NATT&DAG møter Ina Roll Spinnangr

Venstre.Partiet som blir omtalt som blåhippieparti, forvirra tenåringsjente, elskerinneog player. Lederen for dette i Trondheim Ina Roll Spinnangr tok seg enhyggestund med oss.

[6] HeiIna! Akkurat nå er det jo Technoport i Trondheim, hvor Frederic Hauge prater ommiljøvennlig energi. Og så sitter vi her på Lamon? Så hyklerske hippier vi er.

– Jeghar litt dårlig samvittighet for det ja, men man må jo prioritere i politikken.

[1] Dehar visst fest senere ikveld, som du heller kan prioritere.

[6]Forstår at du må prioritere en del – som leder for Trondheim Venstre, rådgiverog prosessleder i Engasjert Byrå mens du i tillegg tar en master! Kudos!

– Ja. Jegtror på det at så lenge man trives med det man holder på med, så gir det degekstra energi, til å rekke over alt. Enkelte ting blir så klart nedprioritert -husarbeid for eksempel..

[6]Yoga?

– Næh,jeg er blir mer utålmodig enn avslappa av yoga. Snikende krigerstilling? Jeggår heller for spinning

[6] Haha,Spinnangr på spinning.

[1] Venstre og Engasjert Byrå ja, her kan det kjapttrekkes linjer# lettbent og lite konsekvent politikk samt lettbent og litekonsekvent markedsføring?

– Både Venstre og Engasjert byrå har engasjerte menneskersom brenner for noe, og som er opptatt av å skape en bedre verden. Forøvrigtror jeg nok at Venstre kunne tjent på å fått litt kommunikasjonsådgiving fraEngasjert Byrå før neste valgkamp… Det blir ikke lett å stoppe retorikken somSV og AP har kjørt på siden 2009. Vi vet at AP sittvalgkampapparat har store økonomiske ressurser til rådighet, også tilkommunikasjon. Stadig mer pumpes også inn fra sterke fagforeninger. Det gjelderå kunne matche dette med annet enn valgkampbudsjett.

[6] Kanskje fordi de bryr seg om fagbevegelsene?

– Jeg er sterk tilhenger av fagbevegelsen og dens idealerom frihet, felleskap og solidaritet. De gjør en god jobb i lønnsforhandlingerog hjelper arbeidstakere som blir urimelig utnyttet av arbeidsgivere. Politikkbør likevel ikke kunne kjøpes. LO er negativ til arbeidsinnvandring og er meropptatt av å bevare arbeidsplasser enn å bekjempe klimaendringer. Da er detuheldig at noen politiske partier får millionstøtte til sine valgkamper. Ingengir pengegaver uten å forvente å få noe tilbake. Derfor har Trondheim Venstreforeslått å sette et tak på hvor store pengegaver en bedrift, organisasjon,forbund eller enkeltperson kan gi til et politisk parti.

Det er lite som gjør meg mer provosert enn når LO-ledereni Trondheim truer AP med at de kan miste pengestøtten hvis de går inn forvikarbyrådirektivet…Penger skal ikke styre politiske beslutninger, om gavenekommer fra næringslivet eller andre.

[6] Dere kan joleie inn Märtha Louise og Engleskolen? De hadde jo nettopp et foredrag som het“Fra offerolle til kvinnekraft” som kostet 2500,- per hode.

– Hun er jo flink til å posisjonere seg, selge budskapetog å være synlig. I Trondheim Venstre er vi likevel mer opptatt av høns ennenglefjær..

[6] Har du lest The Secret? Det handler litt om å skapesuksess ved positiv tankegang og energi – det minner jo endel om måtenEngasjert Byrå jobber, ikke sant?

