Smil og Gift møter Vegard «Trygdesnylter» Skjervheim

b
a

Han skrev én ussel kronikk i Dagbladet om hvordan hansnylter på staten, og endte med å få boktilbud kastet etter seg, bli fotfulgtav Norges mektigste journalister, og ha jentene for sine føtter. Hva skjedde?

N&D, “KOSHER”, MAI 2012

SMIL Hvordan føles det å være Norges nest mest forhatte mann?

GIFT Det må ha vært ganske deilig å kaste den destruktivebrannfakkelen, eventuelt gjødselbomben, i den ellers så oppbyggelige norskesamfunnsdebatten?

– Selvsagt var det gøy. Alt etterspillet har først og fremstvært utrolig underholdende for meg. Jeg forventet jo at det kom til å bli endel respons, men så mye som det etterhvert ble hadde jeg ikke forutsett. Menjeg bryr meg lite om mesteparten av kritikken, den kommer for det meste frafolk som ikke har forstått hva jeg prøver å si med kronikken.

GIFT Men vær litt ærlig nå. Er du bare en destruktiv,oppmerksomhetssyk liten lathans, eller et patologisk symptom på hvordan detstår til med det norske samfunnet?

– Jeg er definitivt et symptom på noe samfunnsmessig.Hovedproblemstillingen i kronikken dreier seg om spriket mellom hva det er muligå oppnå i det norske informasjonssamfunnet hvis man er talentfull, og hva somfor de fleste er realistisk å sikte mot. Svært mange unge er hellig overbevist omat de ikke bare er talentfulle, men en gave til verden. Jeg er selv overbevistom at jeg er en gave til verden. Men så glemte man å fortelle at det ikke ermulig at alle kan være så talentfulle, det er ikke realistisk for enhverkremmersønn å gå rundt og håpe på en karriere som filosof, folk flest er joikke spesielt talentfulle. Dette er et samfunnsproblem jeg er overbevist om ater på vei til å slå ut i full kreftblomst. For hver generasjon som kommer erdet stadig flere som tror at de kan skape sine karrierer ut fra et kreativtutgangspunkt. Kreativ selvrealisering handler nok dessuten for veldig mange omet ønske om anerkjennelse.

Folk flest er jo ikke spesielt talentfulle.

SMIL Du er som utelivstrynene anno 2012, som åpent sier: “Jeg vilbli kjendis, men ikke gjøre noen ting”!

– Jeg snakker om en gruppe mennesker der det økonomiske ikkeer hovedmotivasjonen for hva man velger å bruke livet sitt på, det eranerkjennelse. At jeg overhodet ikke finnes materialistisk er noe av grunnentil at jeg har kunnet overleve på NAV. For økonomisk er det ingen dans rundtmaistangen.

SMIL Men hvis du sitter med en følelse av å ha feilet i forholdtil idealene om selvrealisering og anerkjennelse som du ser i samfunnet rundtdeg, hvorfor ikke prøve å lage et alternativ, i stedet for å resignere?

GIFT Du er systemets råtne nedfallsfrukt!

– Jeg synes det er viktig å understreke at da jeg førstsøkte støtte fra NAV, var det ikke slik at jeg valgte at nå skal jeg jammenbenytte meg av systemet, jeg følte på det tidspunktet at jeg ikke hadde stortflere strenger å spille på. Siden det har jeg på mange måter tidvis søkt megutenfor, jeg har søkt så mye usikkerhet, kaos og utrygghet som mulig. Uten atjeg nødvendigvis har lyst til å gå inn på alle de tingene på detaljert nivå.

SMIL Det nye du satte lys på med kronikken din er at de som“naver” ikke bare er folk fra Arendal og Somalia, men også representanter fordet middelklasseoppdratte, belastede “Kultur-Oslo”, som vil ha mer tid til åholde på med diverse velferdsstat-parasittiske kreative geskjefter, og lasvenskene ta seg av de tjenesteytende yrkene.

GIFT Men driver jo bare dank?

