Juss-Buss: – Anders Anundsen struper ytringsfriheten vår

Justisdepartementet v/ justisminister Anders Anundsen krever plutselig at Juss-Buss skal holde kjeft om politikken hans om de vil fortsette å motta tilskudd, skriver Hanne Hareide Skårberg, daglig leder i Juss-Buss.

b
a

Hanne Hareide Skårberg er daglig leder i Juss-Buss.

I brevet som redegjør for statsstøtta til Juss-Buss i år står det:

«Det er ikke anledning til å benytte tilskuddet til aktiviteter som faller utenfor formålet for denne tilskuddsordningen, for eksempel rettspolitisk arbeid.»

Rettspolitisk arbeid betyr å skrive høringsuttalelser, å debattere saker i media eller å drive påvirkningsarbeid overfor politikere.

Kravet er en direkte føring fra Justisdepartementet v/ justisminister Anders Anundsen. Jeg reagerer sterkt på det nye kravet.

Tildelingsbrevet

Vi gir gratis rettshjelp til folk som ikke har råd til å betale for advokat. Gjennom arbeidet får vi et unikt innblikk i problemstillingene til de mest hjelpetrengende menneskene i landet. Vi ser på det som en selvfølge å melde fra videre til politikere eller presse. Det er nettopp gjennom det at vi kan forhindre at mennesker havner i situasjoner hvor de trenger juridisk bistand.

Jeg kan ikke håpe annet enn at dette må være en misforståelse.

Siden vi starta opp for 45 år siden har vi vært en vaktbikkje for de aller svakeste i landet. Vi taler saken til de som ikke har en fagforening i ryggen, de som er statsløse, eller de som sitter i fengsel.

Jusstudentene som jobber hos oss tar seg permisjon fra studiene og får betalt for 12 timers arbeid i uka, mens de i realiteten jobber over 42 timer i uka. Lønna blir i hovedsak betalt via statsstøtta. En fjerdedel av arbeidet er rettspolitisk arbeid.

Anundsen sender nå et drøyt signal om at vi skal slutte å snakke på vegne av klientene våre. Har egentlig Anundsen lov til å strupe ytringsfriheten vår på denne måten?

En gjennomsnittlig rettshjelpstime hos oss koster kr. 125. Dette står i kontrast til timesatsen for advokater som er kr. 995. Anundsen vet at vi er billige i drift, og han støtter oss økonomisk fordi vi dekker en god del av det udekkede rettshjelpsbehovet som han ellers måtte brukt advokater for å dekke. Vi mottar over 5 000 henvendelser i året, noe som viser at det er et stort udekket rettshjelpsbehov i samfunnet.

Samtidig utsetter Anundsen gang på gang å utvide den offentlige rettshjelpsordningen, og han mener nå tydeligvis at vi skal slutte å kritisere politikken hans. Jeg kan ikke håpe annet enn at dette må være en misforståelse.

Juss-Buss har ingen planer om å slutte å arbeide rettspolitisk selv om brevet fraråder oss det. Neste uke har vi en full rettspolitisk uke hvor vi ikke tar imot nye saker, men bare arbeider med rettspolitiske virkemidler.

De kan kreve tilbake så mye støtte de vil, men vi kommer ikke til å slutte å bruke tid på å ytre oss i det offentlige rom. Vi får heller jobbe enda mer gratis om vi må.

Les svar fra Justisdepartementet her: – Ønsker ikke å strupe ytringsfriheten til Juss-Buss