SV vil åpne for rusmiddel-testing: – Tungt rusavhengige kan ikke vente en uke på svar

Hvis SV ønsker legalisering kan de gjerne si det, mener Frp.

b
a

I februar skrev NATT&DAG om at Tolletaten varsler politiet når de oppdager test-kit for narkotika i forsendelser. Advokat og nestleder i Foreningen Tryggere Ruspolitikk, Dagfinn Paust, kalte det for en potensielt dødelig politikk.

– Det er veldig uheldig at man slår ned på skadeforebyggende tiltak. At tollerne varsler politiet når de oppdager test-kits i en forsendelse vil jo bare medføre at folk kvier seg for å kjøpe test-kit.

Les også: – At tollerne varsler politiet når de oppdager test-kits er veldig uheldig 

– 600 mennesker vil dø

Nicholas Wilkinson, stortingsrepresentant i SV, holder samme linje. Rusreformen ble debattert på Stortinget på tirsdag, og Wilkinson holdt et innlegg om at det bør åpnes for at man anonymt kan få testet et rusmiddel. Tilsvarende lavterskeltilbudet som finnes i Nederland, Storbritannia og USA.

– I dag er det 981 dager til rusreformen trer i kraft. På den tiden, hvis det dør like mange som det gjorde i fjor av overdoser, så vil det dø nærmere 600 mennesker. Derfor er det viktig med strakstiltak. En av de tingene vi kan gjøre, og som vi vet redder liv, det er å teste narkotiske stoffer.

Nicholas Wilkinson (SV). Foto: Stortinget

Wilkinson foreslår at det skal finnes steder hvor man anonymt kan få testet et hvor rent og potent rusmiddelet er. Undersøkelser gjort i Wales viser, ifølge Wilkinson, at folk heller velger å destruere stoffet enn å innta det dersom det viser seg å være urent.

– Vi ønsker også at det opprettes oppsøkende team som tilbyr å teste rusmiddelet på stedet. De tungt rusavhengige klarer ikke vente en uke med å få svar. Det er spesielt viktig nå som fentanyl er i omløp. Hvis du tar en like stor dose av det som du ville gjort med heroin, så dør du.

Wilkinson forteller at ingen i Stortingssalen tok til orde mot forslaget, men at det allikevel ble stemt ned. Han tror det handler om at det ikke finnes gode argumenter mot. 

– Noen partier er redde for at folk vil ta mer narkotika hvis folk får teste stoffet lovlig. Forskning viser foreløpig ikke store endringer i rusbruk i land som har gjort dette. Jeg mener også det er naivt å prøve å stoppe rusbruk ved å gjøre det farlig så flere dør.

Les også: – Politiet må forstå at det er viktigere å redde liv enn å stoppe cannabisbruk 

Han tilføyer:

– Det er i det hele tatt veldig etisk problematisk hvis målet er å stoppe narkotikabruk gjennom å bevisst stoppe tiltak som vil redde liv. 600 menneskeliv vil gå tapt uten handling. Dette er ikke bare rettet mot de som er tungt rusavhengig, det vil også redde liv blant unge som bruker rus rekreasjonelt. Det er uakseptabelt at det er så treig jobbing fra regjeringen.

Annet enn SV var det kun Miljøpartiet De Grønne (med en representant) som stemte for forslaget, mens de andre partiene stemte mot.

– Senker terskelen

Stortingsrepresentant Jan Steinar Johansen (Frp) forteller at partiet er skeptiske til SVs forslag.

– Fremskrittspartiet er tydelige på at narkotiske rusmidler er illegale rusmidler. En åpning for testing vil i så fall innebære at man senker terskelen for hvordan man kan oppfatte samfunnets holdning til narkotika. Det skriver Johansen i en e-post. 

Ifølge ham er samfunnets utfordring å hjelpe rusavhengige ut av avhengigheten og erstatte hverdagen med et rusfritt liv.

Les også: – De av oss med rusavhengighet godtar ikke lenger å leve som annenrangs borgere 

Jeg opplever at SV gir opp de rusavhengige. Ved å gå inn for testing i stedet for å være med på å sørge for en bedre og mer tilgjengelig behandling og oppfølging. SV må gjerne kalle det naivitet, men sannheten er vel at man ikke hjelper noen ut av avhengighet ved å erstatte hjelp med at de får testet det som bidrar til et enda mer ødelagt liv.

Hva med de som bruker rus rekreasjonelt, er det ikke viktig med skadeforebyggende tiltak her? 

– Absolutt ikke. I dette tilfellet snakker vi om illegale rusmidler og da blir rekreasjonell bruk et lovbrudd. Hvis SV ønsker legalisering kan de gjerne si det, men det er i såfall et mål som ikke støttes av Fremskrittspartiet. 

De er vel heller opptatt av at folk ruser seg uansett, og at de ønsker å minske den risikoen det er å innta rusmidler?  

– Å innføre testing av narkotika for folk som ikke er rusavhengige, men som vil «kose» seg med et illegalt rusmiddel? Denne åpningen skal SV få markedsføre uten vår hjelp. Vi står godt med vår politikk om å si nei til alt som kan føre til legalisering eller redusert terskel for bruk av narkotika. 

Julia Maliszewsk, rådgiver og pressesekretær Rødts Stortingsgruppe, forteller at de også stemte mot forslaget til SV. 

– Vi stemte mot fordi vi ikke har fått nok klarhet i detaljene rundt slike testeordninger. Vi er for tilbud om testing på sprøyterom og i forbindelse med andre offentlige tjenester, men syns ikke forslaget spesifiserte disse tingene godt nok til at vi kunne støtte det på nåværende tidspunkt, skriver hun i en e-post.