DEBATT: – Å legalisere eller avkriminalisere narkotika er ikke veien å gå

DEBATTEN OM narkotikapolitikk går i Norge, og det er vel lite sannsynlig at den avtar med det første. Litt av grunnen er det konstante dilemmaet politikken står i: dem som omfattes av regelverk og politiske vedtak er vidt forskjellige og har ulike behov og bakgrunn. Det første spørsmålet en bør stille seg når man snakker om dette området, er hvem man skal legge til grunn for politikken: den rusavhengige som må ty til kriminelle nettverk for å få rusen sin og som derfor hadde hatt det bedre om rusen ble solgt lovlig i regulerte former, eller 18-åringen som vurdere å […]

LES VIDERE GRATIS

Alt du må gjøre er å registrere deg. Det går raskt og koster ingenting.

Personvernserklæringen vår kan leses her.