– Nei, sånn er det jo til en viss grad for meg også. For minegen del håper jeg å se tilbake på denne perioden og tenke at jeg har tilegnetmeg mye nyttig. Samtidig er det vanskelig å kombinere effektiv vekst med denmentale sjokkopplevelsen jeg på et tidspunkt gikk gjennom, som kom av detnevnte spriket mellom realisme og hva man tror man er. Jeg har ikke blittutpreget driftig som et resultat. Det er veldig få som har fokusert eller tatt taki, eller i det hele tatt sett at det poenget var til stede i kronikken.Mennesker påføres skade her, stakkars.

Jeg blir ikke fornøyd før jeg utelukkende nevnes med beundring overalt og dessuten har en flyplass oppkalt etter meg.

SMIL Så hvordan havnet du på NAV i utgangspunktet?

– Det var etter en tid da jeg hadde levd et utrolig stilleog velstrukturert liv, jeg hadde alt på stell og hadde forkastet alle ambisjoner.Jeg hadde to deltidsjobber for å tjene penger, var forlovet med ensykepleiestudent og skulle bli lærer, kjøpte møbler og pyntet bokhyllene medspennende, konstruktive bøker. Men så ble jeg nødt til å forkaste det livet,det gikk ikke lenger. Jeg ble så deprimert. Så prøvde jeg å studere, begynte pålitteraturvitenskap. Men skaden var på sett og vis allerede skjedd. Jeg haddemistet motivasjonen og troen på at man får noe igjen for det arbeidet manlegger i ting. Jeg hadde jobbet hardt med livet mitt og som et resultat blittdeprimert. Og det er et veldig viktig poeng, når man kommer til det punktet derman blir desillusjonert og får den smellen, så kan det gjøre alvorlig skade.Den motivasjonsbristen som jeg kommer inn på i kronikken får veldig seriøsekonsekvenser for dem det gjelder.

SMIL Men nå er du blitt rikskjendis for 15 minutter, du blirnedringt av Norges mektigste journalister og får boktilbud fra anerkjenteforlag kastet etter deg.

GIFT Er du fornøyd nå?

– Jeg blir ikke fornøyd før jeg utelukkende nevnes medbeundring overalt og dessuten har en flyplass oppkalt etter meg.

SMIL Hva tenker du om reaksjonene du fikk på kronikken? Dagbladetvalgte å trykke tilsvar fra “en bankmann” og en “anarkojihadist” … Typisk norsksamfunnsdebatt å hente frem et synspunkt fra hvert sitt ytterpunkt og la degjensidig bekrefte hverandre og lar det være med det.

– Det var selvfølgelig helt bevisst fra Dagbladets side. Detvar dessuten bare fint for meg at kronikken av han bankmannen var det førstesom ble trykket, den fikk meg jo til å fremstå som en ydmyk disippel med sårrygg etter en uke i kullgruvene i sammenligning. Maken til uredelige debattgrephar jeg ikke sett siden det kostet hundre kroner å bestikke en stortingspolitiker.Et frådende angrep på alle som ikke bare “tok seg sammen”, uten tanke for annetenn kapitalens saftige kjøttbein. Bikkje. Det der er noe av grunnen til at jegskrev kronikken, at så mange tror at det er så enkelt å ta seg sammen og baregjøre noe. Jeg hadde lyst til å være ærlig på at jeg ikke synes det er fullt såenkelt.

Jeg føler meg trygg på at minst en jente er blittnavstandsforelsket i meg.

SMIL Hva slags henvendelser har du fått fra lesere? Trusler?Kjærlighetsbrev, som ABB?

GIFT Får en bekjennende trygdesnylter pult?

– Jeg føler meg trygg på at minst en jente er blittnavstandsforelsket i meg. Og flere kvinnelige bekjente og venner har en noe merflørtende tone enn før, det er det ingen tvil om.

GIFT Tror du det skyldes den plutselige “berømmelsen” ellerærligheten din?

– Enten ærligheten, at jeg har hatt navnet i avisen, ellerat jeg har vist at jeg er flink? Eller en kombinasjon. Mest at jeg er synligvil jeg tippe.

SMIL Har du blitt gira på å skrive mer fremover nå da?

