk fleksibilitet”) og drives av en sterkoverbevisning om å være “next in line”. En følelse av å være berettiget omtalesi stedet konsekvent som “en pliktfølelse”. Kandidatene er god kvalifiserte, mensliter med folkelig appell og kan opptre keitete i møte med potensiellestemmegivere. Begge bekjenner seg til spesielle religioner.

TyrionLannister = Stephen Colbert

Tyrion er den yngste (og kortvokste) sønnen tilTywin Lannister, Lord of Casterly Rock, Shield of Lannisport og Warden of theWest. Tyrion er en vittig fyr hvis maktapparat undervurderes, akkurat slikColbert sin innflytelse på amerikansk politikk sikkert også burde væregjenstand for mer inngående undersøkelser. Joker-typer som du aldri helt hvordu har, og hvis intellektuelle legning bare delvis kamufleres av deres impulsstyrtevilje til å produsere morsomheter i tide og utide. Vil de en dag ta konsekvensenav sin politiske teft og selv innta tronen? Nei, begge to er altfor kule til ågå inn i politikken på ordentlig.

ErikKain som blogger for Forbes har listet opp flere paralleller påblogs.forbes.com/erikkain

X