– Det stemmer, Engasjert Byrå har coachere som er erutrolig flink til å få folk til å få troen på seg selv. Den tankerekken vil jegforsøke å overføre til Venstre også. Det handler om å se seg selv som mer ennet lite sentrumsparti, og heller fokusere på alt det Venstre har gjort og detvi vil for fremtiden. Venstre har oppnådd mye vi kan være stolt over.Vi gjør alt fra strategisk rådgiving, grafiskdesign, coaching, reklamekampanjer og markedsføring. Dette med å få folk til åha troen på seg selv, er noe jeg liker godt med filosofien i Engasjert Byrå, ognoe som jeg gjerne vil overføre til min rolle som leder i Trondheim Venstre.For å posisjonere seg, må man se hva folk er gode til og da må de ha troen påseg selv først.

[1]Vi innrømmer at vi lett blir betatt av Venstre. Fin den fireårsplanen “Enkjærlighetserklæring til Trondheim”, men blir ikke dette lettbent flørting?Hvordan skal vi kunne stole på dere i hundre år?

– Nåer jo Venstre Norges eldste parti, som har stått for veldig mye vi sikkert tarfor gitt i dag, feks folketrygden og sykelønn. Det var vi som jobbet for almennstemmerett og andre viktige reformer som Venstre har vært med på å gjennomføre.Og jeg tror nok at Venstre vil ha en veldig viktig rolle de neste årene somkommer.

[6]Du håper flere ser fordelen av å ha et sterkt parti i sentrum som kan vurderebåde og venstresidens argumenter for så å ha frihet til å finne den besteløsningen for alle borgerne. Herregud, så PLAYA PIMP!
– Hehehe. Venstre er jo etsemtrumsparti og vi jobber ut i fra den liberale bevegelsen.
Det som skiller oss fra høyresiden er at vi ønsker sterke felleskapsløsningerog utjevne sosiale forskjeller, mens det som skiller oss fra venstresiden er atvi har stor tro på individets rett til å tenke selv og at vi ikke er så glad iden systematiske tankegangen som råder på den sida. At alle skal inn i sammefirkanta boks.

[6]Naaaw, the cute classic “Der ens frihet starter, stopper en annens?

– Ja.Som liberal mener jeg at man skal få gjøre omtrent akkurat hva man vil, sålenge det ikke går utover andre. Røykeloven er positiv, siden den skader andrerundt den som røyker, mens man skal få lov å snuse, da det ikke skader andreenn en selv

[1]Da har du virkelig tro på mennesket. Tror du alle vet hva som er best for enselv?

– Nei,overhodet ikke. Men alternativet er å tro at noen mennesker vet hva som er bestpå vegne av andre mennesker og at de bør få makt til å ta beslutninger for dem,og det er en skummel tankerekke.

[1] Mendu. Datalagringsdirektivet?

– Datalagringsdirektiveter også et godt eksempel på hva som skiller Venstre fra AP og Høyre# det at manskal kunne overvåke og lagre all data i tilfelle noen utfører noe kriminelt.Det er grunnleggende feil.

[6]Å kriminalisere folk på forhånd?

– Ja.Erfaringer fra andre land viser også at DLD ikke fungerer i praksis. Internettbidrar til at makten styrkes hos folket, og har hatt betydning i flere kamperfor demokrati. Se for eksempel til Egypt der sosiale medier bidro til størreoppslutninger på demonstrasjoner og enklere kommunikasjon med omverden. Vi må ikketa et fritt internett for gitt, det er mange lovforslag på vei som truerfriheten, spesielt fra USA.

[6]Internett er bare driiiitkult!

[1]Du ble engasjert i politikken grunnet din reaksjon på måten psykisk syke ogderes pårørende ble behandlet på grunnet noe du opplevde personlig. Personligefanesaker som drar dere inn i politikken – litt Frp?

– Jegsynes personlig engasjement i politikken er positivt. For meg handler ikkepolitikken om å fremme eller skape en karriere. Jeg engasjerer meg fordi jeg harsett og opplevd ting som ikke fungerer. Først i det man kommer i kontakt medbarnevernet, får psykiske problemer, mister jobben eller får rusproblemeroppdager man at alt ikke fungerer

[1]Blir ikke dette sutrepolitikk?

– Detteer ombudspolitikk. Politikk handler jo i stor grad om å løse problemer som folkmøter i hverdagen sin.

[6]Jeg tar meg en snus for anledningen. Hvordan ser tiårsplanen ut? Oghundreårsplanen? Om dere har noen i det hele tatt?