– Det har vært veldig mye styr med denne kronikken, jeg harhatt de mest hektiske arbeidsukene i mitt liv nå, så jeg har måttet lande litt.Jeg holder på å skrive en ny kronikk, men jeg vet ikke når den kommer til å bliferdig.

SMIL Hva handler den om?

– Jeg har lyst til å skrive en kronikk som er merprinsipiell og som vil ta tak i en fellesnevner i alle tilsvarene jeg har fått.Det å “fortjene” er kjernen i stort sett alt som er blitt sagt rundt dennesaken. Folk har forskjellige begrunnelser, men det koker hele tiden ned tilhvorvidt jeg, og andre som er i liknende situasjon, fortjener å få hjelp ellerikke. Det var mange andre retninger man kunne tatt debatten med utgangspunkt ikronikken. For eksempel kunne man tatt en debatt om hva velferdssystemet skalomfatte, man kunne rettet pekefingre angående de problemene vi har, vi kunne forsøktå tenke løsningsorientert. Men det gjorde man ikke. Det viktigste var at jeghar hvertfall ikke fortjent noen skattepenger, jeg som har smør på fingrene ogsukker i munnviken.

GIFT Du har bakgrunn som en ydmyk erkekristen sauebonde-sønn fraVoss. Hvorfor kom du til Oslo egentlig?

– Jeg er opprinnelig oppvokst i Follo, men flyttet til Vosssom seksåring. Det er derfor jeg snakker så rart, jeg har laget min egen hybridav østlandsk og vossdialekt, noe som for enkelte oppfattes noe komisk. Morenmin er meget religiøs, men hun har ikke alltid vært det. Som ung var hun en løsfugl med løse tanker. Men så var hun heldig å finne Kristus mens hun ryddet engang da jeg var syv eller åtte år. Etter det ble så mye tull. Men faren min erikke kristen, tror jeg. Han har aldri hatt lyst til å si til oss hva han menerom noen ting egentlig.

SMIL Er du i familie med filosofen Hans Skjervheim? Han var joogså fra Voss.

GIFT Pffff. Etternavnet ditt var sikkert inngangen din tilkronikksidene.

– Han er fra gården der bestefaren min vokste opp. Jeg erikke sikker på det nøyaktige slektsforløpet, men vi er da alle mennesker.

SMIL Kronikken din slo alle kommentarrekorder på db.no. Dustartet selv skribentkarrieren som ivrig kommentator på VG debatt, var det derdu lærte hvordan du skulle trykke på alle knappene til nettdebattantene?

– Jeg har mye erfaring som skriftlig debattant, og jeggledet meg til å gå til angrep på folk med denne kronikken. Jeg var mest aktivi debattforum i den perioden jeg beskrev tidligere, da jeg var jævligfrustrert, og følte at jeg var kommet på feil sted. VGD var en outlet for atjeg kunne utvikle meg i en retning som ikke hadde noe å gjøre med det som varlivet mitt da. Så fant jeg ut at debattering er noe jeg er rimelig god til, ogjeg opparbeidet meg raskt en status innen det forumet.

Alle politikere som har uttalt seg personlig om denne saken har dummet seg loddrett ut.

GIFT Hehe. Du var som nettdebattantenes Patrick Bateman! Eller enmindre rasistisk Fjordmann?

– Det kan ikke undervurderes den læringen man får av åkonkretisere tankene sine så mye som et debattforum krever. Jeg har møtt mangeav mine beste venner gjennom VGD.

SMIL Får du fremdeles penger fra NAV? Eller skjedde det noe etterat du ble anmeldt av den SP-politikeren?

– Jeg får fortsatt penger. Min sykdomshistorie er så godtdokumentert at det ikke er noen vits å sette spørsmålstegn ved at jeg skal fåstøtte. Alle politikere som har uttalt seg personlig om denne saken har dummetseg loddrett ut. En annen ting er at det tyder på en ekstrem mistillit til detsystemet de selv er med på å forvalte. Selv NAV-direktøren uttalte at han var“provosert”, og det er oppsiktsvekkende at du har så lav tillit til den jobbendu gjør, når jobben din går ut på å gi støtte til mennesker som trenger det.

