Rusreformen står i fare – men du kan redde den

19. DESEMBER 2019 var en gledens dag for alle som mener dagens ruspolitikk er inhuman og feilslått, som den utvilsomt er. Rusreformutvalget leverte en NOU (Norsk offentlig utredning) der de slår fast at grunnlaget for straff, nemlig at den skal være til større nytte enn skade, ikke er oppfylt for bruk og besittelse av narkotika til egen bruk. Nå er derimot utsikten for reformen langt mer usikker.  TRE UKER ETTER at rusreformutvalget leverte sin NOU, trakk Frp seg fra regjeringen, som dermed ikke lenger har flertallet som var sikret av Granavolden-plattformen. Det finnes fortsatt håp om at Frp vil støtte […]

LES VIDERE GRATIS

Alt du må gjøre er å registrere deg. Det går raskt og koster ingenting.

Personvernserklæringen vår kan leses her.