Fadern & Sønnen

Fadern & Sønnen
Diskoteket, 21. April

Dype røtter, dype crates – far og sønn Widding Langsholdt pakker to generasjoners 7”-samlinger med Rhythm & Soul. Ikke bare er det en nydelig tanke i seg selv, det er også helt glimrende stemning når familien Widding Langsholdt sprer støvete, fri og autentisk sjelmusikk over det trange gulvet på Diskoteket. Ages 23-60.

Tre for kvelden:
Linda Hopkins – It’s In Your Blood (Colombia)
Lenny Williams – You Got Me Running (ABC)
Pure Energy – Party On (Prism)

X