– Ja,det har vi. Vi begynner så klart med hundreårsplanen som handler om hvor viønsker å havne til slutt. Tiårsplanen blir mer et steg for å komme i riktigretning. Grunnen til at jeg meldte meg inn i Venstre i utgangspunktet er fordijeg synes Venstre er veldig flinke til å tenke framover, ved å satse på forskning,noe vi ikke gjør idag. Vi tar også klimatrusselen på alvor.

[1]Dere gidder faktisk å samarbeide med konservative kristne og gale liberalisterframfor arbeidere og strigla marxister. Hva sier Hareide om medjehasjmarsjenderes?
– Vi trekker Høyre i en mer sosialretning og Krf i en mer liberal retning. Hareide får stå for Krf sin politikk.Det fine mer Krf er at det er lett å samarbeide innen miljø, innvandring og myeannet. At det er uenigheter oss i mellom er jo naturlig da vi tilhører to ulikeparti.

[1] Apropos kristne, dere er pådrivere for Olavs PartyDays også, festen for han som tvangskristna Norge. Hvorfor det? Hva er det somer så viktig med han? I resten av verden knerter de slike typer ledere nå.

Det er utrolig viktig at vi vet hvordan kristendommenkom til Norge, kjenner vår historie og kulturarv. Olavsfestdagene er uansettførst og fremst en fest for folket, ikke en fest for en avdødd tvangskristner.Når det er sagt så vil vi jo skille stat og kirke. Tiden for det er overmodenog det er prinsipielt galt at staten skal favoritisere en bestemt tro.

[6]Kristansand Venstre ønsker å gi regionale kompetansesenter som Surf, Tempo ogStar tilskudd. Er dere enige i Trondheim?
– Ja, vi ønsker å sikre like ogstabile driftsvilkår for disse sentrene. De regionale kompetansesentrene forrytmisk musikk bidrar til utvikling av bransjen og skaper møteplasser forerfaringsutveksling og nettverksbygging. Vi ønsker Bakke bydelshus som nykulturarena for musikk.

[6]Med mangfold og ledende kulturby namedropper dere Credo og Rockheim for å vinnehipstere. Tror dere at det å skjenke folk en time til vil kunne bidra til bedrekultur?
– Det bidrar i hvert fall ikke til etlevende kulturliv å begrense skjenketidene slik de rødgrønne vil. Alle partierønsker jo å redusere overskjenking og voldsrelatert rus, men å innskrenkeskjenketidene er et dårlig virkemiddel

[1]HÆHÆ, har du sett hvordan formen er på de som kommer ut fra Credo kl 02:30 er?Gira på å feste videre med de? Er det ikke å bedre å sende de hjem så de kandenge kona innenfor husets fire vegger?
– Hehe, det er et annet poeng – atvolden gjerne flyttes til andre steder.

[6]Dere er opptatt av ansvarlig skjenkepolitikk. Burde vi hatt “AnsvarligVertskap” ved uteplassene i Trondheim, slik som de gjør i Bergen?
– Helt klart! Tanken er at øktkompetanse hos ansatte og ledere gjør det lettere å fatte riktige beslutningeri vanskelige arbeidssituasjoner, og det må vi ha i Trondheim også. Erfaringenefra Bergen og Oslo er positiv.

[6]Og når det gjelder disse skjenke- og åpningstidene dere ønsker. Hvem skal jobbepå natta? Polakkene? Asylbarna? Hva med arbeidernes rettigheter?
– Vi har gått i bresjen for en rekkeuniverselle ordninger – ofte i nært samarbeid med fagbevegelsen. Det handler omalt fra innføring av folkeskole,lovfesting av 8-timersdagen, til innføring av universell folketrygd. Det vi blir kritisert for er at vimener deler av arbeidsmiljøloven trenger en modernisering og at rettighetenebør gjøres universelle, ikke bare være forbeholdt de fagorganiserte.

