VM-abstinenser? Dette er saken for deg.

Den norske VM-boka — i Solstad/Michelet-tradisjonen — harkanskje én hovedhensikt: Å lindre de verste VM-abstinensene# å dempepost-VM-depresjonen. Etter at S/M ga seg (etter fem bøker!) har derfor andresteppet opp og tatt ansvar. Cathrine Sandnes i 2002 og Førsund/Holstad i 2006.Om bøkene ikke riktig har holdt S/M-nivå, har de likemye kommet godt med. Detnorske folk trenger disse bøkene.Det, min venn, er mer enn du kan si om de fleste norske bokutgivelser.All den tid VM-boka er en slags sosialdemokratiskpliktøvelse for å verne Den norske folkehelsa, er det bare naturlig at åretsutgave er lagt opp etter dugnadsmodellen: Årets utgave “VM 2010 – 32 […]

LES VIDERE GRATIS

Alt du må gjøre er å registrere deg. Det går raskt og koster ingenting.

Personvernserklæringen vår kan leses her.