DEBATT: – Å legalisere eller avkriminalisere narkotika er ikke veien å gå

Vi vet at økt tilgjengelighet fører til økt bruk, og det signalet avkriminalisering av narkotiske stoffer sender vil utvilsomt føre til at flere bruker stoffene, skriver leder i KrFU, Martine Tønnessen. 

b
a

Martine Tønnessen, leder i KrFU.

DEBATTEN OM narkotikapolitikk går i Norge, og det er vel lite sannsynlig at den avtar med det første. Litt av grunnen er det konstante dilemmaet politikken står i: dem som omfattes av regelverk og politiske vedtak er vidt forskjellige og har ulike behov og bakgrunn.

Det første spørsmålet en bør stille seg når man snakker om dette området, er hvem man skal legge til grunn for politikken: den rusavhengige som må ty til kriminelle nettverk for å få rusen sin og som derfor hadde hatt det bedre om rusen ble solgt lovlig i regulerte former, eller 18-åringen som vurdere å prøve cannabis men som kanskje velger det bort fordi det er ulovlig? Hvordan bevarer vi alle hensyn best mulig?

Les også: DEBATT: – Ikke kupp rusreformen vår

KRFU SITT MÅL med ruspolitikken er at færrest mulig skal bruke narkotika, og at de som er rusavhengige får hjelp. I det dilemmaet mener jeg det er avgjørende å fremdeles opprettholde et forbud mot narkotiske stoffer, samtidig som vi i større grad enn i dag bruker alternativ til straff for rusmisbrukere.

Vi skal ikke hjelpe folk inn i rusproblemer, vi skal hjelpe folk ut av dem.

Vi vet at økt tilgjengelighet fører til økt bruk, og det signalet avkriminalisering av narkotiske stoffer sender vil utvilsomt føre til at flere bruker stoffene. Det ønsker jeg ikke. Vi kan ikke fortelle unge at det egentlig ikke spiller noen rolle om de ruser seg eller ikke, for det gjør det faktisk. Flere og flere av de som starter behandling for rusproblemer i EU og Norge er cannabisbrukere, og færre unge forbinder cannabis med stor risiko, ifølge Europeisk narkotikarapport.

Les også: DEBATT: – Rusreformen blir en sliteseier

Det aller viktigste vi kan gjøre er å forebygge bruk og misbruk, og det er det jeg mener vi primært må debattere. Påstander som at cannabis ikke er så farlig, at det ikke spiller en så stor rolle har liksom fått sette seg, og det synes jeg er veldig skummelt. For det er farlig. Cannabis virker sterkest på unge mennesker, og det er kanskje og de som er mest nysgjerrige og lysten på å prøve. Det kan forandre strukturen og funksjonen til viktige hjerneområder, og i tillegg kan det føre til en rekke psykiske problemer, deriblant psykose hvis dette er noe som ligger latent for den som bruker, og det kan en ikke vite før bruk.

Les også: Vi stod opp kjempetidlig og dro på konferanse om rusreformen

KRFU SIN LØSNING på dette er å depenalisere narkotiske stoffer. Depenalisering handler om å redusere strafferammene og i større grad ta i bruk alternativer til straff. Jeg mener intensjonen i narkotikapolitikken fremdeles må være at færrest mulig skal bruke narkotiske stoffer. Da kan vi ikke avkriminalisere eller legalisere, for i praksis er det det samme som å si at det er greit å bruke narkotika. Har vi ingen sanksjoneringsmuligheter er det jo fritt frem for bruk. Det mener jeg er helt feil vei å gå.

KrFU er altså ikke enig i hele rusreformen, men det er definitivt aspekter vi er enige om, som for eksempel at oppfølgingen av personer som har blitt tatt for narkotikaforbruk skal flyttes fra justis til helsetjenesten. Det handler om å gi flere alternativer til straff for de som egentlig trenger behandling, samtidig som vi sier klart ifra om at narkotikabruk er ulovlig. Vi skal ikke hjelpe folk inn i rusproblemer, vi skal hjelpe folk ut av dem.

Les også: Hvordan er formen, rusreformen?

UTGANGSPUNKTET FOR KrFUs ruspolitikk er solidaritet med dem som sliter og omsorg for pårørende til rusavhengige. Som samfunn må vi stille opp og hjelpe mennesker ut av rusavhengighet. Vi må sikre rusfrie møteplasser for barn, unge og voksne. Vi skal ikke straffe folk for å være syke, og derfor vil vi ha mer alternativ til straff.

Statens oppgaver kan ikke være å legge til rette for bruk av narkotiske stoffer: det må være å hjelpe folk ut av misbruket. Selv om det kanskje er naivt å tro at vi skal få det til, må målet for politikken vi fører alltid være at ingen skal ruse seg. Å legalisere eller avkriminalisere narkotika er ikke veien å gå.