Natt&Dag møter Thomas Hylland Eriksen

b
a

Han er professor i sos-ant, men han er en skikkelig kul og jordnærkis for det (esse). Hey, han drar på fotballkamper, han har til ogmed røyka hasj! Og dét med anarkister!!! Thomas Hylland Eriksendebuterer på film snart, men den har vi ikke store troa på. [Smilet]&[Gift] har likevel møtt mannen med historiens lengstvarende pratekick.Helt Tarzan!

SMIL Hva slags forhold har du til din egenavføring? Pleier du å kikke ned i skålenetter endt bommelibom? Eller på papiret?

– Det var et meget interessant spørsmål.Jeg har aldri tenkt over det før. Jeg kikker aldripå papiret. Men skålen … hmmm, det kommeran på dagsformen. Tyskerne gjør jo det, det erderfor det er en sånn avsats i toalettene deres.De har en veldig bæsjefokusert kultur.

GIFT Hva synes du om Magnus Marsdal ogAttac?

– Marsdal liker jeg, han er tøff og macho, ogdet liker jeg! Attac, derimot, har jeg merblandede følelser for. Det er jo veldig uklarthva de egentlig vil.

SMIL Men han virker jo ikke spesielt smart.Gjør det ikke litt vondt også inne i degnår du hører ham snakke?

– Han har jo en høy Fossen-faktor, og det erbra, men er han tøff nok? Problemet med(jakke)merkeraddiser er at de blir sommerkevarer. Det blir omtrent som Coca-Cola#du vet hva du får. Det er et problem medsånne som ham.

SMIL Blir du sur hvis vi spør deg om alle disseunge studinene du skal ha tatt somelskerinner?

– Ha ha hah. Du kan godt spørre, men jegtviler sterkt på at det verserer særlig mangehistorier om sånt.

GIFT Kremt.

– Det er ikke det at jeg ikke er tiltrukket avunge studiner, men sånt gjør man bare ikke.Det har med maktmisbruk og denslags ågjøre. Og# det er for lett.

GIFT Har du sett den filmen om Derrida? Vardet noe slikt du håpet på da de ringte ogville ha deg med på film?

– Finnes det en film om ham? Jeg er veldigdårlig på film. Men jeg synes det var veldigartig da Woody Allen trakk fram MarshallMcLuhan i Annie Hall, verdens beste komedie.McLuhan spiller seg selv, det er morsomt.

SMIL Har du sett Loop, den filmen hvor dekobler Arne Næss til masse sånnheseblesende ekstremsport-greier ogpumpende beats?

– Nei, men jeg har lest om den. Han spillerogså seg selv.

GIFT Du spiller også deg selv, i den snartkinoaktuelle Thomas Hylland Eriksen oghistorien om Origamijenta. Hvordan føles det,sånn i sammenligning, å få navnet sitt knyttettil origamikurs på Grünerløkka? Papirbrettingog aromaterapi, liksom.

– Det tar jeg med knusende ro. Det finnesmye verre ting man kan få navnet sitt knyttettil. Jeg er ikke spesiellt redd for å bli oppfattetsom femi.

GIFT Men du skjønner at det er kjørt nå? Atdu aldri mer kommer til å bli særlig høytansett som intellektuell etter dennegjøglefilmen? Som vi forøvrig ikke har settennå.

– Det er en sjanse å ta. På den annen side,se på Harald Eia, som var en av duksene påsosiologi her oppe. Jeg tror de fleste er gladfor at han ikke gikk for stipendiatstillingen. Dahadde han vel skrevet om trygdeoverføringer ikommune-Norge nå. Huff.

SMIL Liker du lyden av din egen stemme?

– Nei!! Jeg skrur instinktivt av når jeg hørermin egen stemme på radio.

GIFT Har du noensinne takket nei til å delta ien debatt? Og da mener vi altså en somgikk på riksdekkende TV eller radio, ikkeengang vi gidder å stille opp på RadiOrakel.

– Dette er sikkert uhyre vanskelig å tro på,men dere aner ikke hvor mye jeg IKKE stilleropp på. Til tider fungerer dette kontoret somsentralbord. Jeg bare skysser journalistenevidere. Det er tydeligvis for mange linser ogaltfor få linselus i dette landet. Da Kanal 24startet opp, var de på meg flere ganger omdagen. Jeg tror de sliter litt med å fyllesendeflaten.

SMIL Vi trodde du var en sånn iskald,distansert akademiker, helt til vi såkosespalta di i Morgenbladet. Har“yngstemann” hatt meslinger ennå?

– Nei. Det er en tragedie, barn blir jovaksinert mot alt nå om dagen. Det eneste defår lov til å pådra seg er vannkopper.Stusselige saker.

GIFT En av de første gangene jeg hørte degsnakke i en debatt skrøyt du på deg etmareritt der Derrida satt i en ballong med enpose bokstavkjeks og kastet de ned påbakken der Habermas og et par andre lå ogåt dem. Hva faen er det for noe bullshit? Hardu fortsatt slike drømmer?

