GUIDE: Rus deg miljøvennlig

Rus er digg. Noe som derimot ikke er digg er global oppvarming, klimaendringer og miljøødeleggelser. Men kan man egentlig både kutte klimautslipp og fordreie sanseinntrykk? For å redde kloden har vi mildt sagt en del arbeid foran oss. Vi nordmenn slipper i gjennomsnitt ut 8,4 tonn CO2 i året. Svenskene begrenser seg til 4,5 tonn, noe som faktisk er litt under verdensgjennomsnittet. Men for å nå FNs togradersmål må gjennomsnittlig utslipp per innbygger i verden ned til … 1,1 tonn CO2 i året. Altså må vi smøre én måneds utslipp tynt utover et helt år. Fuck! Til og med hvis […]

LES VIDERE GRATIS

Alt du må gjøre er å registrere deg. Det går raskt og koster ingenting.

Personvernserklæringen vår kan leses her.