[1]Hva er lurest – kjøpe en agurk på dagligvaren til fire kroner, eller en på 7eleven til tjue? Er det dette som er valgfrihet?
– Kanskje matbutikkene burde få holdeåpent slik at du kan få en banan til fem kroner på søndager også?

[1]Venstre har ikke hatt en statsminister siden 1935 – kommentar?
– Dere kan bidra til at vi blirstørre og får statsministeren i 2013…


[1] Haha! Store ord for et parti som er som en yo-yo rundt sperregrensa

[6]Vi må ta oss en alvorsprat om ungfolene deres i Unge Venstre. De vil innføre valgfri gym i videregåendeskole! Synes tante og onkel Venstre at dette er greit?
– Det har vi ikke tatt stilling til,og personlig mener jeg gym er viktig for å forebygge fedme og fremme bedrehelse hos ungdom.

[6]I tillegg ønsker de også å lovliggjøre bordell, det for å beskytte denprostituerte. Hva har du å si til dette?
Jeg er usikker.Sikkerheten vil trolig bli bedre for de prostituerte med en slik løsning, mendet åpner også for kommersialisert utnyttelse. Det viktige er at vi må gjørehverdagen bedre for de som havner inn i prostitusjon.

[1]Og de tror også på å putte og hasj og khat inn på Coopen. Hahaha, se for degda, fire gram hasj og Dagbla’ for i går? Altså helt seriøst, ser du for degdette kan skje?
– Dette er ikke Unge Venstrespolitikk, de ønsker en statlig kontroll over dagens narkotikaomsetning og vilgjøre narkotika mindre tilgjengelig for unge. Det er ingen som vil selgeflere rusmidler på Coopen. I dag kan en ungdom få tak i narkotika hvor somhelst, salget er åpent døgnet rundt og ingen spør etter legitimasjon.

[1]Hahaha, også khat da! Hva med hero? Masse hipstere i tjueåra som leker med detogså
– Når det gjelder heroin så har vitatt til orde for å prøve heroinassistert rehabilitering. Erfaringene fra andreland er meget god, det har ført til mindre rekruttering til rusmiljøet og manunngår mange tragiske overdoser.

[6]Nice!

[1]Men du… Denne unge Rotevatn, han roter litt
– Rotevatn er en dyktigungdomspolitiker som sier akkurat det Unge Venstre mener og tror på – selv omdet provoserer mange. Men det er også en del av det som skal kjennetegne UV, deer alltid noen år foran og de skal provosere og utfordre litt. Akkurat slik somdere i NATT&DAG.

[6]Ja<3 Nei? Sammenligna du oss nettopp med Unge Venstre-lederen?

[1]Tante Grande ønsker jo Høyre, KrF og Venstre. Fikk dere rydda litt opp iRotevatn på landsmøtet? Vi ble nemlig enda mer forvirra etter det. Kan duforstå at dere kan betraktres som litt bipolare nå?
– Ja, litt bipolare er vi nok – mendette har nok mer med medias behov for en sort-hvitt-vinkling enn noe annet.Venstre har sagt det samme i lang tid, vi vil samarbeide med Høyre og sentrumfor en ny borgelig regjering. Det nye er at vi har sagt at vi må kunne snakkemed alle opposisjonspartier, også Frp, for å lage en ny regjering. Det betyrikke at vi vil samarbeide med dem, bare at vi kan gå i dialog med dem.

[6]Dere snakker først varmt om SV’s miljøpolitikk, for så å bedyre at dere hellerønsker FrP enn SV i regjering. Blir dette i det hele tatt i tråd med hvaVenstre er og står for?

– Detvi har sagt er at vi ønsker en regjering med Høyre og Sentrum og vi syns joikke at Høyre og FrP høres ut som et godt alternativ, så da trenger vi et varmtparti på borgelig side som kan være med å trekke Høyre lengre til venstre. Sådet handler vel egentlig om at vi synes det er for tidlig å smelle døren igjenfor noen ennå.

[6]Playa! Hvem hadde du helst delt seng med av Inga Marte og Siv?

[1]Dette sier vi bare for at våre mannlige lesere skal få danne seg et bilde.

