No vil æ færra te Asia

En tur til Østen var det som gjorde utslaget. moi ertilbake.I fjor reiste Ingjerd Østrem Omland – eller moi, som artisten tross alt heter – omkring iAsia, litt sånn på måfå. Hun “klatret litt i Himalaya”, “var innom New Zealand”og “ja, en tur i Mongolia også”. Litt av grunnen til at hun foretok denne åttemåneder lange reisen – ved siden av det som gjerne er den vanlige motivasjonenbak slike type reiser# selvrealisering, eventyrlyst, skoletrøtthet,utferdstrang – var at det som skulle være en hurtig akselererende musikkarrierehadde bremset litt opp. Noen år i forveien hadde hun blitt lovet gullplater oggrønne skoger av […]

LES VIDERE GRATIS

Alt du må gjøre er å registrere deg. Det går raskt og koster ingenting.

Personvernserklæringen vår kan leses her.