Bakom mina solglasögon är ljuset alltid gult

b
a

Etter et intensivt semester er det duket for avgangsutstillingved KhiB, Kunsthøgskolen i Bergen. Det er de tre utstillerne Nina Björkendal,Hedvig S. Thorkildsen og Randi K. Emblem som avlegger eksamen. De har arbeidetmed grafiske prosjekter siden semesterstart og viser nå frem resultatene. Detteskjer i Vaskerelven 8, i Kunsthøgskolens gallerilokale – “Rom 8” somdet heter. Hedvig forklarer at det er tre forskjellige prosjekter med uliketilnærminger og uttrykk vi får se.

– Mange tror at vi må besvare en oppgave, men det er ikketilfellet, sier hun.

– Kunsthøgskolen legger stor vekt på egenutvikling og vibestemmer selv hva vi gjør til eksamen. Selv om vi går på grafikk jobber vi medforskjellige teknikker.

Vanskelig å bliferdig?

– Man blir ganske sikker når man har jobbet så lenge med etog samme prosjekt over lengre tid, men det er allikevel en del nerver involvertnår man skal avslutte et treårig studium, ja.

Til tross forforskjellene er det kanskje også noen likheter?

– Tittelen på utstillingen er hentet fra en svensk punklåt:“Bakom mina solglasögon är ljuset alltid gult”. Det som binder defleste kunstnere sammen er vel behovet for å formidle, det kan være enopplevelse av samfunnet, av hvordan det ser ut bak solbrillene våre. Det villevært rart om det ikke var noen likheter mellom arbeidene våre. Dere får kommeog se selv.

Nina Björkendal har jobbet med forgjengelighet i forhold tilindividet og samfunnet.

Korn har blitt høstet i tyve tusen år og kan ses isammenheng med sivilisasjonens begynnelse. Med litt humor, mye alvor og brødvil hun fortelle noe om hva det innebærer å være et menneske.

Hedvig S. Thorkildsen sine arbeider kretser rundt mennesketsforhold til tid og rom. Hun viser gjennom trykkene sine et uroens rom# et romav aktivitet, intensitet og lyd, basert på snapshot fra subwayen i New York. Ihennes arbeider er det øyet – synet som er innfallsvinkelen for denne kommunikasjon.Gjennom verkene som presenteres på avgangsutstillingen ser en klartoverføringen fra en sans til en annen der betrakteren av et stillbilde får enforståelse av lyd og bevegelse.

Randi K. Emblem simulerer en mental og fysisk kontakt meddet ubevisste i en bevisst tilstand gjennom dykking og svømming i havet. Dennetilstanden ønsker hun å videreføre til betrakteren. Verket hennes skal formidle ro,hvile og gi betrakteren anledning til refleksjon og meditasjon.

Åpningstider: Fredagog lørdag: kl. 12:00-16:00. Søndag: kl. 12:00-14:00

Velkommen til vernissasje:Torsdag 16. desember: kl. 18:00.