[6]Putekrig <3
– Hehe, jeg lurer på om jeg kan fånoen flere alternativer.Inga Marte er jo en pen dame… Men herregud såprovosert jeg blir når hun snakker om likestilling som om det handler om at viskal ha like mange kvinner og menn over alt.. Når skal SV innse at menn ogkvinner ikke er helt like? Hmm. Siv Jensen.. Nei takk – jeg vil jo helst sove litt om natten også..

[1]Mener du oppriktig at H og KrF har en god miljøpolitikk?
– En ting er naturvern også har du klimapolitikk i forhold til hvilkeenergikilder man skal satse på. Høyre synes jeg stadig har blitt flinkere påmiljøpolitikk.

[6] Tarlitt tid i en konservativt sinn vet du.
– Ja…

[1] Hva er det som noen til å tro at det kan skje mer på miljøfronten medFrp i regjering enn med AP og SV? Er det ikke ganske drøyt å uttale iutgangspunktet at dere vil gå i dialog med Frp?

– Trossalt, så er det ganske mye som forener FrP og Venstre også. Selv om vi er påhelt forskjellige planeter når det kommer til innvandrings- og klimapolitikk,så er vi enige at det må satses mye mer på forskning og utvikling og samferdsel. Men jeg forstår at mange blir provosert, og jeg haren mor som har ringt å kjeftet hver gang Rotevatn har vært ute i media, ogetter landsmøtet, så er det det som blir overskriften. Det er ingenting somprovoserer en Venstrevelger mer enn sammenligningen med FrP.
[1] Men la oss være ærlige nå. Dere ønsker helst at asylbarna skal bli herfordi dere trenger de til å jobbe på 7/11 sant?
– Hehe, nei. Dagens lovverk sier barns tilknytning til riket skal tilleggesvekt, men innva

ndringspolitiskehensyn kan tillegges vekt. Vi menerat allerede dagens lovverk tilsier at barna burde få en sjanse. Det er snakk om barn som har bodd her hele eller store deler av livet pågrunn av trege saksbehandlingstider. Det er hjerterått å sende dem ut for åstatuere et eksempel.

[6]Dere tror på human narkotikapolitikk sammen med både Håkon Haugli og Bård VegarSolhjell. Vi heier på dette også, men kan du utdype litt? Og hva med denpreventive politikken? Er ikke det viktigste at folk ikke begynner med narko?
– Det handler om å gjøre det mindretilgjengelig for ungdommen. For en gangs skyld er vi for statlig kontroll ogregulering der vi mener at staten må ta kontroll på et marked som er helturegulert. Og ja, forebygginger kjempeviktig!


[1]
Blir ikke det som å svinge tilhøyre og venstre samtidig – hvordan kan man være liberal og foreslå statligkontroll?

[6]Nå var dere plutselig ikke så party-parti likevel?
– Jeg er veldig i mot de som argumenterer for dette med retten til å skade segselv, retten til å innta de stoffene man selv vil, selv om jeg er enig i at deter liberalt prinsipp. Men det viktigste her handler om å begrenseskadevirkningene for felleskapet og samfunnet. Og det er en kjempestorbelastning både for enkeltpersoner og for felleskapet at vi har så mange somdør av overdoser, og som havner inn i organisert kriminalitet.

[1] Du vet greia – ett trekk hasj også videre. Statsministern vår har jo “trekt hasj engang”. Hva med deg? Du gikk jo glipp av de obligatoriske sommerleirene derungdommen får eksperimentert.
– Hasj røykes i alle miljøer og uten at jeg skal avsløre for mye så røykesdet også i høye akademiske miljøer og jeg vet faktisk om flere som velger årøyke cannabis i stedet for å drikke alkohol. Og alkohol er jo også et veldigfarlig rusmiddel som dessverre blir nedvurdert av mange unge i forhold til hvorfarlig det er.

[1] Du mener alkohol er et farlig rusmiddel og vil likevel utvideskjenketidene?
– Ja, og det er fordi vi mener at å redusere sjenketidene ikke er et effektivtvirkemiddel for å redusere alkoholkonsumet. Der har vi mer tro på andre virkemidler.

