Juss-Buss: – Anders Anundsen struper ytringsfriheten vår

I brevet som redegjør for statsstøtta til Juss-Buss i år står det: «Det er ikke anledning til å benytte tilskuddet til aktiviteter som faller utenfor formålet for denne tilskuddsordningen, for eksempel rettspolitisk arbeid.» Rettspolitisk arbeid betyr å skrive høringsuttalelser, å debattere saker i media eller å drive påvirkningsarbeid overfor politikere. Kravet er en direkte føring fra Justisdepartementet v/ justisminister Anders Anundsen. Jeg reagerer sterkt på det nye kravet. Vi gir gratis rettshjelp til folk som ikke har råd til å betale for advokat. Gjennom arbeidet får vi et unikt innblikk i problemstillingene til de mest hjelpetrengende menneskene i landet. Vi […]

LES VIDERE GRATIS

Alt du må gjøre er å registrere deg. Det går raskt og koster ingenting.

Personvernserklæringen vår kan leses her.