5071 – Alle til Loddefjord

Diamanter+kirsebær+appelsiner

Bergen kommune la i fjor fram en omfattendelevekårsundersøkelse. På levekårsindeksen, der 1 er best og 10 er verst, skåretLoddefjord 9,3. Indeksen var basert på syv indikatorer som omfattet dødelighet,vold, sosialklienter, uføretrygd, attføring, arbeidsledighet ogovergangsstønad. En forslitt sjablong aldri så mye – hvorfor trives rocken sågodt når det butter? John Olav: “Det er jo ingenting å gjøre her,sant. Og det er akkurat litt for langt inn til Bergen. Så vi hang bare rundtda. Og da går skravla, sant. Så går det sport i å fortelle de beste historiene.Og da vi gikk litt lei av det, kom det masse innvandrere hit, og de hadde ethelt andre historier. Om store appelsiner og sånn.”

X