[1]Har du prøvd khat? Kola?

– Jeghar hverken prøvd khat eller kola.

[6]Flink pike! Cannabis?

– Nåmå jeg vel være ærlig..

[6] Du kan bli statsminister likevel.

– Detteer en veldig nerdete måte å prøve cannabis på. Biologi var et av mine sterkestefag på videregående, og vi hadde en oppgave der vi skulle skrive om etnarkotisk stoff.

[1] Prøver du å være så politiskkorrekt at du sier at du måtte røyke cannabis på grunn av en skoleoppgave? Hehe.

– Deter faktisk sant! Jeg skrev en skoleoppgave, leste mange bøker om cannabis ogble forbauset over at vi plasserer cannabis i samme gruppe som heroin. Tilslutt diskuterte jeg dette med min mor, som er en gammel hippie, og hun menteat den snusfornuftige datteren burde prøve hasj i forbindelse med skoleoppgavenfor å kunne uttale seg om dette her. Så da fikk jeg prøve hasj.

[6]Du fikk hasj av mamma?

– Ikkegjennom mamma, men hun var der. Men jeg ble kjempeskuffet for det eneste somskjedde var at jeg begynte å hoste, siden jeg aldri har røyket vanligesigaretter og at jeg ble kvalm. Jeg fikk ingen rus what so ever.

[1]Tar du det igjen på voksenseminarene? Der er det jo kjempeliberalt med friskjenk og vol…
– Vi har alltid hatt en veldig strengholdning til at det ikke skal nytes alkohol i forbindelse med selve landsmøtet,men etter landsmøtets offisielle program er ferdig så er det…

[6]…offisieltfest?
– He he..

[1]Tenker dere slutte med skjenk på Venstres landsmøter nå? Hvis ikke, når stopperskjenken? Og hvem passer på?

– Deter egentlig et veldig godt poeng. Mange har talt for at vi nå skal ha strengereretningslinjer på det her.

[1]Dere lærte sikkert av forrige gang?

– Ja,det var jo en forferdelig trist situasjon.

[1]Hva tror du de snakket om? Kjønnskvotering?

– Deter jo en veldig alvorlig sak for Venstre og en sak som vi håndterte på en godmåte og det er klart at spesielt sjenking og med personer fra Unge Venstre medbør vi nok være enda mer oppmerksomme på.

[1]Men du, hey, når stopper skjenken?

– Pådette landsmøtet så var vi på et hotell hvor det var muligheter for å kjøpealkohol, men ikke for de som var under 18 år.

[6]Du svarer ikke – bu hu.

[1]Gang på gang kommer AP til makta uten å friste med lengre skjenk, fri narko oglovlig hor, tydelig at det er et mindretall som ønsker et liberalt Norge.Hvorfor ønsker du det?
– Det er ikke akkurat det vi løfterfrem som våre valgkampsaker, men det som er riktig er nok at det er mye enklereå komme på trykk med slike radikale saker, som by the way stort sett er UngeVenstre-saker. Det er vanskelig for et lite parti å komme på trykk forfattigdomsbekjempelse, barnevern og andre velferdssaker.

[6]Vi vet hva du snakker om, for når du søker på Venstre så er det første somkommer opp hasj og bordell – søker du påNatt&Dag så er det det samme. LOL

– Hehe.Ja, synd det der.

[6]Nehei, paaaaartyyy!

– Menså skal vi jo være litt radikale også. Som når det ble lov å være homofil,loven ble endret så sent som i 1972–da var festen på Venstres Hus i Oslo. Nåjobber Unge Venstre for retten til å tilhøre en annen gruppe enn mann ellerkvinne– at man skal kunne være et mellomkjønn.

[1]…mens dere ønsker å samarbeide med de som ikke engang vil la homofileadoptere?