– Nei, Habermas var hakkespett og skullehakke hull på ballongen. Klassisk fornuftversus følelser. Det hender ennå at jeg harsånne, jeg jobbet nettopp med noenasjonalismegreier, og da ble det mange flaggi drømmene mine.

GIFT Tilfeldigvis bladde jeg samme uke i dentegneserieboka, Derrida For Beginners,og der var jaggu det eksakt samme bildetbrukt som illustrasjon.

– Jo, men det er det som er så fint med åvære intellektuell. At man fritt kan rappe ideer.Hele tiden. Det er bare i USA man på død ogliv skal være originale, og nesten vil hacopyright på ideer. Fri og bevare.

SMIL I ettertid har det slått oss atbokstavkjeks også kunne være enallusjon til Ecstacy, E, X? Tidlig ute der også?

– Nei. Jeg er ikke noe god på kjemikalier,gitt.

SMIL Hva er det diggeste dopet du har tatt,da?

– Med cannabis fikk jeg alltid problemermed øynene. De ble så fryktelig tørre. Jegholder meg nok til rødvin og maltwhisky. Meni forrige uke fikk jeg en helt fantastisk krydretvodka i Polen. Det var ikke noe Absolut, for å sidet sånn.

GIFT Du har eplekjekt uttalt at du i hvert fallikke kom til å slutte å røyke etter atrøykeloven ble innført. Kan vi blaze opp ensigg her inne på kontoret ditt?

– Nei. Det kan du ikke. Det er forbudt. Jegfår ikke lov selv engang.

SMIL Vi trodde du var anarkist. Det har dusagt mange ganger.

– Joda. Men det er ikke lov for det. Jegbryter det iblant, men da kommer de løpendemed en gang. Anarkisme stiller høye krav tilpersonlig moral, fordi du må ta alleavgjørelser selv. Du kan ikke støtte deg til Gudeller Loven. Men røykeslaget er nok tapt.

SMIL Feiging treiging. Men du er inne på noemed det røykestuket ogsunnhetstyranniet. Hva blir det neste?

– Det neste blir sukker. Jeg ser for meggulrøtter som stikker opp fra Pradaskjortelommene.Det ubehagelige som liggerunder her er en forakt for menneskeligsvakhet. Spiser du usunn mat er du svak. Dumå skamme deg og straffes. Og blir du syk erdet på ditt eget.

SMIL Men Professor Thomas Jylland Eriksen.Du som er professor selv: Hvemforetrekker du av Professor Balthazar,Anarad, Griff og Moriarty?

– Hø? Ana-hvem? Griff? Vel, Moriarty haralltid vært en stor favoritt, det er noe Jekyll &Hyde’sk over ham. Han representerer på enmåte Sherlock Holmes’ mørke side. Men deter sørgelig få slike her på Blindern. Alt for fågjennomført onde professorer.

GIFT Hva synes du om piercing?

– Jeg tenker på indianerne i Amazonas.Kroppsmutilering er eldgammel måte åuttrykke såvel tilhørighet som individualisme.Det ligger en kulturell kontinuitet der.

SMIL Men har du gjort “det” med noen medpiercing nedentil? Det må jo være endel slike på sosialantropologi grunnfag?Hvordan var det, i så fall?

–Dere om det, hø hø. Men dere har nokrett. Jeg personlig lever et kjedelig ogbesteborgerlig liv.

GIFT For å gjøre resaerch til dette intervjuethar vi pløyd oss gjennom et utall bøker,artikler og intervjuer etc. Men du hartydeligvis sagt omtrent det samme i snarttjue år. Leser du egentlig bøker i det heletatt, bortsett fra forordene?

– Det skjer vel med noen, man ser atkildehensvisningene deres til slutt kun bestårav egne bøker, fordi det er det eneste de harlest de siste tyve årene. Jeg prøver å unngå ågjenta meg selv, men for å si det på en myepenere måte kan jeg jo se at det er en visskontinuitet i det jeg har sagt og skrevet. Menjeg leser. Nesten for mye, jeg prøver å bøte pådet med å gjøre ting jeg IKKE kan. Jeg ga jo uten roman som alle slaktet, jeg spiller på saxog klarinett, og i film.

GIFT Du har flere ganger stilt opp forChristopher Nielsen, både somforordforfatter og stemme til TV-serien hans.Du vet at han egentlig bare henger deg utsom en pompøs dust?

– Selvfølgelig. Men jeg mener atChristopher Nielsen er en av de størsteforfatterne av min generasjon. Så når hanspør meg om noe, stiller jeg alltid opp.Uansett.

SMIL Er du en pompøs dust?

– Det er meget mulig. En av Universitetetsoppgaver har blitt å forvandle vanlige, ålreitefolk til pompøse duster. Men jegforetrekker det fremfor ulærde, pompøseduster. Folk som ikke engang kan noe. Detirriterer meg i grunnen mye mer.