Kommentar: – Er det straffbart å besitte hasjen politiet selv har smuglet?

Politiets hasj-smugling starter en spennende debatt, mener Jon Olsen.

b
a

Jon Olsen er NATT&DAGs ruskommentator.

VG avslørte fredag at politiet innførte 50 kilo hasj til Norge mot betaling og overleverte det til en narkoliga, for slik å skaffe beviser mot Metkel Betew, tidligere dømt for Nokas-ranet.

To norsk-eritreiske brødre, som politiet mener er Betews medhjelpere, er nå siktet for grove narkotikaforbrytelser. Brødrenes advokater hevder på sin side at politiet har spilt en for aktiv rolle, og at den kriminelle handlingen aldri ville ha funnet sted uten politiets inntreden. Spesialenheten har påbegynt etterforskning i saken. Dette er heller ikke første gang norsk politi har brukt videreformidling av narkotika som etterforskningsmetode.

50 kilo tilsvarer trolig bare det nordmenn røyker i løpet av et par dager. Likevel er strafferammene høye, og nordmenn som innfører slike mengder narkotika risikerer så mye som 5 til 7 år i fengsel. Hva politiet risikerer for samme forbrytelse, er uklart.

Men det er liten sjanse for at involverte tjenestemenn vil risikere straff for medvirkning i operasjonen. I følge politiinspektør Einar Aas ved Oslo-politiet var det statsadvokaten som godkjente operasjonen. Den samme Aas sa i 2014 til NRK at politiet ikke tror tilgangen til hasj på gata blir endret, selv om de årlig gjennomfører mange store aksjoner mot narkotikamarkedet.

Uttalelsen er en sjelden anerkjennelse av at de fleste som smugler og selger narkotika slipper unna, og at markedet er enormt.

De få som blir tatt straffes hardt. Strafferammene for narkotikasmugling har blitt hevet en rekke ganger, drevet av en motivasjon om å forhindre at narkotikamarkeder skal få etablere seg i landet. Aksjonen som nå er avdekket er en ny bekreftelse på at prosjektet har mislyktes. I den første Cappelen-rettssaken i fjor ble en helsearbeider på 61 år idømt 15 år i fengsel for oppbevaring og salg av mange hundre kilo hasj, samt heleri av narkopenger. Dette for en ikke-voldelig forbrytelse, i et rettsapparat der drapsmenn som ble dømt i samme periode fikk lavere straffer. Strafferammene bør åpenbart senkes.

Nordmenn er vant med at politiet verner om sine egeninteresser. Deres innsats på narkotikafeltet er preget av det samme: en endeløs bekymring mot alle elementer som ikke tjener statlig kontroll. Bukken elsker sin havresekk. Men ansvaret ligger hos landets politikere. Både for politiets klappjakt på rusbrukere, og for de drakoniske strafferammene som har blitt stående uendret. Norske fengsler er allerede fylt til randen av aktører fra denne feilaktige kampen mot cannabis. Og trenger vi mer plass leier vi det av Nederland – et land kjent for liberal cannabispolitikk.

Forsvarsadvokat John Chr. Elden mener politiets aksjon er straffbar, og hinter også frem et spennende poeng på Twitter:

Selv om denne hasjen neppe vil kunne identifiseres, ligger bevisbyrden på politiet dersom en som blir arrestert påberoper seg dette. Om det er tilfelle, er alle hovedstadens hasjrøykere med på et tragikomisk hasj-lotteri der enkelte hasjklumper er lovlige fordi de er innført av staten selv. Måtte det bli det første partiet av mange. Slike tabber svekker mildt sagt lovverkets troverdighet i et land der cannabis er så forbudt at man ikke engang kan spørre om noen har det uten å risikere straff.

Den norske modellen for cannabis-lovverk har aldri stått svakere. Hasj har allerede vært til salgs over hele landet til alle kunder, hele døgnet i mange tiår. Stadig mer produseres innenriks. Tollens beslagstall for cannabis går også stadig oppover. Brukstallene følger etter, og vil trolig bli høyere. Det blåser en legaliseringsvind over store deler av verden. Nå som politiet selv står bak spredningen av hasj i hovedstaden, er det på tide for vinden å ta tak i politikerne.