– Vi vil snakke med dem, ikke nødvendigvissamarbeide. Det er alltid noen uenigheter som må håndteres.Krf er jo hellerikke så liberal…

[1] Nei… Blir tøftmed regjering, ser det ut som. Venstre blir av mange sett på som hipsterutgaven av FrP,ikledd lettversjon av SV-paroler om miljøpolitikk og ved å bytte ut billigbensin og lavere skatter og avgifter med hasjlegalisering og el-bil. Kommentar?
– Jeg liker ikke ordet hipster-Frp i allefall, jeg vil heller være en mernæringslivsvennlig verson av SV i såfall. Riktignok så har FpU og Unge Venstrefått et godt forhold, men nå skal det sies at det er ganske stor forskjell påFpU og Frp og jeg synes også det er mange fornuftige folk i FpU, du har ikkelike mange tullinger der som du har i FrP.

[1]Og så prøver dere å stjele SU- og RUerne som begynte å røyke hasj litt fortidlig?

– Sådet er faktisk sant? At de som røyker hasj ofte stemmer på SV og Rødt?

[1]Mulig det ja, samt Venstre. Våre venner som selger dop stemmer Venstre i alle fall.

[6]Operation Hamsterdam. Kommentar?

Hardu sett The Wire?
– Jeg har sett det så vidt, men jeger veldig dårlig på å se såpeserier må jeg ærlig innrømme.

[1]Såpeserie?!
– Heter det ikke det?

[6] Alt vi har lært om byråkrati er fra The Wire. Operation Hamsterdam kankjapt sammenlignes med Portugal-modellen
– Ja, da kan i alle fall politiet bruke ressursene sine på ting de burdebruke det på, som på å ta bakmennene i stedet for småsoldatene. Og sette innressursene mer effektivt.

[6]Mens polet stenger klokken 18 har narkotikasalget åpent døgnet rundt.
– Jeg ønsker å fåsalget av cannabis inn på apoteket. Detskal være få utsalgssteder, vi skal ikke pushe det på folk, det skal ikke værelov å reklamere for det eller noe sånt. Det handler rett og slett om at du skalfå regulert en omsetning som du ikke sjangs til å regulere i dag og fjerne myeav kapitaltilførselen som går rett i organisert kriminalitet.

[6]Sist jeg sjekka, kunne man kjøpe hasj lenge etter klokken 18 innskrenke det?!De fleste som trekker for mye i fløyta rekker aldri apoteket.

[1]Og så var det dette med statlig monopol igjen da
– Jeg synes det faktisk er veldigriktig for man må bruke statlig kontroll der det er bruk for det, og vi synesdet er viktig å ha statlig kontroll på narkotikaomsetningen, det er et paradoksat det ikke er regulert. Vi har jo konkurransetilsyn og masse annet som erregulert i det kapitalistisket systemet som vi har i Norge i dag, og denreguleringen er vi veldig for, men det er veldig rart at sosialistene ikke vilha regulering på narkotikaomsetningen.

[6]Men sosialistene vil jo det.

– Ok.Men det er fortsatt partier som ikke vil ha statlig regulering pånarkotikaomsetningen.

[1] Høyre og KrF er vel ikke så gira på det?
– Ja, det er sant, så det var kanskje litt stygt sagt. Men at det er etparadoks at så mange mener at det ikke burde være statlig kontroll. Et argumentsom veldig ofte blir brukt er at man må satse på barnevernet og forebygging,akkurat som å sette det opp som en motsetning. Det henger jo sammen, bådeforebygging og gjøre det mindre tilgjengelig.

[1] Jeg finner det ironisk at dere ønsker statlig kontroll på noe, mens dereønsker flere typer alkohol mer tilgjengelig ved å ta det inn i butikker.
– Det var Unge Venstre, og der er vi faktisk veldig uenige. Jeg tror at vi kanbli flinkere til å opplyse om skadevirkningene av alkohol, jobbe i forhold tilholdninger og opplysning for å forhindre oversjenking og sånne ting.

[6] Tusen takk Ina, vi kan egentlig konkludere at du har bidratt enda mertil at når man googler Venstre så kommer det opp masse fri skjenk, hasj, khat,kola og bordell.
– Hehe. Takk det samme, dere har også vært med på å bidra til at Natt&Dagog Venstre kommer opp på disse søkeordene.

[1] [6] PARTY like it was election day!

X