GIFT Mange trodde vi i N&D hadde sendt deg ut som en muldvarptil Dagbladet for å skrive en aprilspøk. Du kan jo kanskje benytte denneanledningen til avkrefte det ryktet.

– Ja.

SMIL Du har skrevet kanskje fem-seks frilanssaker for oss, og vivar også på et tidspunkt i dialog med NAV om du kunne få en praksisplass her.Men du møtte jo aldri opp. Hva var grunnen til det?

GIFT Er heller ikke N&D bra nok for deg?

– Det har ingenting med at jeg føler meg for god forN&D. Jeg prøvde å få det til å fungere, men der igjen gikk jeg på en smell.Det har blitt såpass rotete hos meg at jeg innser at jeg har problemer med åforholde meg til noe som er planlagt og fastsatt. Nå prøver jeg å veie opp medå massere dere på fest.

GIFT Hvor mye får du i måneden fra NAV egentlig, og hva bruker dupengene til?

– 9600 i måneden. Jeg har husleie på 5050, så da er det ikkeså mye igjen. Ellers går pengene til en kombinasjon av næring og rus. Detkommer an på hvilket stadium jeg er i livet. Hvis det er lite som skjer er detveldig mye penger som går til rus, men som nå, da er det veldig lett å holderusmisbruket til et minimum. Bosituasjonen min er skikkelig trygdesnyltersk omdagen. Jeg bor med en kompis i et tolv kvadratmeter stort rom, og deler en120cm-seng. Vi har bodd sånn i tre måneder. Det er egentlig ganske hyggelig, sådet er ikke sikkert jeg kommer til å flytte ut med det første.

SMIL Hva tjente du på kronikken a?

– Ingenting. Du blir bare betalt hvis du skriver påoppfordring. Og jeg har egentlig ikke lov til å tjene penger. Eller jeg harlov, men da blir jeg sett på som arbeidsfør igjen, og blir trukket penger.Timelønnen min vil bli typ tjue kroner. Det er et helt usaklig system. Det eren total mangel på vilje til å motivere folk til å arbeide. Hvis en gjør noe såblir man ikke belønnet, man går i null.

GIFT Så NAV-systemet legger egentlig opp til at man må gjøre noekriminelt ved siden av for å spe på?

– Du kan jo egentlig ikke svare på det, for hvis du begynnerå si at dersom folk har dårlig råd så tyr de til kriminelle handlinger, så vildu jo automatisk bli stemplet som en person som er tilbøyelig til å ty tilkriminelle handlinger selv. Men det er jo logisk, når det kreves at man skalleve på en sum som ikke gir noe frihet eller verdighet, at man da søker andremåter å tjene penger på, og det letteste er jo da for mange å ty til kriminellehandlinger.

SMIL Du skrev en anmeldelse av en avrusningsklinikk i N&D forto år siden, og vi vet du har noen sterke meninger om heroinpolitikken i Norge.

– Det er ingen hemmelighet at jeg har hatt rusproblemer, merspesifikt problemer med heroin, og var på avrusing i 2010. Jeg har brederfaring med temaet, det å slutte med rus og hvordan det fungerer, og jeg harmøtt veldig mange unge mennesker med problemer. Jeg har lenge hatt lyst til åskrive om hvor skadelig det er med mangel på informasjon, og ikke minstfeilinformasjon. Bildet som blir fremstilt i media er så feilaktig i forholdtil hvordan heroinavhengighet faktisk fungerer. Jeg er helt sikker på at færrehadde blitt avhengige dersom flere visste hva de skulle gjøre.

SMIL Hva går misforståelsene ut på?

– En av de tingene jeg vil ta opp mer spesifikt erlegemiddelet subutex, som man kan få hvis man er rusmisbruker, og kandokumentere langvarige problemer med heroin. De som virkelig kunne hatt utbytteav subutex, er de som ikke har vært avhengig så lenge, men har gått på en smellog blitt litt avhengige og er livredde for hva som kan skje, og ser på det somhelt håpløst å komme seg ut av det. De vet sjelden at det finnes en liten pillesom gjør at man relativt smertefritt kan bli kvitt avhengigheten på en eller touker. Det kunne, med riktig informasjon, hjulpet mange nybegynnere ut avproblematikken. Jeg tror jeg aldri hadde fått så store rusproblemer dersom jeghadde vært oppmerksom på subutex tidligere. Innvendingen er at man kan bliavhengig av subutex også. Og det er i seg selv et skadelig stoff.

