Sommerfest // Smuglesing // The New Wine

b
a

Bilder fra gratiskonsert med The New Wine på takterrassen til Jacob Aall // DJ Håvard “sjølveste” Ringen // Smuglesing // Reduserte priser // Greit opplegg. Takk til alle involverte.

http://www.myspace.com/newwinemusic
http://thenewwine.tumblr.com/