– Spill er kunst

Med utstillingen PRESSPLAY – kunsten i dataspill, som åpner lørdag 18. september, ønskerPermanenten Vestlandske Kunstindustrimuseum å presentere bredde og variasjon idigitale spill, sier Maria E. Tripodianos, informasjonskonsulent ved museet.

— Museet ønsker også å vise at det inngår et stortkunstnerisk utviklingsarbeid i spillene, som er helt på linje med andrekunstformer.
Dataspillene har i løpet av sin korte historie forandret seg fra åvære et smalt medium for noen få, til å bli et viktig kulturuttrykk som i dagangår langt flere personer.

Det visuelle er en viktig del av dataspill, men det holderikke bare med god grafikk for å lage et bra spill, presiserer Tripodianos:

— Alle komponentene må fungere som en helhet, og detgrafiske styres både av teknologiske begrensninger, spillet og av kunstneriskeideer. 


Utstillingen konsentrerer seg først og fremst om nordiskeunderholdningsspill for PC, hvor både godt etablerte spillprodusenter og mindreuavhengige spillselskaper er representert. Utstillingen har dessuten viet plasstil noen gamle spillklassikere for å vise den historiske utviklingen, fortellerTripodianos.— Et eget spill om dataspillets historie er utviklet foranledningen og som det blir mulig for publikum å spille i utstillingslokalet.For de som skulle ha lyst til å prøve noen av de andre spillene som stilles ut,vil det opprettes en egen spillsone i Bergen Offentlige Biblioteksspillavdeling.

PRESS PLAY er denførste utstillingen av dataspillgrafikk i et norsk kunstmuseum. Utstillingenåpner 18. september.

X