GIFT Blir man rusa på det?

– Jeg har aldri kjent det, men det er sannsynligvis fordijeg hadde såpass store rusproblemer før jeg tok subutex.

GIFT Og hvordan får man tak i subutex? Spør for en venn.

– Det er veldig vanskelig å få tak i på en lovlig måte. Manmå være veldig avhengig og ha en godt dokumentert rushistorie. De som fårsubutex har ofte ingen ambisjoner eller lyst til å gjøre noe annet enn å ruseseg, så da selger de det bare videre til unge folk på det svarte markedet somhar større motivasjon for å komme seg ut av suppa.

Det er vanskelig å finne noe mindre pragmatisk enn norsk narkotikapolitikk, den blir så styrt av moralistiske og ideologiske forestillinger om rus.

SMIL Hvorfor tror du Norge ikke ser til andre land som har hattmye bedre resultater med sin narkotikapolitikk, som for eksempel Sveits, somdeler ut hero gratis, og Portugal, som har avkriminalisert all bruk?

GIFT Tror Norge at de vet best selv?

– Det er et godt spørsmål. Norsk narkotikapolitikk generelter et kapittel vi kan snakke om i to timer til, eller to år. Det er vanskelig åfinne noe mindre pragmatisk enn norsk narkotikapolitikk, den blir så styrt avmoralistiske og ideologiske forestillinger om rus, laget av folk som ikke harkjennskap til rusproblematikk overhodet og som har sine egne agendaer i forholdtil hva slags samfunnsbilde de ønsker. Det finnes flere eksempler på europeiskebyer som i stor grad har kvittet seg med problemene sine med en liberaliseringav narkotikapolitikken. Ta Portugal. I stedet for at man får en bot eller blirfengslet dersom man blir tatt med narkotika, får man et tilbud om frivillighjelp til å komme seg ut av rusproblemene. Rusmisbruk er en tilstand som ervanskelig å få innsikt i dersom man ikke har gjort ekstremt grundig research,eller har vært involvert i det selv.

VEGARD SKJERVHEIM (27):Skrev kronikken “en trygdesnylters bekjennelser” i Dagbladet forrige måned, som slo alle kommentarrekorder på db.no. Hisset på seg halve kommentator-Norge, flere indignerte politikere bankmenn og anarkojihadister. Halvstudert litteraturviter, doktorgrad i livets skole. Har ellers skrevet en og annen sporadisk sak i NATT&DAG. Oppvokst på sauegård i Voss, bosatt i Oslo.

SMIL Hvorfor unnlot du å nevne rus i kronikken? – Var du redd forå bli stemplet som nærkis?

GIFT Er det rus inni bildet blir du med en gang ikke tattalvorlig, alt du gjør og mener “skyldes rusen” …

– Det er helt sant. Rent bortsett fra at det ikke har noemed poenget å gjøre, så handlet det om at jeg ville inkludere minst mulig somvar personlig. Målet mitt var å sette fokus på dette som samfunnsfenomen.Heldigvis bestemte jeg meg på et tidlig tidspunkt i problemene mine at jeg ikkeer interessert i å gå rundt og skamme meg over hvordan ting har blitt. Jeg haraldri vært redd for å stå frem med navn, og har praktisert en veldig storåpenhet i forhold til alle problemer jeg har hatt. Det blir veldig komplisertom man skal plages av stigma. Jeg bryr meg helt ærlig ikke.

SMIL Hva er drømmejobben din?

– Jeg har aldri hatt lyst til å gjøre noe annet enn åskrive. Den trangen kom lenge før jeg fikk en eksepsjonelt god språkforståelse.

SMIL Eksepsjonelt god?

– Nå hørtes jeg utrolig arrogant ut. Men jeg er jo veldigarrogant.